Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10842/S

Business name: 
East Gate Operations, s.r.o.
  (from: 02/21/2012 until: 03/31/2015)
East Gate Operations, s.r.o. „v konkurze“
  (from: 11/19/2011 until: 02/20/2012)
East Gate Operations, s.r.o.
  (from: 03/17/2006 until: 11/18/2011)
TAX SOLUTION s.r.o.
  (from: 10/01/2005 until: 03/16/2006)
Registered seat: 
Štúrova 882/5
Brezno 977 01
  (from: 03/19/2010 until: 03/31/2015)
Cesta osloboditeľov 78
Brezno 977 01
  (from: 10/01/2005 until: 03/18/2010)
Identification number (IČO): 
36 641 618
  (from: 10/01/2005)
Date of entry: 
10/01/2005
  (from: 10/01/2005)
Person dissolved from: 
26.3.2015
  (from: 04/01/2015)
Date of deletion: 
04/01/2015
  (from: 04/01/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/01/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/01/2005)
Objects of the company: 
maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
  (from: 10/01/2005 until: 03/17/2014)
veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
  (from: 10/01/2005 until: 03/17/2014)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 10/01/2005 until: 03/17/2014)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 10/01/2005 until: 03/17/2014)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/01/2005 until: 03/17/2014)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/01/2005 until: 03/17/2014)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
  (from: 10/01/2005 until: 03/17/2014)
tvorba softwaru
  (from: 10/01/2005 until: 03/17/2014)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti meracej, riadiacej, regulačnej, výpočtovej, slaboprúdovej a s nimi súvisiacej techniky
  (from: 03/17/2006 until: 03/17/2014)
poradenstvo, realizácia konceptov podnikových informačných systémov v rozsahu voľných živností
  (from: 03/17/2006 until: 03/17/2014)
poradenstvo, dodávka, realizácia programovo riadených riešení pre obchodné procesy - dizajn informačných technológii
  (from: 03/17/2006 until: 03/17/2014)
manažérska činnosť
  (from: 03/17/2006 until: 03/17/2014)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača - hardvér
  (from: 03/17/2006 until: 03/17/2014)
spracovanie internetových a webových stránok
  (from: 03/17/2006 until: 03/17/2014)
služby v oblasti vývoja, organizácie a riadenia procesov spojené s elektronickým spracovaním dokumentov a riadenia procesov zvlášť spojené s digitalizáciou dokumentov, ako aj služieb v oblasti dodávky dokumentov
  (from: 03/17/2006 until: 03/17/2014)
cestná osobná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča, s výnimkou vozidiel taxislužby
  (from: 03/17/2006 until: 03/17/2014)
cestná nákladná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 03/17/2006 until: 03/17/2014)
výroba dátových a telekomunikačných káblov v rozsahu voľných živností
  (from: 03/17/2006 until: 03/17/2014)
Partners: 
Ivan Gallo
Helenenstraße 92
Baden 2500
  (from: 10/01/2005 until: 03/31/2015)
Contribution of each member: 
Ivan Gallo
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/01/2005 until: 04/21/2009)
Ivan Gallo
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 04/22/2009 until: 03/31/2015)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/18/2007 until: 03/31/2015)
Individual managing director
  (from: 10/01/2005 until: 12/17/2007)
Marián Čunderlík
9. mája 28
Brezno 977 01
From: 10/22/2006
  (from: 11/11/2006 until: 07/28/2009)
Marián Čunderlík
9. mája 28
Brezno 977 01
From: 10/22/2006 Until: 10/17/2008
  (from: 07/29/2009 until: 07/28/2009)
Jana Filipová
Malinovského 6/228
Želovce 991 06
From: 10/22/2007
  (from: 12/18/2007 until: 03/17/2014)
Jana Filipová
Malinovského 6/228
Želovce 991 06
From: 10/22/2007 Until: 03/07/2014
  (from: 03/18/2014 until: 03/17/2014)
Mgr. Igor Gallo
Štúrova 878/1
Brezno 977 01
From: 10/01/2005
  (from: 10/01/2005 until: 12/17/2007)
Mgr. Igor Gallo
Štúrova 878/1
Brezno 977 01
From: 10/01/2005 Until: 10/22/2007
  (from: 12/18/2007 until: 12/17/2007)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná samostatne a neobmedzene konateľ, ktorý podpisuje v jej mene podľa príslušného podpisového vzoru.
  (from: 12/18/2007 until: 03/17/2014)
V mene spoločnosti koná samostatne a neobmedzene konateľ, ktorý podpisuje a v jej mene podľa príslušného pospisového vzoru.
  (from: 10/01/2005 until: 12/17/2007)
Capital: 
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 04/22/2009 until: 03/31/2015)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/01/2005 until: 04/21/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 06/21/2011
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K 30/2011-60 zo dňa 14. 06. 2011, právoplatným dňa 07. 07. 2011 a vykonateľným 21. 06. 2011 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka East Gate Operations, s.r.o., Štúrova 882/5, 977 01 Brezno, IČO: 36 641 618 a ustanovený správca konkurznej podstaty Mgr. Peter Nosko, so sídlom kancelárie Národná 6, 974 01 Banská Bystrica.
  (from: 02/21/2012)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 06/21/2011
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K 30/2011-60 zo dňa 14. 06. 2011, právoplatným dňa 07. 07. 2011 a vykonateľným 21. 06. 2011 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka East Gate Operations, s.r.o., Štúrova 882/5, 977 01 Brezno, IČO: 36 641 618 a ustanovený správca konkurznej podstaty Mgr. Peter Nosko, so sídlom kancelárie Národná 6, 974 01 Banská Bystrica.
  (from: 11/19/2011 until: 02/20/2012)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Peter Nosko
Národná 6
Banská Bystrica 974 01
From: 06/21/2011
  (from: 11/19/2011 until: 02/20/2012)
Mgr. Peter Nosko
Národná 6
Banská Bystrica 974 01
From: 06/21/2011 Until: 09/10/2011
  (from: 02/21/2012 until: 02/20/2012)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 09/10/2011
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2K 30/2011- 81 zo dňa 18.08.2011, právoplatné dňa 10.09. 2011, súd zrušil konkurz na majetok úpadcu East Gate Operations, s.r.o., Štúrova 882/5, 977 01 Brezno, IČO: 36 641 618.
  (from: 02/21/2012)
Other legal facts: 
Spoločnosť East Gate Operations s.r.o., IČO: 36 641 618 bola zrušená uznesením OS BB sp. zn. 6Cbr/262/2014-18 zo dňa 09. 02. 2015 právoplatným dňa 26. 03. 2015 bez likvidácie.
  (from: 04/01/2015)
Date of updating data in databases:  01/31/2023
Date of extract :  02/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person