Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4006/B

Business name: 
INFOTEL SLOVAKIA spol. s r.o.
  (from: 12/21/1992 until: 04/16/2009)
Registered seat: 
Pajštúnska 19
Bratislava 851 02
  (from: 12/21/1992 until: 04/16/2009)
Identification number (IČO): 
31 338 461
  (from: 12/21/1992)
Date of entry: 
12/21/1992
  (from: 12/21/1992)
Person dissolved from: 
1.4.2009
  (from: 04/17/2009)
Date of deletion: 
04/17/2009
  (from: 04/17/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/17/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/21/1992)
Objects of the company: 
obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/21/1992 until: 04/16/2009)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti telekomunikácií
  (from: 12/21/1992 until: 04/16/2009)
Partners: 
JUDr. Ladislav Schwarcz
Jamnického 4
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 12/21/1992 until: 04/16/2009)
Ing. Miloš Hojzák
Topoľčianska 31
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 12/21/1992 until: 04/16/2009)
Ing. Rene Vochyan
Vysočanská 561
Praha 9 190 00
Česká republika
  (from: 12/21/1992 until: 04/16/2009)
Contribution of each member: 
Ing. Rene Vochyan
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/21/1992 until: 04/16/2009)
JUDr. Ladislav Schwarcz
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/21/1992 until: 04/16/2009)
Ing. Miloš Hojzák
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/21/1992 until: 04/16/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/21/1992 until: 04/16/2009)
JUDr. Ladislav Schwarcz
Jamnického 4
Bratislava 841 04
  (from: 12/21/1992 until: 04/16/2009)
Ing. Rene Vochyan
Vysočanská 561
Praha 9 190 00
Česká republika
  (from: 12/21/1992 until: 04/16/2009)
Acting in the name of the company: 
Každý konateľ koná za spoločnosť samostatne a bez obmedzenia.
  (from: 12/21/1992 until: 04/16/2009)
Capital: 
150 000 Sk
  (from: 12/21/1992 until: 04/16/2009)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 19.12.2008, právoplatné dňom 01.04.2009, č. k.: 36Exre/1190/2005, ktorým súd zrušuje obchodnú spoločnosť INFOTEL SLOVAKIA spol. s r. o., so sídlom Pajštúnska 19, 851 02 Bratislava, IČO: 31 338 461 bez likvidácie. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť INFOTEL SLOVAKIA spol. s r. o., so sídlom Pajštúnska 19, 851 02 Bratislava, IČO: 31 338 461, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 4006/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 04/17/2009)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.5.1992 podľa ust. § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Stary spis: S.r.o. 8214
  (from: 12/21/1992 until: 04/16/2009)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 13.06.2007, ktorým súd začal konanie ex offo o zrušenie spoločnosti bez likvidácie z dôvodu že spoločnosť nemá žiaden obchodný majetok.
  (from: 08/09/2007 until: 04/16/2009)
Date of updating data in databases:  05/16/2022
Date of extract :  05/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person