Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3703/B

Business name: 
SHIFT, a.s.
  (from: 09/29/2005)
Registered seat: 
Moyzesova 932/6
Bratislava-Staré Mesto 811 05
  (from: 03/20/2014)
Panenská 24
Bratislava 811 03
  (from: 08/26/2009 until: 03/19/2014)
Panenská 13
Bratislava 811 03
  (from: 09/29/2005 until: 08/25/2009)
Identification number (IČO): 
35 956 739
  (from: 09/29/2005)
Date of entry: 
09/29/2005
  (from: 09/29/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/29/2005)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
  (from: 09/29/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/29/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/29/2005)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/29/2005)
vydávanie a rozširovanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/29/2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 09/29/2005)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/29/2005)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/29/2005)
usporadúvanie kurzov, seminárov, školení, prednášok, diskoték, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 09/29/2005)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/29/2005)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 09/29/2005)
prenájom hnuteľných vecí - leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/29/2005)
finančný a operatívny leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/29/2005)
prenájom automobilov, dopravných prostriedkov, výpočtovej administratívnej techniky a technológií
  (from: 09/29/2005)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 09/29/2005)
činnosť miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
  (from: 09/29/2005)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 09/29/2005)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a software
  (from: 09/29/2005)
nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
  (from: 09/29/2005)
kresličské práce
  (from: 09/29/2005)
grafické práce v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/29/2005)
sekretárske a administratívne práce
  (from: 09/29/2005)
kopírovacie a reprografické práce
  (from: 09/29/2005)
výroba a predaj nahratých nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora
  (from: 09/29/2005)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/30/2006)
obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
  (from: 06/30/2006)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/30/2006)
organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí
  (from: 06/30/2006)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 06/30/2006)
spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov v rozsahu výnimky podľa § 31a ods.1 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní
  (from: 01/27/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/29/2005)
MUDr. Martin Jakubek - člen
Fraňa Krála 7
Bratislava 811 05
From: 06/13/2006
  (from: 06/30/2006)
Jana Grujbárová - člen
Polianky 3628/7D
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 01/14/2021
  (from: 01/27/2021)
Ing. Ladislav Manek - Chairman of the Board of Directors
Nobelova 20
Bratislava - mestská časť Rača 831 02
From: 01/14/2021
  (from: 01/27/2021)
Jana Grujbárová - člen
Toplianska 6
Bratislava 821 07
From: 07/10/2009
  (from: 08/26/2009 until: 01/26/2021)
Jana Grujbárová - člen
Toplianska 6
Bratislava 821 07
From: 07/10/2009 Until: 01/14/2021
  (from: 01/27/2021 until: 01/26/2021)
Adriana Harrer - člen predstavenstva
Balkánska 203/191
Bratislava 851 1
From: 09/29/2005
  (from: 09/29/2005 until: 08/25/2009)
Adriana Harrer - člen predstavenstva
Balkánska 203/191
Bratislava 851 1
From: 09/29/2005 Until: 07/09/2009
  (from: 08/26/2009 until: 08/25/2009)
Ing. Martin Wiedermann - predseda predstavenstva
Moyzesova 932/6
Bratislava-Staré Mesto 811 05
From: 09/29/2005
  (from: 08/26/2009 until: 01/26/2021)
Ing. Martin Wiedermann - predseda predstavenstva
Moyzesova 932/6
Bratislava-Staré Mesto 811 05
From: 09/29/2005 Until: 01/14/2021
  (from: 01/27/2021 until: 01/26/2021)
Ing. Martin Wiedermann - predseda predstavenstva
Starhradská 18
Bratislava 851 01
From: 09/29/2005
  (from: 09/29/2005 until: 08/25/2009)
RNDr. Vladimír Wiedermann - člen predstavenstva
Antická 4
Bratislava 851 10
From: 09/29/2005
  (from: 09/29/2005 until: 06/29/2006)
RNDr. Vladimír Wiedermann - člen predstavenstva
Antická 4
Bratislava 851 10
From: 09/29/2005 Until: 06/13/2006
  (from: 06/30/2006 until: 06/29/2006)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo predseda predstavenstva samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci zástupca spoločnosti svoj podpis.
