Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  300/R

Business name: 
ZDRAVIE, a.s. v konkurze
  (from: 10/22/2008 until: 10/22/2008)
ZDRAVIE, a.s.
  (from: 01/24/1996 until: 10/21/2008)
Registered seat: 
Pod Lachovcom 1727/55
Púchov 020 01
  (from: 03/11/1997 until: 10/22/2008)
Štefánikova 821/21
Púchov 020 01
  (from: 01/24/1996 until: 03/10/1997)
Identification number (IČO): 
31 643 566
  (from: 01/24/1996)
Date of entry: 
01/24/1996
  (from: 01/24/1996)
Date of deletion: 
10/23/2008
  (from: 10/23/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ust. § 68 ods. 4 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/23/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/24/1996)
Objects of the company: 
maloobchod okrem koncesovaných živností
  (from: 01/24/1996 until: 10/22/2008)
veľkoobchod okrem koncesovaných živností
  (from: 01/24/1996 until: 10/22/2008)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 01/24/1996 until: 10/22/2008)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 01/24/1996 until: 10/22/2008)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v poliklinike v zmysle rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR č.5147/1996 - B zo dňa 10.04.1997
  (from: 05/02/1997 until: 10/22/2008)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - v poliklinike v zmysle rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR o zmene povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení č. 1119/1997-B k č. 5147/1997-B zo dňa 16.10.1997
  (from: 02/03/1998 until: 10/22/2008)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore lekárenstvo v zmysle rozhodnutia Krajského úradu v Trenčíne č. Zdrav. 97/00181-2 zo dňa 14.05.1997
  (from: 02/03/1998 until: 12/16/1999)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - nemocnice s poliklinikou I. typu v zmysle rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR o zmene povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení č. 936/1997-B zo dňa 25.11. 1997, č.k. 1119/1997-B a č. 5147/1996-B.
  (from: 05/05/1998 until: 10/22/2008)
poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - poliklinike v zmysle rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR o zmene povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení č. 1815/1997-B zo dňa 14.01.1998, č.k. 1119/1997-B, č. 936/1997-B a č. 5147/1996-B.
  (from: 05/05/1998 until: 10/22/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/24/1996 until: 10/22/2008)
Ing. Mária Babčanová - člen
Moravská 1629/43
Púchov
  (from: 01/24/1996 until: 04/05/1997)
JUDr. Vladimír Balogh
Líščie údolie 180
Bratislava
  (from: 03/11/1997 until: 11/02/1997)
JUDr. Vladimír Balogh - člen
Líščie údolie 180
Bratislava
  (from: 11/03/1997 until: 12/16/1999)
Ing. Jana Blažejová - Podpredseda
nám. Slobody 1657/15
Púchov
  (from: 01/24/1996 until: 11/02/1997)
MUDr Gabriel Grnáč - člen
Ul. Svätoplukova 4 4
Piešťany
  (from: 03/08/1999 until: 10/01/2000)
MUDr. Eduard Kováč - člen
Kláštorská 33
Bratislava
  (from: 01/24/1996 until: 03/10/1997)
Ing. Magdaléna Kvasnicová
Zábreh 1543/87
Púchov
  (from: 04/06/1997 until: 11/02/1997)
Ing. Magdaléna Kvasnicová - člen
Zábreh 1543/87
Púchov
  (from: 11/03/1997 until: 03/07/1999)
Ing. Miroslav Macák
Clementisa 997/7
Beluša
  (from: 03/11/1997 until: 11/02/1997)
Ing. Miroslav Macák - člen
Clementisa 997/7
Beluša
  (from: 11/03/1997 until: 09/29/1999)
Ing. František Sieklik , CSc. - Predseda
Pribinova 1171
Púchov
  (from: 01/24/1996 until: 11/02/1997)
Ing. Anna Strečková - člen
Záhumenská 682
Ilava
  (from: 01/24/1996 until: 03/10/1997)
Ing. Ján Štrbáň - Predseda
Okružná 1429/44
Púchov
  (from: 11/03/1997 until: 10/22/2008)
Ing. Jana Blažejová - Podpredseda
nám. Slobody 1657/15
Púchov
  (from: 11/03/1997 until: 10/22/2008)
Ing. Ladislav Vozárik - člen
Mojmírova 1163/3
Púchov
  (from: 09/30/1999 until: 10/22/2008)
MUDr. Pavol Ušiak - člen
Okružná 1427/52
Púchov
  (from: 12/17/1999 until: 10/22/2008)
MUDr. Stanislav Pirošík - člen
Horný Šianec 13
Trenčín
  (from: 10/02/2000 until: 10/22/2008)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva spoločne.
