Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  37739/B

Business name: 
GES Slovakia, s.r.o.
  (from: 01/08/2002 until: 12/07/2022)
Vzduchotechnické zariadenia, s.r.o., v českom jazyku: Vzduchotechnické zařízení s.r.o.
  (from: 08/03/1993 until: 01/07/2002)
Registered seat: 
Brečtanová 1
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
  (from: 03/26/2022 until: 12/07/2022)
Dvořákovo nábrežie 8A
Bratislava 811 02
  (from: 07/25/2014 until: 03/25/2022)
Jelšová 11
Bratislava 831 01
  (from: 08/19/2005 until: 07/24/2014)
Pri Podlužianke 9
Levice 934 01
  (from: 06/19/2000 until: 08/18/2005)
Zd. Nejedlého 38
Levice 934 05
  (from: 06/29/1999 until: 06/18/2000)
Kutlíkova 17
Bratislava 851 02
  (from: 08/03/1993 until: 06/28/1999)
Identification number (IČO): 
31 356 770
  (from: 08/03/1993)
Date of entry: 
08/03/1993
  (from: 08/03/1993)
Person dissolved from: 
27.10.2022
  (from: 12/08/2022)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 12/08/2022)
Date of deletion: 
12/08/2022
  (from: 12/08/2022)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/08/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/03/1993)
Objects of the company: 
regionálne rozhlasové vysielanie na základe licencie Rady pre vysielanie a retransmisiu č. R/88
  (from: 11/20/2004 until: 03/03/2014)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/03/1993 until: 10/26/2005)
multiregionálne rozhlasové vysielanie na základe licencie Rady pre vysielanie a retransmisiu č. R/88
  (from: 03/04/2014 until: 02/18/2022)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 08/03/1993 until: 12/07/2022)
prevádzkovanie nahrávacieho štúdia
  (from: 10/27/2005 until: 12/07/2022)
vydávanie a distribúcia hudobných nahrávok na rôznych zvukových nosičoch so súhlasom autora
  (from: 10/27/2005 until: 12/07/2022)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/27/2005 until: 12/07/2022)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 10/27/2005 until: 12/07/2022)
vydavateľská a nakladateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/27/2005 until: 12/07/2022)
výroba, nahrávanie, predaj, požičiavanie a rozmnožovanie nahraných nosičov obrazu a zvuku so súhlasom autora
  (from: 10/27/2005 until: 12/07/2022)
výroba, nahrávanie, predaj nenahraných nosičov obrazu a zvuku
  (from: 10/27/2005 until: 12/07/2022)
sprostredkovanie a organizovanie spoločenských, športových, vzdelávacích, kultúrnych akcií a podujatí
  (from: 10/27/2005 until: 12/07/2022)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/27/2005 until: 12/07/2022)
Partners: 
Prvé finančné družstvo
Teplická 89
Piešťany 921 70
Slovak Republic
  (from: 03/11/2011 until: 07/18/2014)
NEW AGE INVESTMENT, s.r.o. IČO: 40 229 726
Dlouhá 39/727
Praha 1 110 00
Czech Republic
  (from: 01/21/2010 until: 03/10/2011)
NEW AGE INVESTMENT, s.r.o. IČO: 40 229 726
Králodvorská 1081/16
Praha 1 110 00
Czech Republic
  (from: 01/25/2005 until: 01/20/2010)
GES REAL INVESTMENT, s.r.o. IČO: 40 229 726
Petrská 12
Praha 1
Czech Republic
  (from: 01/08/2002 until: 01/24/2005)
ZVVZ a.s. Milevsko
Milevsko
Czech Republic
  (from: 06/29/1999 until: 01/07/2002)
ZVVZ a.s. Milevsko
Milevsko
Czech Republic
  (from: 08/03/1993 until: 06/28/1999)
Ing. Peter Korbačka
Dvořákovo nábrežie 7571/8A
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 07/19/2014 until: 02/18/2022)
Radio Services a.s. IČO: 35 875 020
Brečtanová 1
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Slovak Republic
  (from: 02/19/2022 until: 12/07/2022)
Contribution of each member: 
ZVVZ a.s. Milevsko
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/03/1993 until: 06/28/1999)
ZVVZ a.s. Milevsko
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/29/1999 until: 01/07/2002)
GES REAL INVESTMENT, s.r.o.
  (from: 01/08/2002 until: 01/24/2005)
NEW AGE INVESTMENT, s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/25/2005 until: 01/20/2010)
NEW AGE INVESTMENT, s.r.o.
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 01/21/2010 until: 03/10/2011)
Prvé finančné družstvo
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 03/11/2011 until: 07/18/2014)
Ing. Peter Korbačka
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 07/19/2014 until: 02/18/2022)
Radio Services a.s.
Amount of investment: 6 638,78 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 02/19/2022 until: 12/07/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/26/2022 until: 12/07/2022)
Individual managing director
  (from: 08/03/1993 until: 03/25/2022)
Marko Duditš
Narcisová 423/2
Košice 11 040 11
From: 02/24/2011
  (from: 03/19/2011 until: 08/30/2012)
Marko Duditš
Narcisová 423/2
Košice 11 040 11
From: 02/24/2011 Until: 08/06/2012
  (from: 08/31/2012 until: 08/30/2012)
Mgr. Vladimír Faifr , MBA, CSc.
Bílinská 4/516
Praha 9 190 00
Česká republika
From: 12/01/2009
  (from: 01/21/2010 until: 03/18/2011)
Mgr. Vladimír Faifr , MBA, CSc.
