Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sr Insert No.:  131/N

Business name: 
"ADOVA" verejná obchodná spoločnosť v likvidácii
  (from: 06/18/1998 until: 01/18/2012)
" ADOVA " verejná obchodná spoločnosť
  (from: 12/30/1991 until: 06/17/1998)
Registered seat: 
Krškanská č. 1
Nitra 949 01
  (from: 07/14/1993 until: 01/18/2012)
č. 594
Cabaj 951 17
  (from: 12/30/1991 until: 07/13/1993)
Identification number (IČO): 
31 102 620
  (from: 12/30/1991)
Date of entry: 
12/30/1991
  (from: 12/30/1991)
Date of deletion: 
01/19/2012
  (from: 01/19/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/19/2012)
Legal form: 
General partnership
  (from: 12/30/1991)
Objects of the company: 
nákup a predaj výrobkov potravinárskeho a poľnohospodárskeho komplexu, priemyselného a spotrebného tovaru
  (from: 12/30/1991 until: 07/13/1993)
sprostredkovanie nákupu a predaja
  (from: 12/30/1991 until: 07/13/1993)
výkon stavebných prác HSV a PSV
  (from: 12/30/1991 until: 07/13/1993)
druhotné spracovanie surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu
  (from: 12/30/1991 until: 07/13/1993)
vývoj a realizácia biotechnológie
  (from: 12/30/1991 until: 07/13/1993)
vývoj, výroba a predaj plastických látok
  (from: 12/30/1991 until: 07/13/1993)
vykonávanie konštrukčnej činnosti
  (from: 12/30/1991 until: 07/13/1993)
chov slimákov a kožušinových zvierat
  (from: 12/30/1991 until: 07/13/1993)
zahranično obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou činnosti, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie podľa platných právnych predpisov
  (from: 12/30/1991 until: 07/13/1993)
vykonávanie vlastnej výrobnej činnosti a výrobná kooperácia v oblasti sortimentu tovaru priemyselného a spotrebného.
  (from: 12/30/1991 until: 07/13/1993)
asanačný podnik
  (from: 07/14/1993 until: 01/18/2012)
hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov, deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia
  (from: 07/14/1993 until: 01/18/2012)
pozemné a inžinierske stavby
  (from: 07/14/1993 until: 01/18/2012)
výroba hotového krmiva pre domácie zvieratá
  (from: 07/14/1993 until: 01/18/2012)
výroba hotových krmív
  (from: 07/14/1993 until: 01/18/2012)
výroba cukru
  (from: 07/14/1993 until: 01/18/2012)
sprostredkovanie obchodu poľnohospodárskych základných surovín, živých zvierat, textilných surovín a polotovarov
  (from: 07/14/1993 until: 01/18/2012)
sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
  (from: 07/14/1993 until: 01/18/2012)
sprostredkovanie obchodu s textilom, odevami, obuvou a koženým tovarom
  (from: 07/14/1993 until: 01/18/2012)
sprostredkovanie obchodu s potravinárskym tovarom a tabakovými výrobkami
  (from: 07/14/1993 until: 01/18/2012)
veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami, chov slimákov
  (from: 07/14/1993 until: 01/18/2012)
veľkoobchod so surovými kožkami a kožami
  (from: 07/14/1993 until: 01/18/2012)
veľkoobchod so strojmi a technickými potrebami
  (from: 07/14/1993 until: 01/18/2012)
výroba plastických látok
  (from: 07/14/1993 until: 01/18/2012)
predaj údržba a oprava motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt
  (from: 07/14/1993 until: 01/18/2012)
predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 07/14/1993 until: 01/18/2012)
Partners: 
Vladimír Árvay
1284
Mojmírovce
Slovak Republic
  (from: 12/30/1991 until: 12/16/1993)
