Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  835/S

Business name: 
OMNIIS, a.s.
  (from: 10/04/2005 until: 09/03/2012)
Registered seat: 
Bakossova 44
Banská Bystrica 974 01
  (from: 10/04/2005 until: 09/03/2012)
Identification number (IČO): 
36 641 642
  (from: 10/04/2005)
Date of entry: 
10/04/2005
  (from: 10/04/2005)
Date of deletion: 
09/04/2012
  (from: 09/04/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/04/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/04/2005)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnsoti
  (from: 10/04/2005 until: 09/03/2012)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/04/2005 until: 09/03/2012)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností
  (from: 10/04/2005 until: 09/03/2012)
poradenská a školiaca činnosť v oblasti telekomunikačných zariadení a výpočtovej techniky
  (from: 10/04/2005 until: 09/03/2012)
poskytovanie softvéru a predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 10/04/2005 until: 09/03/2012)
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/04/2005 until: 09/03/2012)
poskytovanie informačných služieb prostredníctvom internetu v rozsahu voľnej žinosti
  (from: 10/04/2005 until: 09/03/2012)
organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/04/2005 until: 09/03/2012)
montáž a servis počítačových sietí, káblových rozvodov v oblasti výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/04/2005 until: 09/03/2012)
montáž výpočtovej techniky s dodaných komponentov
  (from: 10/04/2005 until: 09/03/2012)
montáž a servis telekomunikačných zariadení
  (from: 10/04/2005 until: 09/03/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/04/2005 until: 09/03/2012)
Bc. Peter Gnida - predseda
Oravická 46
Liesek 027 12
From: 10/04/2005
  (from: 10/04/2005 until: 09/03/2012)
RNDr. Daniel Schikor - podpredseda
Rudohorská 22
Banská Bystrica 974 11
From: 10/04/2005
  (from: 10/04/2005 until: 09/03/2012)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva svoj podpis.
  (from: 10/04/2005 until: 09/03/2012)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 10/04/2005 until: 09/03/2012)
Shares: 
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: - nadobúdateľom akcií má byť fyzická alebo právnická osoba s podobným predmetom činnosti ako emitent -akcionár nesplatil hodnotu upísaných akcií v celom rozsahu -akcionár má neuhradené záväzky voči spoločnosti -je to v rozpore so záujmami spoločnosti
  (from: 10/04/2005 until: 09/03/2012)
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/04/2005 until: 09/03/2012)
Supervisory board: 
Ing. Miroslav Maliniak - člen
Tatranská 4
Banská Bystrica 974 11
From: 10/04/2005
  (from: 10/04/2005 until: 09/03/2012)
Pavol Gnida - člen
Oravická 46
Liesek 027 12
From: 10/04/2005
  (from: 10/04/2005 until: 09/03/2012)
Katarína Schikorová - člen
Sitnianska 4
Banská Bystrica 974 11
From: 10/04/2005
  (from: 10/04/2005 until: 09/03/2012)
Ing. Stanislav Hoďák - člen
Magnezitárov 1209/9
Revúca 050 01
From: 10/04/2005
  (from: 10/04/2005 until: 09/03/2012)
Other legal facts: 
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. : 27Cbr 5/2011-63 zo 16. 07. 2012, právoplatným 21. 08. 2012, zrušil obchodnú spoločnosť OMNIIS, a.s. so sídlom Bakossova 44, 974 01 Banská Bystrica, IČO : 36 641 642, podľa § 68 ods. 6 písm. g/ zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, a to bez likvidácie podľa ustanovenia § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka.
  (from: 09/04/2012)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person