Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  162654/B

Business name: 
Made by Architects s.r.o.
  (from: 07/26/2022)
Registered seat: 
Majakovského 9
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
  (from: 09/01/2023)
Identification number (IČO): 
53 139 585
  (from: 07/26/2022)
Date of entry: 
07/26/2022
  (from: 07/26/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/26/2022)
Objects of the company: 
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 07/26/2022)
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť
  (from: 07/26/2022)
Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 07/26/2022)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/26/2022)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 07/26/2022)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/26/2022)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/26/2022)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/26/2022)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/26/2022)
Administratívne služby
  (from: 07/26/2022)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/26/2022)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 07/26/2022)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 07/26/2022)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 07/26/2022)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 07/26/2022)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 07/26/2022)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 07/26/2022)
Fotografické služby
  (from: 07/26/2022)
Služby požičovní
  (from: 07/26/2022)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 07/26/2022)
Dizajnérske činnosti
  (from: 07/26/2022)
Skladovanie
  (from: 07/26/2022)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 07/26/2022)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 07/26/2022)
činnosť autorizovaného architekta podľa § 4 zákona č. 138/1992 Z.z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v rozsahu : - vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, - vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, - spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, - vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru, - grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie, - poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, - vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
  (from: 09/01/2023)
Partners: 
Ing. Katarína Augustinič
Smrečianska 6
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Slovak Republic
  (from: 07/26/2022)
Ing.arch. Erik Pastucha
Plánky 2810/112
Bratislava - mestská časť Lamač 841 06
Slovak Republic
  (from: 07/26/2022)
Ing.arch Erik Vajgel
Bedľová 1
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Slovak Republic
  (from: 07/26/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Katarína Augustinič
Amount of investment: 2 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 000 EUR
  (from: 07/26/2022)
Ing.arch. Erik Pastucha
Amount of investment: 2 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 000 EUR
  (from: 07/26/2022)
Ing.arch Erik Vajgel
Amount of investment: 2 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 000 EUR
  (from: 07/26/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/26/2022)
Ing. Katarína Augustinič
Smrečianska 6
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 07/26/2022
  (from: 07/26/2022)
Ing.arch. Erik Pastucha
Plánky 2810/112
Bratislava - mestská časť Lamač 841 06
From: 07/26/2022
  (from: 07/26/2022)
Ing.arch. Erik Vajgel
Bedľová 1
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 07/26/2022
  (from: 07/26/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 07/26/2022)
Capital: 
6 000 EUR Paid up: 6 000 EUR
  (from: 07/26/2022)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person