Miloš Drška
Zvolenská 18
Nitra
Slovak Republic
  (from: 12/30/1991 until: 07/13/1993)
Marek Obert
Partizánska 57
Nitra
Slovak Republic
  (from: 12/30/1991 until: 07/13/1993)
Ing. Imrich Vašš
Mudrochova 13
Nitra
Slovak Republic
  (from: 12/30/1991 until: 01/18/2012)
Ing. Eugen Árvay
Mudrochova 10
Nitra
Slovak Republic
  (from: 12/30/1991 until: 01/18/2012)
Ing. Július Jahnátek
Školská 28
Komjatice
Slovak Republic
  (from: 12/30/1991 until: 01/18/2012)
Dušan Vanko
57
Partizánske
Slovak Republic
  (from: 07/14/1993 until: 01/18/2012)
Ing. Miroslav Galamboš
Kodállyova 9
Nitra
Slovak Republic
  (from: 07/14/1993 until: 01/18/2012)
Dr. Peter Urbanec
Ďurčanského 16
Nitra
Slovak Republic
  (from: 07/14/1993 until: 01/18/2012)
Akad.arch. Jaroslava Mrázová
Říčanova 14
Praha 6
Česká republika
  (from: 07/14/1993 until: 12/16/1993)
Management body: 
spoločníci
  (from: 07/14/1993 until: 06/17/1998)
Ing. Eugen Árvay
Mudrochova 10
Nitra
  (from: 07/14/1993 until: 06/17/1998)
Ing. Imrich Vašš
Mudrochova 13
Nitra
  (from: 07/14/1993 until: 06/17/1998)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú likvidátori samostatne.
  (from: 06/18/1998 until: 01/18/2012)
Za spoločnosť konajú a podpisujú Ing. Imrich Vašš a Ing. Eugen Árvay, každý samostatne.
  (from: 07/14/1993 until: 06/17/1998)
Spoločnosť zastupuje Predstavenstvo spoločnosti, ktorého členov tvoria zakladatelia spoločnosti Ing. Vašš Imrich, Ing. Árvay Eugen, Ing. Jahnátek Július, Drška MIloš, Árvay Vladimír, Obert Marek. Za spoločnosť podpisuje Ing. Vašš Imrich, alebo ním splnomocnený zástupca na základe písomnej plnej moci.
  (from: 12/30/1991 until: 07/13/1993)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Eugen Arvay
Mudrochova 10
Nitra
Until: 01/19/2012
  (from: 06/18/1998)
 Liquidators:
Ing. Imrich Vašš
Muchrochova 13
Nitra
Until: 01/19/2012
  (from: 06/18/1998)
Other legal facts: 
Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro vložka číslo131/N sa vymazáva dňom 19.01.2012 obchodná spoločnosť “ADOVA“ verejná obchodná spoločnosť v likvidácii, so sídlom Krškanská 1, 949 01 Nitra, IČO: 31 102 620 na základe právoplatného rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. Z-2-33 Cb 632/94-57 zo dňa 19.03.1998, právoplatného dňa 04.05.1998, ktorého právoplatnosťou sa spoločnosť zrušuje s likvidáciou a na základe konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku, schválenie účtovnej závierky zo dňa 30.09.2011 a súhlasu správcu dane zo dňa 11.010.2011.
  (from: 01/19/2012)
Verejná obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21. 11. 1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106g Zák. č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: Sr 242
  (from: 12/30/1991 until: 01/18/2012)
Zmenou spoločenskej zmluvy zo dňa 7.1.1993 bola pôvodná spoločenská zmluva podľa § 764 ods. 2 Obch. zák. zosúladená s príslušnými ustanoveniami Obchodného zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sr 242
  (from: 07/14/1993 until: 01/18/2012)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.11.1993. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 5.11. 1993. Stary spis: Sr 242
  (from: 12/17/1993 until: 01/18/2012)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 19.5.1994. Rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 19.3.1998, právopl. dňa 4.5.1998, č.k. