Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11561/T

Business name: 
ALKA, s.r.o.
  (from: 11/06/2000)
Registered seat: 
Hlavná 326
Dunajská Streda 929 01
  (from: 01/25/2014)
Identification number (IČO): 
34 148 728
  (from: 10/21/1996)
Date of entry: 
10/21/1996
  (from: 10/21/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/21/1996)
Objects of the company: 
predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 10/21/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 10/21/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 10/21/1996)
poľnohospodárska a lesná výroba, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 01/28/1999)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/04/2001)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 07/21/2012)
Partners: 
Lászlóne Szakál
Szent István király út 56
Mosonmagyarórvár 9200
Republic of Hungary
  (from: 01/25/2014)
Contribution of each member: 
Lászlóne Szakál
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/25/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/11/2004)
Lászlóne Szakál
Szent István király út 56
Mosonmagyarórvár 9200
Maďarsko
From: 01/17/2014
  (from: 04/25/2017)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná za spoločnosť samostatne.
  (from: 01/15/2005)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 09/03/2011)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.08.1996 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/21/1996)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 1 zo dňa 27.11.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/98 Z.z.. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Janka Silana 2, Nitra na Dunajský Klátov 121.
  (from: 01/28/1999)
Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 09.03.2000. Spoločenská zmluva zo dňa 27.11.1998 bola zmenená na zakladateľskú listinu vo forme fotárskej zápisnice zn. N 35/00 Nz 35/00 zo dňa 20.03.2000. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Dunajský Klátov 121 na Dunajská Streda, Júliusa Lörincza 2134/5. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z HYZA ALFA Dunajský Klátov s.r.o. na ALKA s.r.o.
  (from: 11/06/2000)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 15.08.2001. Dodatok k spoločenskej zmluve formou notárskej zápisnice č. N 112/2001, Nz 112/2001 zo dňa 20.08.2001. Zmena sídla spoločnosti z 929 01 Dunajská Streda, Júliusa Lörincza 2134/5 na 929 01 Dunajská Streda, Boriny 1365/18.
  (from: 09/04/2001)
Zmena sídla spoločnosti z 929 01 Dunajská Streda, Boriny 1365/18 na 929 01 Dunajská Streda, Ul. biskupa Kondého 5138/32.
  (from: 04/26/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 9.1.2004, Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 9.1.2004, Spoločenská zmluva zo dňa 27.8.1996 v znení jej dodatkov bola zmenená Spoločenskou zmluvou zo dňa 9.1.2004.
  (from: 03/11/2004)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person