Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  37636/B

Business name: 
Me&Co. a. s.
  (from: 03/23/2013)
Me&Co. s. r. o.
  (from: 02/12/2013 until: 03/22/2013)
ALTA CASA, s. r. o.
  (from: 02/10/2011 until: 02/11/2013)
ALTO CASA, s. r. o.
  (from: 11/19/2009 until: 02/09/2011)
BPM Project Management, s.r.o.
  (from: 05/24/2007 until: 11/18/2009)
BP Project Management, s.r.o.
  (from: 09/24/2005 until: 05/23/2007)
Registered seat: 
Trenčianska 57
Bratislava 821 09
  (from: 02/10/2011)
Koceľova 4
Bratislava 821 08
  (from: 11/19/2009 until: 02/09/2011)
Holubyho 71
Pezinok 902 01
  (from: 05/24/2007 until: 11/18/2009)
Potočná 27
Bernolákovo 900 27
  (from: 09/24/2005 until: 05/23/2007)
Identification number (IČO): 
35 955 899
  (from: 09/24/2005)
Date of entry: 
09/24/2005
  (from: 09/24/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/23/2013)
Private limited liability company
  (from: 09/24/2005 until: 03/22/2013)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/24/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 09/24/2005)
inžinierska činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/24/2005)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/24/2005)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 09/24/2005)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 09/24/2005)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 09/24/2005)
prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 09/24/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/24/2005)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/24/2005)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 09/24/2005)
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/24/2005)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/24/2005)
prieskum trhu
  (from: 09/24/2005)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 09/24/2005)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického týchto stavieb
  (from: 09/24/2005)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 09/24/2005)
Partners: 
Ing. Martina Bálešová
Čiližská 28
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 05/24/2007 until: 11/11/2008)
Ing. Ján Ballon
Potočná 27
Bernolákovo 900 27
Slovak Republic
  (from: 09/24/2005 until: 05/23/2007)
Ing. Tomáš Púll
Rumančeková 34
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 09/24/2005 until: 05/23/2007)
Ing. Dana Púllová
Rumančekova 34
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 05/24/2007 until: 11/18/2009)
Ing. Alexander Turan
Koceľova 4
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 11/19/2009 until: 02/11/2013)
Ing. Tomáš Púll
Rumančeková 34
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 11/19/2009 until: 03/22/2013)
Ing. Josef Markusík
Boerhaavegasse 27/5
Viedeň 1030
Republic of Austria
  (from: 02/10/2011 until: 03/22/2013)
Contribution of each member: 
Ing. Tomáš Púll
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/24/2005 until: 05/23/2007)
Ing. Ján Ballon
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/24/2005 until: 05/23/2007)
Ing. Martina Bálešová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/24/2007 until: 11/11/2008)
Ing. Dana Púllová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/24/2007 until: 11/11/2008)
Ing. Dana Púllová
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/12/2008 until: 11/18/2009)
Ing. Alexander Turan
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 11/19/2009 until: 02/11/2013)
Ing. Tomáš Púll
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 11/19/2009 until: 02/11/2013)
Ing. Josef Markusík
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 02/10/2011 until: 02/11/2013)
Ing. Tomáš Púll
Amount of investment: 4 980 EUR Paid up: 4 980 EUR
  (from: 02/12/2013 until: 03/22/2013)
Ing. Josef Markusík
Amount of investment: 4 980 EUR Paid up: 4 980 EUR
  (from: 02/12/2013 until: 03/22/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/23/2013)
konatelia
  (from: 09/24/2005 until: 03/22/2013)
Ing. Tomáš Púll
Rumančeková 34
Bratislava 821 01
From: 03/22/2013
  (from: 03/23/2013)
Ing. Martina Bálešová
Čiližská 28
Bratislava 821 07
From: 05/15/2007
  (from: 05/24/2007 until: 11/11/2008)
Ing. Martina Bálešová
Čiližská 28
Bratislava 821 07
From: 05/15/2007 Until: 10/28/2008
  (from: 11/12/2008 until: 11/11/2008)
Ing. Ján Ballon
Potočná 27
Bernolákovo 900 27
From: 09/24/2005
  (from: 09/24/2005 until: 05/23/2007)
Ing. Ján Ballon
Potočná 27
Bernolákovo 900 27
From: 09/24/2005 Until: 05/15/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
Ing. Tomáš Púll
Rumančeková 34
Bratislava 821 01
From: 09/24/2005
  (from: 09/24/2005 until: 05/23/2007)
Ing. Tomáš Púll
Rumančeková 34
Bratislava 821 01
From: 09/24/2005 Until: 05/15/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
Ing. Dana Púllová
Rumančekova 34
Bratislava 821 01
From: 05/15/2007
  (from: 05/24/2007 until: 11/18/2009)
Ing. Dana Púllová
Rumančekova 34
Bratislava 821 01
From: 05/15/2007 Until: 11/06/2009
  (from: 11/19/2009 until: 11/18/2009)
Ing. Alexander Turan
Koceľova 4
Bratislava 821 08
From: 11/06/2009
  (from: 11/19/2009 until: 05/29/2012)
Ing. Alexander Turan
Koceľova 4
Bratislava 821 08
From: 11/06/2009 Until: 05/18/2012
  (from: 05/30/2012 until: 05/29/2012)
Ing. Tomáš Púll
Rumančeková 34
Bratislava 821 01
From: 11/06/2009
  (from: 11/19/2009 until: 03/22/2013)
Ing. Josef Markusík - predseda
Boerhaavegasse 27/5
Viedeň 1030
Rakúska republika
From: 03/22/2012
  (from: 03/23/2013)
Ing. Josef Markusík
Boerhaavegasse 27/5
Viedeň 1030
Rakúska republika
From: 01/21/2011
  (from: 02/10/2011 until: 03/22/2013)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 03/23/2013)
Konatelia konajú v mene spoločnosti každý samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 09/24/2005 until: 03/22/2013)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 03/23/2013)
9 960 EUR Paid up: 9 960 EUR
  (from: 02/10/2011 until: 03/22/2013)
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 11/19/2009 until: 02/09/2011)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/24/2005 until: 11/18/2009)
Supervisory board: 
Ing. Dana Púllová
Rumančeková 34
Bratislava 821 01
From: 03/22/2013
  (from: 03/23/2013)
Rastislav Cák
Zemanská 1645/29
Borský Mikuláš 908 77
From: 03/22/2013
  (from: 03/23/2013)
Stanislava Brunovská
Za koníčkom 1343/11
Pezinok 902 01
From: 03/22/2013
  (from: 03/23/2013)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 21.09.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 09/24/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2007.
  (from: 05/24/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2008. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.10.2008.
  (from: 11/12/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.11.2009. Zmena obchodného mena na nové ALTO CASA, s. r. o..
  (from: 11/19/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.01.2011. Zmena obchodného mena z pôvodného ALTO CASA, s. r. o. na nové ALTA CASA, s. r. o.
  (from: 02/10/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.05.2012.
  (from: 05/30/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.09.2012 a zo dňa 06.02.2013.
  (from: 02/12/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia o zmene právnej formy zo dňa 20.02.2013.
  (from: 03/23/2013)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person