Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3948/B

Business name: 
Kochman Information Systems & Services, s.r.o.
  (from: 09/10/1992)
Registered seat: 
Ružová dolina 10
Bratislava 821 09
  (from: 10/27/2004)
Seberíniho 1
Bratislava 821 03
  (from: 10/14/2002 until: 10/26/2004)
Seberíniho 1
Bratislava 2 821 03
  (from: 08/13/2001 until: 10/13/2002)
Pekná cesta 6/b
Bratislava 34 834 03
  (from: 12/19/2000 until: 08/12/2001)
Janotova 15
Bratislava 841 05
  (from: 07/20/1998 until: 12/18/2000)
Pribinova 25
Bratislava 819 02
  (from: 09/10/1992 until: 07/19/1998)
Identification number (IČO): 
31 337 741
  (from: 09/10/1992)
Date of entry: 
12/10/1992
  (from: 09/10/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/10/1992)
Objects of the company: 
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 09/10/1992)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmlúv s autorom
  (from: 09/10/1992)
informačné a odborné poradenstvo v obchode a výpočtovej technike
  (from: 09/10/1992)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/11/1993)
odborné poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 03/11/1993)
organizovanie školení zameraných na obsluhu a využívaní výpočtovej techniky a softwaru
  (from: 03/11/1993)
projektovanie stavieb, projektovanie nosných konštrukcií, statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
  (from: 06/12/2001)
činnosť stavbyvedúceho, technologické zariadenia stavieb
  (from: 06/12/2001)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 06/12/2001)
činnosť stavbyvedúceho, pozemné stavby
  (from: 06/12/2001)
činnosť stavebného dozoru, pozemné stavby
  (from: 06/12/2001)
projektovanie stavieb, pozemné stavby - jednoduché stavby s výnimkou stavieb na bývanie
  (from: 06/12/2001)
projektovanie stavieb, technologické zariadenia stavieb - spoje, telekomunikácie, rádiokomunikácie (líniové stavby)
  (from: 06/12/2001)
projektovanie stavieb, technické vybavenie stavieb - elektrické silové zariadenia NN do 1000V
  (from: 06/12/2001)
činnosť stavbyvedúceho, vodohospodárske stavby - zdravotnovodohospodárske stavby (plyn), technologické zariadenia stavieb - zariadenia pre výrobu a distribúciu technických plynov
  (from: 06/12/2001)
projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení
  (from: 09/30/2003)
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie verejných telekomunikačných služieb, zriaďovanie a prevádzkovanie radiových zariadení.
  (from: 09/30/2003)
poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát
  (from: 07/20/1998 until: 09/29/2003)
Partners: 
J.T.P. AKTIENGESELLSCHAFT
Landstrasse 142
Schaan 9494
Lichtenštajnsko
  (from: 01/25/2007)
SOFTIP, a.s. IČO: 31 597 238
Spojová 21
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 12/19/2000 until: 10/13/2002)
ŠPED - TRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným IČO: 31 440 681
Mlynská 3
Levice 934 01
Slovak Republic
  (from: 12/19/2000 until: 10/13/2002)
ŠPED - TRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným IČO: 31 440 681
Mlynská 3
Levice 934 01
Slovak Republic
  (from: 03/29/2000 until: 12/18/2000)
ŠPED-TRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Nitre v odd. Sro, vložka č. 1532/N IČO: 31 440 681
Mlynská 3
Levice 934 01
Slovak Republic
  (from: 10/14/2002 until: 01/24/2007)
RNDr. Nadežda Kochmanová
L. Svobodu 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/20/1998 until: 03/28/2000)
RNDr. Nadežda Kochmanová
L. Svobodu 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/10/1992 until: 07/19/1998)
Ing. Tibor Lörincz
Pri Kríži 34
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/20/1998 until: 03/28/2000)
Ing. Tibor Lörincz
Pri Kríži 34
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/10/1992 until: 07/19/1998)
Contribution of each member: 
J.T.P. AKTIENGESELLSCHAFT
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/15/2009)
Ing. Tibor Lörincz
Amount of investment: 51 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/10/1992 until: 07/19/1998)
RNDr. Nadežda Kochmanová
Amount of investment: 49 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/10/1992 until: 07/19/1998)
Ing. Tibor Lörincz
Amount of investment: 102 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 102 000 Sk
  (from: 07/20/1998 until: 03/28/2000)
RNDr. Nadežda Kochmanová
Amount of investment: 98 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 98 000 Sk
  (from: 07/20/1998 until: 03/28/2000)
ŠPED - TRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/29/2000 until: 12/18/2000)
ŠPED - TRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/19/2000 until: 10/13/2002)
SOFTIP, a.s.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/19/2000 until: 10/13/2002)