  (from: 01/24/1996 until: 10/22/2008)
Capital: 
77 370 000 Sk
  (from: 03/24/2000 until: 10/22/2008)
64 370 000 Sk
  (from: 09/02/1997 until: 03/23/2000)
54 370 000 Sk
  (from: 01/24/1996 until: 09/01/1997)
Shares: 
Number of shares: 6437
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/24/2000 until: 10/22/2008)
Number of shares: 13000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/24/2000 until: 10/22/2008)
Number of shares: 6437
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/02/1997 until: 03/23/2000)
Number of shares: 5437
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/24/1996 until: 09/01/1997)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Jarmila Lipovská
Záhradnícka 39
Bratislava
  (from: 03/26/2002 until: 10/22/2008)
JUDr. Jarmila Lipovská
Záhradnícka 39
Bratislava
Until: 05/22/2007
  (from: 10/23/2008 until: 10/22/2008)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 05/22/2007
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 7K 349/01-429 zo dňa 13.04.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.05.2007 bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok spoločnosti ZDRAVIE, a.s., Pod Lachovcom 1727/55, Púchov, IČO 31 643 566 po splnení rozvrhového uznesenia.
  (from: 10/23/2008)
Supervisory board: 
Anna Hachlincová - člen
Mládežnícka 1425/5
Púchov
  (from: 01/24/1996 until: 12/27/2001)
Ing. Stanislav Hlúbik - člen
Komenského 1625
Púchov
  (from: 01/24/1996 until: 12/16/1999)
Ing. Vladimír Somora - Predseda
Okružná 1419/4
Púchov
  (from: 01/24/1996 until: 12/16/1999)
Ing. Libor Mišák - predseda
Okružná 1421
Púchov
  (from: 12/17/1999 until: 10/22/2008)
MUDr. Oto Smatana - člen
Kukučínova 691
Ilava
  (from: 11/03/1997 until: 10/22/2008)
Ing. Vladimír Somora - člen
Okružná 1419/4
Púchov
  (from: 12/17/1999 until: 10/22/2008)
Ing. Mária Capáková
Námestie Slobody 1404/46
Púchov
  (from: 12/28/2001 until: 10/22/2008)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.1.1996, rozhodnutím zakladateľa podľa ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo a prijatím stanov. Stary spis: Sa 986
  (from: 01/24/1996 until: 10/22/2008)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 27.09.1996 schválilo dodatok č.1 k stanovám. - notárska zápisnica N 319/96 zo dňa 27.09. 1996
  (from: 03/11/1997 until: 10/22/2008)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 10.02.1997 rozhodlo o zmene členov predstavenstva. /notárska zápisnica N 30/97, NZ 28/97 zo dňa 10.02.1997/.
  (from: 04/06/1997 until: 10/22/2008)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 97/97, NZ 91/97 zo dňa 11.04.1997) schválilo dodatok č.2 k stanovám.
  (from: 05/02/1997 until: 10/22/2008)
Valné zhromaždenie dňa 23.06.1997 prijalo dodatok č. 3 k stanovám. (Notárska zápisnica N 177/97, NZ 179/97 zo dňa 23.06.1997).
  (from: 09/02/1997 until: 10/22/2008)
Valné zhromaždenie dňa 28.06.1997 rozhodlo o zmene v orgánoch spoločnosti.
  (from: 11/03/1997 until: 10/22/2008)
Valné zhromaždenie dňa 11.11.1998 rozhodlo o zmene štatutárneho orgánu.
  (from: 03/08/1999 until: 10/22/2008)
Valné zhromaždenie dňa 19.5.1998 (notárska zápisnica N 161/98, NZ 169/98) schválilo zmenu stanov - dodatok č. 4 k stanovám a.s.
  (from: 09/30/1999 until: 10/22/2008)
Riadne valné zhromaždenie dňa 29.4.1999 (notárska zápisnica N 158/99, NZ 154/99) schválilo zmenu stanov a.s.
  (from: 12/17/1999 until: 10/22/2008)
Predstavenstvo spoločnosti rozhodlo dňa 24.9.1999 o zvýšení základného imania (notárska zápisnica N 371/99, Nz 359/99 zo dňa 24.9.1999).
  (from: 03/24/2000 until: 10/22/2008)
Valné zhromaždenie dňa 30.5.2000 schválilo zmenu štatutárneho orgánu spoločnosti.
  (from: 10/02/2000 until: 10/22/2008)
Riadne valné zhromaždenie dňa 30.5.2001 schválilo zmenu členov dozornej rady.
  (from: 12/28/2001 until: 10/22/2008)
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 7K 349/01-160 zo dňa 14.3.2002 vyhlásil konkurz na majetok ZDRAVIE, a.s., Pod Lachovcom 1727/55, Púchov, IČO 31 643 566. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Jarmila Lipovská, Záhradnícka 39, Bratislava.
  (from: 03/26/2002 until: 10/22/2008)
Date of updating data in databases:  11/28/2023
Date of extract :  11/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person