Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  37785/B

Business name: 
Mark2 Corporation Slovakia s. r. o.
  (from: 03/15/2012)
Registered seat: 
Panenská 8
Bratislava 811 03
  (from: 01/18/2017)
Identification number (IČO): 
31 703 208
  (from: 02/06/1995)
Date of entry: 
02/06/1995
  (from: 02/06/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/06/1995)
Objects of the company: 
prevádzkovanie strážnej služby
  (from: 09/02/2002)
prevádzkovanie Technickej služby podľa § 7 ods. 1 zák. č. 473/2005 Z.z. ( vývoj, výroba, projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava)
  (from: 08/26/2009)
údržba bytového, alebo nebytového fondu
  (from: 05/27/2010)
správa bytového, alebo nebytového fondu
  (from: 05/27/2010)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 05/27/2010)
montáž, údržba a servis telekomunikačných zariadení
  (from: 05/27/2010)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 05/27/2010)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 05/27/2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/27/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 05/27/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 05/27/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 05/27/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/27/2010)
administratívne služby
  (from: 05/27/2010)
reklamné a marketingové služby
  (from: 05/27/2010)
poskytovanie služieb informátora
  (from: 05/27/2010)
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 05/27/2010)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 05/27/2010)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 05/27/2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/27/2010)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 07/11/2012)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
  (from: 07/11/2012)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 07/11/2012)
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke a oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku ne mieste budúcej prevádzky
  (from: 04/01/2016)
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových a oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu oprava a údržba, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcia
  (from: 04/01/2016)
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických a oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, v rozsahu technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodu, triedy objektov: objekt bez nebezpečenstva výbuchu, objekt s nebezpečenstvom výbuchu
  (from: 04/01/2016)
Partners: 
Mark2 Corporation Investment SE
Vladislavova 1390/17
Praha 1, Nové Město 110 00
Czech Republic
Other identification number : 289 80 654
  (from: 02/11/2022)
Contribution of each member: 
Mark2 Corporation Investment SE
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 02/11/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/06/1995)
Mgr. František Rakay
642
Majcichov 919 22
From: 02/07/2008
  (from: 02/22/2008)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis. Ak je konateľov viac, alebo spoločnosť má prokuristu za spoločnosť konajú a vyššie uvedeným spôsobom podpisujú v prípade prijatia záväzku v hodnote presahujúcej 2.000.- EUR (slovom: dvetisíc EUR) vždy dvaja konatelia spoločne alebo jeden konateľ a prokurista.
  (from: 09/14/2005)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 04/01/2016)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.1.1995 v zmysle zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 02/06/1995)
Zmena spoločenskej zmluvy schválená valným zhromaždením dňa 10.6.1997.
  (from: 06/12/1997)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 25.7.2002.
  (from: 09/02/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.2.2006.
  (from: 03/01/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka N 155/2006, Nz 22990/2006, NCRIs 22917/2006 zo dňa 12.6.2006 - zmena sídla; pôvodné: Stará Vajnorská 29, 831 04 Bratislava.
  (from: 06/30/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.06.2006 - odvolanie prokuristu spoločnosti.
  (from: 03/20/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 7.2.2008.
  (from: 02/22/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.02.2008.
  (from: 06/17/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.8.2009.
  (from: 08/26/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.1.2010 - zmena sídla.
  (from: 01/27/2010)
Zmena obchodného mena z ABL SK s.r.o. na Mark2 Corporation Slovakia s. r. o.
  (from: 03/15/2012)
Rozhodnutie pri výkone valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.03.2012.
  (from: 03/28/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.06.2012. Rozšírenie predmetu podnikania.
  (from: 07/11/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.03.2016.
  (from: 04/01/2016)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/03/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person