Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  80245/L

Business name: 
ANTECO s.r.o.
  (from: 06/17/2004)
Registered seat: 
Kuzmányho 8
Žilina 010 01
  (from: 07/27/2022)
Družstevná 245
Horná Seč 935 31
  (from: 07/14/2016 until: 07/26/2022)
Hronská 345/8
Kalná nad Hronom 935 32
  (from: 09/26/2013 until: 07/13/2016)
SNP 12/332
Kalná nad Hronom 935 32
  (from: 06/17/2004 until: 09/25/2013)
Identification number (IČO): 
36 561 096
  (from: 06/17/2004)
Date of entry: 
06/17/2004
  (from: 06/17/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/17/2004)
Objects of the company: 
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a motorových vozidiel
  (from: 06/17/2004)
prípravné práce na stavbu a zemné práce
  (from: 06/17/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/17/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/17/2004)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk (§ 2 písm. b/ zákona č. 51/1988 Zb.) povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton
  (from: 08/21/2004)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov (§ 2 písm. c/ zákona č. 51/1988 Zb.)
  (from: 08/21/2004)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním (§ 2 písm. d/ zákona č. 51/1988 Zb.)
  (from: 08/21/2004)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b) až d) (§ 2 písm. e/ zákona č. 51/1988 Zb.)
  (from: 08/21/2004)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov (§ 3 písm. a/ zákona č. 51/1988 Zb.) povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton
  (from: 08/21/2004)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 02/15/2007)
poľnohospodárska výroba, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych produktov
  (from: 09/26/2013)
chov rýb v rámci poľnohospodárstva
  (from: 09/26/2013)
výroba a predaj kŕmnych zmesí
  (from: 09/26/2013)
výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
  (from: 09/26/2013)
chov hydiny v rámci poľnohospodárstva
  (from: 09/26/2013)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 09/26/2013)
výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (from: 12/06/2014)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/06/2014)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 12/06/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/14/2016)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 07/14/2016)
odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach v rozsahu: odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v exteriéroch bez súvisu s vnútornými priestormi budov, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom a odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov v uzatvorených priestoroch do 10 m3, s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím priemyselného vysávača
  (from: 07/14/2016)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 12/17/2016)
výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 12/17/2016)
výroba výrobkov z betónu
  (from: 06/17/2004 until: 12/05/2014)
ekonomické a účtovné poradenstvo
  (from: 06/17/2004 until: 07/13/2016)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/17/2004 until: 07/13/2016)
factoring, forfaiting
  (from: 06/17/2004 until: 07/13/2016)
Partners: 
Dušan Schnierer
Hronská 345/8
Kalná nad Hronom 935 32
Slovak Republic
  (from: 03/27/2021)
SEVIS, a.s. IČO: 31 587 526
Kuzmányho 8
Žilina 010 01
Slovak Republic
  (from: 03/27/2021)
SEVIS, a.s.
Kuzmányho 8
Žilina 010 01
Slovak Republic
  (from: 09/26/2013 until: 03/26/2021)
SEVISBROKERS, a.s.
Kuzmányho 8
Žilina 010 01
Slovak Republic
  (from: 10/07/2009 until: 09/25/2013)
Stavomontáže Žilina, a.s.
Bytčická 2
Žilina 011 06
Slovak Republic
  (from: 01/22/2005 until: 12/22/2008)
Dušan Schnierer
Hronská 345/8
Kalná nad Hronom 935 32
Slovak Republic
  (from: 06/17/2004 until: 03/26/2021)
Contribution of each member: 
Dušan Schnierer
  (from: 07/11/2009 until: 03/26/2021)
Dušan Schnierer
Amount of investment: 50 000 EUR Paid up: 50 000 EUR
  (from: 03/27/2021)
SEVISBROKERS, a.s.
  (from: 10/07/2009 until: 09/25/2013)
SEVIS, a.s.
  (from: 09/26/2013 until: 03/26/2021)
SEVIS, a.s.
Amount of investment: 100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 03/27/2021)
Dušan Schnierer
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/17/2004 until: 01/21/2005)
Dušan Schnierer
Amount of investment: 130 000 Sk Paid up: 130 000 Sk
  (from: 01/22/2005 until: 12/22/2008)
Stavomontáže Žilina, a.s.
