Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11083/P

Business name: 
AGROPRODUKT Ľubiša, s.r.o.
  (from: 03/23/1998)
Registered seat: 
č. 152
Ľubiša 067 11
  (from: 03/23/1998)
Identification number (IČO): 
36 454 575
  (from: 03/23/1998)
Date of entry: 
03/23/1998
  (from: 03/23/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/23/1998)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej činnosti a lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja a poskytovanie služieb pre rastlinnú a živočíšnu výrobu, bez veterinárnych služieb
  (from: 03/23/1998)
Partners: 
Magdaléna Grešová
154
Ľubiša
Slovak Republic
  (from: 03/23/1998)
Michal Hrin
59
Nižné Ladičkovce
Slovak Republic
  (from: 03/23/1998)
Ing. Jozef Kocaj
Wolkerova 6
Humenné
Slovak Republic
  (from: 03/23/1998)
Ján Papaj
110
Nižné Ladičkovce
Slovak Republic
  (from: 03/23/1998)
Agnesa Petková
134
Ľubiša
Slovak Republic
  (from: 03/23/1998)
Jolana Rybová
SNP 2508/3
Humenné
Slovak Republic
  (from: 05/12/1999)
Anna Očenášová
nám. Slobody 28/32
Humenné
Slovak Republic
  (from: 05/12/1999)
Pavol Macko
Partizánska 2513/6
Humenné 066 01
Slovak Republic
  (from: 05/22/2014)
Agroex - družstvo Ľubiša, IČO: 31 726 267
Ľubiša
Slovak Republic
  (from: 03/23/1998 until: 05/11/1999)
Veronika Hancová
216
Veľopolie
Slovak Republic
  (from: 03/23/1998 until: 05/21/2014)
Daniela Hučková
Laborecká 1866/29
Humenné 066 01
Slovak Republic
  (from: 05/22/2014 until: 11/28/2018)
Milan Macko
25
Vyšné Ladičkovce
Slovak Republic
  (from: 03/23/1998 until: 05/21/2014)
Jolana Rybová
SNP 2508/3
Humenné
Slovak Republic
  (from: 03/23/1998 until: 05/11/1999)
Contribution of each member: 
Magdaléna Grešová
Amount of investment: 1 110 EUR Paid up: 1 110 EUR
  (from: 11/29/2018)
Michal Hrin
Amount of investment: 1 110 EUR Paid up: 1 110 EUR
  (from: 11/29/2018)
Ing. Jozef Kocaj
Amount of investment: 1 110 EUR Paid up: 1 110 EUR
  (from: 11/29/2018)
Ján Papaj
Amount of investment: 1 110 EUR Paid up: 1 110 EUR
  (from: 11/29/2018)
Agnesa Petková
Amount of investment: 1 110 EUR Paid up: 1 110 EUR
  (from: 11/29/2018)
Jolana Rybová
Amount of investment: 2 220 EUR Paid up: 2 220 EUR
  (from: 11/29/2018)
Anna Očenášová
Amount of investment: 1 110 EUR Paid up: 1 110 EUR
  (from: 11/29/2018)
Pavol Macko
Amount of investment: 1 110 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 110 EUR
  (from: 11/29/2018)
Agroex - družstvo Ľubiša,
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 03/23/1998 until: 05/11/1999)
Magdaléna Grešová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/23/1998 until: 08/09/2010)
Veronika Hancová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/23/1998 until: 08/09/2010)
Michal Hrin
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/23/1998 until: 08/09/2010)
Ing. Jozef Kocaj
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/23/1998 until: 08/09/2010)
Milan Macko
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/23/1998 until: 08/09/2010)
Ján Papaj
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/23/1998 until: 08/09/2010)
Agnesa Petková
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/23/1998 until: 08/09/2010)
Jolana Rybová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/23/1998 until: 05/11/1999)
Jolana Rybová
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 05/12/1999 until: 08/09/2010)
Anna Očenášová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/12/1999 until: 08/09/2010)
Magdaléna Grešová
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 08/10/2010 until: 11/28/2018)
Veronika Hancová
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 08/10/2010 until: 05/21/2014)
Michal Hrin
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 08/10/2010 until: 11/28/2018)
Ing. Jozef Kocaj
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 08/10/2010 until: 11/28/2018)
Milan Macko
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 08/10/2010 until: 05/21/2014)
Ján Papaj
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 08/10/2010 until: 11/28/2018)
Agnesa Petková
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 08/10/2010 until: 11/28/2018)
Jolana Rybová
Amount of investment: 1 991,635133 EUR Paid up: 1 991,635133 EUR
  (from: 08/10/2010 until: 11/28/2018)
Anna Očenášová
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 08/10/2010 until: 11/28/2018)
Pavol Macko
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 05/22/2014 until: 11/28/2018)
Daniela Hučková
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 05/22/2014 until: 11/28/2018)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/23/1998)
Ing. Jozef Kocaj
Wolkerova 6
Humenné
  (from: 03/23/1998)
Agnesa Petková
134
Ľubiša
  (from: 03/23/1998)
Jolana Rybová
SNP 2508/3
Humenné
  (from: 03/23/1998)
Magdaléna Grešová
154
Ľubiša
Until: 03/22/2019
  (from: 04/06/2019 until: 04/05/2019)
Magdaléna Grešová
154
Ľubiša
  (from: 03/23/1998 until: 04/05/2019)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú v mene spoločnosti navonok a podpisujú za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis vždy spoločne dvaja konatelia.
  (from: 03/23/1998)
Capital: 
9 990 EUR Paid up: 9 990 EUR
  (from: 11/29/2018)
9 958,175669 EUR
  (from: 08/10/2010 until: 11/28/2018)
300 000 Sk
  (from: 03/23/1998 until: 08/09/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.2.1998 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 03/23/1998)
Dodatok č. 1 zo dňa 5.3.1999 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/12/1999)
Date of updating data in databases:  01/17/2022
Date of extract :  01/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person