Bílinská 4/516
Praha 9 190 00
Česká republika
From: 12/01/2009 Until: 02/23/2011
  (from: 03/19/2011 until: 03/18/2011)
Ing. Peter Hačunda
Rovniankova 11
Bratislava
  (from: 08/03/1993 until: 06/28/1999)
Ing. Alojz Jánošík
341
Svinná
  (from: 06/19/2000 until: 08/18/2005)
Ing. Alojz Jánošík
341
Svinná
Until: 06/30/2005
  (from: 08/19/2005 until: 08/18/2005)
Ing. Věra Kadlecajová
Mierová 32
Tomášov 900 44
From: 08/06/2012
  (from: 08/31/2012 until: 07/24/2014)
Ing. Věra Kadlecajová
Mierová 32
Tomášov 900 44
From: 08/06/2012 Until: 07/21/2014
  (from: 07/25/2014 until: 07/24/2014)
Ing. Peter Korbačka
Dvořákovo nábrežie 7571/8A
Bratislava 811 02
From: 07/16/2014
  (from: 07/19/2014 until: 03/25/2022)
Ing. Peter Korbačka
Dvořákovo nábrežie 7571/8A
Bratislava 811 02
From: 07/16/2014 Until: 02/25/2022
  (from: 03/26/2022 until: 03/25/2022)
Ing. Yvona Kováčová
Tabaková 9
Levice
  (from: 06/29/1999 until: 06/18/2000)
Daniel Pechan
Haydnova 23
Bratislava 811 02
From: 01/26/2012
  (from: 03/09/2012 until: 08/30/2012)
Daniel Pechan
Haydnova 23
Bratislava 811 02
From: 01/26/2012 Until: 08/06/2012
  (from: 08/31/2012 until: 08/30/2012)
Ing. Jiří Šebek
Nad Obcí II 470/66
Praha 140 00
Česká republika
From: 06/30/2005
  (from: 08/19/2005 until: 01/20/2010)
Ing. Jiří Šebek
Nad Obcí II 470/66
Praha 140 00
Česká republika
From: 06/30/2005 Until: 12/01/2009
  (from: 01/21/2010 until: 01/20/2010)
MVDr. Milan Urbaník
Hrušovská 11/D
Bratislava 821 07
From: 01/26/2012
  (from: 03/09/2012 until: 08/30/2012)
MVDr. Milan Urbaník
Hrušovská 11/D
Bratislava 821 07
From: 01/26/2012 Until: 08/06/2012
  (from: 08/31/2012 until: 08/30/2012)
Mgr. Richard Flimel
Brečtanová 25
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 02/25/2022
  (from: 03/26/2022 until: 12/07/2022)
Ing. Tomáš Kapusta
Landererova 7743/6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
From: 02/25/2022
  (from: 03/26/2022 until: 12/07/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia samostatne.
  (from: 03/26/2022 until: 12/07/2022)
Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná v mene spoločnosti konateľ samostatne. Ak má spoločnosť viac konateľov, konajú v mene spoločnosti vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. Písomné právne úkony sa uskutočňujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja osoby oprávnené konať v mene spoločnosti svoje podpisy.
  (from: 08/19/2005 until: 03/25/2022)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo akýmkoľvek spôsobom napísanému názvu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 08/03/1993 until: 08/18/2005)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 01/21/2010 until: 12/07/2022)
200 000 Sk
  (from: 06/29/1999 until: 01/20/2010)
100 000 Sk
  (from: 08/03/1993 until: 06/28/1999)
Supervisory board: 
Ing. Jiří Kadlec - predseda
Podboří 54
Tábor
Česká republika
  (from: 08/03/1993 until: 01/07/2002)
Ing. Miroslav Mácha - člen
Okrouhlá č. 33
Písek
Česká republika
  (from: 08/03/1993 until: 01/07/2002)
František Šach - člen
Sadová 1016
Milevsko
Česká republika
  (from: 08/03/1993 until: 01/07/2002)
Other legal facts: 
Spoločnosť so zahranično-majetkovou účasťou bola založená dňa 29.6.1993 vo forme notárskej zápisnice sp. zn. N 89/93, Nz 68/93 podľa §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákon.
  (from: 08/03/1993 until: 12/07/2022)
Notárska zápisnica č. N 116/98, Nz 110/98 zo dňa 6.8.1998. Notárska zápisnica č. N 177/98, Nz 168/98 zo dňa 4.12.1998, osvedčujúca zmenu zakladateľskej listiny v zmysle zákona č. 11/98 Z.z.
  (from: 06/29/1999 until: 12/07/2022)
Zakladateľská listina bola zmenená dodatkami zo dňa 26.04.2000 a 30.05.2000. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Levice, Zd.Nejedlého 38 na Levice, Pri Podlužianke 9.
  (from: 06/19/2000 until: 12/07/2022)
Zakladateľská listina bola zmenená dodatkom zo dňa 02.05.2001.
  (from: 01/08/2002 until: 12/07/2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa10.10.2005
  (from: 10/27/2005 until: 12/07/2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.12.2009.
  (from: 01/21/2010 until: 12/07/2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.02.2011.
  (from: 03/19/2011 until: 12/07/2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.01.2012.
  (from: 03/09/2012 until: 12/07/2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.07.2014.
  (from: 07/19/2014 until: 12/07/2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 19.07.2014. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 21.07.2014.
  (from: 07/25/2014 until: 12/07/2022)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/08/2022)
Legal successor: 
Radio Services a.s.
Brečtanová 1
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
  (from: 12/08/2022)
Date of updating data in databases:  03/24/2023
Date of extract :  03/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person