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 01/22/2005 until: 12/22/2008)
Dušan Schnierer
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/23/2008 until: 05/06/2009)
Dušan Schnierer
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 05/07/2009 until: 07/10/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/22/2005)
Individual managing director
  (from: 06/17/2004 until: 01/21/2005)
Dušan Schnierer
Hronská 345/8
Kalná nad Hronom 935 32
From: 06/17/2004
  (from: 06/24/2017)
Ing. Danica Michalková
R. Viesta 4080/19
Martin 036 01
From: 11/02/2016
  (from: 06/24/2017)
Miroslav Bróz
508
Višňové 013 23
From: 07/18/2013
  (from: 09/26/2013 until: 12/16/2016)
Miroslav Bróz
508
Višňové 013 23
From: 07/18/2013 Until: 11/01/2016
  (from: 12/17/2016 until: 12/16/2016)
Ing. Marián Kostolný
142
Porúbka 013 11
From: 12/17/2004
  (from: 01/22/2005 until: 09/25/2013)
Ing. Marián Kostolný
142
Porúbka 013 11
From: 12/17/2004 Until: 07/17/2013
  (from: 09/26/2013 until: 09/25/2013)
Ing. Danica Michalková
R. Viesta 4080/19
Martin 036 01
From: 11/02/2016
  (from: 12/17/2016 until: 06/23/2017)
Dušan Schnierer
Hronská 345/8
Kalná nad Hronom 935 32
From: 06/17/2004
  (from: 06/17/2004 until: 06/23/2017)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj podpis.
  (from: 07/11/2009)
V obchodných záležitostiach týkajúcich sa predmetu podnikania sú konatelia oprávnení konať a podpisovať každý samostatne. V záležitostiach týkajúcich sa nakladania, scudzovania a zaťažovania majetku spoločnosti sú konatelia oprávnení konať a podpisovať spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a funkcie podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 01/22/2005 until: 07/10/2009)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 06/17/2004 until: 01/21/2005)
Capital: 
150 000 EUR Paid up: 150 000 EUR
  (from: 10/07/2009)
50 000 EUR Paid up: 50 000 EUR
  (from: 07/11/2009 until: 10/06/2009)
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 05/07/2009 until: 07/10/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/17/2004 until: 05/06/2009)
Supervisory board: 
Ing. Adrián Schnierer
Ľ. Štúra 924/4
Varín 013 03
From: 12/17/2004
  (from: 01/22/2005)
Miroslav Bróz
508
Višňové 013 23
From: 11/02/2016
  (from: 12/17/2016)
Pavol Prekop
Ľudovíta Štúra 923/2
Varín 013 03
From: 03/13/2021
  (from: 03/27/2021)
Ondrej Cúg
111
Kľače 013 19
From: 12/17/2004
  (from: 01/22/2005 until: 09/25/2013)
Ondrej Cúg
111
Kľače 013 19
From: 12/17/2004 Until: 07/17/2013
  (from: 09/26/2013 until: 09/25/2013)
Ing. Danica Michalková
R. Viesta 4080/19
Martin 036 01
From: 07/18/2013
  (from: 09/26/2013 until: 12/16/2016)
Ing. Danica Michalková
R. Viesta 4080/19
Martin 036 01
From: 07/18/2013 Until: 11/01/2016
  (from: 12/17/2016 until: 12/16/2016)
Pavol Prekop
Ľ. Štúra 923/2
Varín 013 03
From: 12/17/2004
  (from: 01/22/2005 until: 07/13/2016)
Pavol Prekop
Ľ. Štúra 923/2
Varín 013 03
From: 12/17/2004 Until: 05/02/2016
  (from: 07/14/2016 until: 07/13/2016)
Mgr. Danica Kozáková
J.C.Hronského 6
Žilina 010 01
From: 05/03/2016 Until: 03/12/2021
  (from: 03/27/2021 until: 03/26/2021)
Mgr. Danica Kozáková
J.C.Hronského 6
Žilina 010 01
From: 05/03/2016
  (from: 07/14/2016 until: 03/26/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.01.2004 v zmysle §§ 56-75 a §§ 105-153 Obchodného zákonníka v znení zmien a doplnkov.
  (from: 06/17/2004)
Date of updating data in databases:  10/02/2023
Date of extract :  10/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person