  (from: 06/30/2006)
V mene spoločnosti konajú členovia predstavenstva spoločne alebo predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 09/29/2005 until: 06/29/2006)
Capital: 
99 600 EUR Paid up: 99 600 EUR
  (from: 08/26/2009)
3 000 000 Sk Paid up: 3 000 000 Sk
  (from: 12/29/2005 until: 08/25/2009)
3 000 000 Sk Paid up: 2 000 000 Sk
  (from: 09/29/2005 until: 12/28/2005)
Shares: 
Number of shares: 150
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 664 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.
  (from: 08/26/2009)
Number of shares: 150
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 20 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.
  (from: 09/29/2005 until: 08/25/2009)
Stockholder: 
Ing. Martin Wiedermann
Moyzesova 932/6
Bratislava-Staré Mesto 811 05
  (from: 05/24/2022)
Ing. Martin Wiedermann
Moyzesova 932/6
Bratislava-Staré Mesto 811 05
  (from: 08/26/2009 until: 05/23/2022)
Supervisory board: 
Andrea Franová
Osuského 30
Bratislava 851 03
From: 09/29/2005
  (from: 08/26/2009)
Ing. Mária Majerhoferová
Moyzesova 932/6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
From: 01/14/2021
  (from: 01/27/2021)
Ing. Martin Wiedermann
Moyzesova 932/6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
From: 01/14/2021
  (from: 01/27/2021)
Marcel Brenner
A. Gwerkovej 21
Bratislava 851 0
From: 09/29/2005
  (from: 09/29/2005 until: 06/29/2006)
Marcel Brenner
A. Gwerkovej 21
Bratislava 851 0
From: 09/29/2005 Until: 06/13/2006
  (from: 06/30/2006 until: 06/29/2006)
Filip Feješ
Prokopa Veľkého 17
Bratislava 811 02
From: 06/13/2006
  (from: 06/30/2006 until: 08/25/2009)
Filip Feješ
Prokopa Veľkého 17
Bratislava 811 04
From: 06/13/2006
  (from: 08/26/2009 until: 11/26/2018)
Filip Feješ
Prokopa Veľkého 17
Bratislava 811 04
From: 06/13/2006 Until: 09/19/2018
  (from: 11/27/2018 until: 11/26/2018)
Andrea Franová
Osuského 30
Bratislava 851 0
From: 09/29/2005
  (from: 09/29/2005 until: 08/25/2009)
MUDr. Vladimír Wiedermann
Starhradská 18
Bratislava 851 0
From: 09/29/2005
  (from: 09/29/2005 until: 08/25/2009)
MUDr. Vladimír Wiedermann
Starhradská 18
Bratislava 851 05
From: 09/29/2005
  (from: 08/26/2009 until: 11/26/2018)
MUDr. Vladimír Wiedermann
Starhradská 18
Bratislava 851 05
From: 09/29/2005 Until: 09/19/2018
  (from: 11/27/2018 until: 11/26/2018)
Ing. Ladislav Manek
Nobelova 20
Bratislava - mestská časť Rača 831 02
From: 09/19/2018 Until: 01/14/2021
  (from: 01/27/2021 until: 01/26/2021)
Ing. Ladislav Manek
Nobelova 20
Bratislava - mestská časť Rača 831 02
From: 09/19/2018
  (from: 11/27/2018 until: 01/26/2021)
Ing. Mária Majerhoferová
Rastislavova 863/24
Slovenský Grob 900 26
From: 09/19/2018
  (from: 11/27/2018 until: 01/26/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená dňa 25.08.2005 zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 441/2005, Nz 39442/2005, NCRls 38935/2005 v znení jej opravy zo dňa 27.09.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 09/29/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 118/2006, Nz 23340/2006.
  (from: 06/30/2006)
Notárska zápisnica N 349/2009, Nz 23291/2009 zo dňa 09.07.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (from: 08/26/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.03.2014.
  (from: 04/12/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.09.2018.
  (from: 11/27/2018)
Date of updating data in databases:  12/05/2023
Date of extract :  12/06/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person