ŠPED-TRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Nitre v odd. Sro, vložka č. 1532/N
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/14/2002 until: 01/24/2007)
J.T.P. AKTIENGESELLSCHAFT
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/25/2007 until: 05/14/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/29/2000)
konatelia
  (from: 07/20/1998 until: 03/28/2000)
konatelia
  (from: 09/10/1992 until: 07/19/1998)
Ján Srnka
Hlavná 323/98
Hronský Beňadik 966 53
From: 10/09/2006
  (from: 10/12/2006)
Ján Ďurian
402
Kozárovce
  (from: 03/29/2000 until: 10/11/2006)
Ján Ďurian
402
Kozárovce
Until: 10/09/2006
  (from: 10/12/2006 until: 10/11/2006)
RNDr. Nadežda Kochmanová
  (from: 09/10/1992 until: 03/28/2000)
Ing. Tibor Lörincz
  (from: 09/10/1992 until: 03/28/2000)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a podpisuje menom spoločnosti samostatne.
  (from: 03/29/2000)
Konatelia konajú každý samostatne.
  (from: 07/20/1998 until: 03/28/2000)
V mene spoločnosti konajú konatelia.
  (from: 09/10/1992 until: 07/19/1998)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/15/2009)
200 000 Sk
  (from: 07/20/1998 until: 05/14/2009)
100 000 Sk
  (from: 09/10/1992 until: 07/19/1998)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/27/2015
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 19.03.2015, č. k. 4K/58/2014-180, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.03.2015, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Kochman Information Systems & Services, s. r. o., so sídlom Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava.
  (from: 11/12/2015)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/27/2015
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 19.03.2015, č. k. 4K/58/2014-180, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.03.2015, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Kochman Information Systems & Services, s. r. o., so sídlom Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava.
  (from: 04/28/2015 until: 11/11/2015)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Radoslav Hajdúch
Námestie Martina Benku 9
Bratislava 811 07
From: 10/15/2015
  (from: 11/12/2015)
JUDr. Rozália Mareková
Lermontovova 9
Bratislava 811 05
From: 03/27/2015
  (from: 04/28/2015 until: 11/11/2015)
JUDr. Rozália Mareková
Lermontovova 9
Bratislava 811 05
From: 03/27/2015 Until: 10/15/2015
  (from: 11/12/2015 until: 11/11/2015)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.11.1992 podľa § 57 ods.1 č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8086
  (from: 09/10/1992)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.4.1995. Zápis a uznesenie z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.3.1998, na ktorom bolo odsúhlasené zvýšenie základného imania a zmena sídla spoločnosti. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.3.1998 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 07/20/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.3.2000 na ktorom bol udelený súhlas s prevodom obchodného podielu. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.3.2000.
  (from: 03/29/2000)
Notárska zápisnica N 99/2000, Nz 98/2000 zo dňa 15.5.2000 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené nové úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 07/17/2000)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 26.5.2000 vo forme notárskej zápisnice N 144/2000, N 143/2000 o odpredaji časti obchodného podielu.
  (from: 12/19/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 11.4.2001. Dodatok k zápisnici z valného zhromaždenia konaného dňa 11.4.2001.
  (from: 06/12/2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.5.2001. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 1.8.2001.
  (from: 08/13/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 31. 10. 2001. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13. 2. 2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20. 9. 2002, N 211/2002, Nz 205/2002.
  (from: 10/14/2002)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 111/03, Nz 43380/03 napísanej dňa 17.03.2003 notárom JUDr. Košťálovou. Zápisnica z valného zhromaždenia 17.03.2003. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 129/03, Nz 51221/03 napísanej dňa 23.06.2003 notárom JUDr. Košťálovou.
  (from: 09/30/2003)
Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 269/2003, Nz 10611/2003 zo dňa 19.11.2003.
  (from: 10/27/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.10.2006 - odvolanie konateľa a vymenovanie nového konateľa.
  (from: 10/12/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.1.2007.
  (from: 01/25/2007)
Date of updating data in databases:  03/24/2023
Date of extract :  03/27/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person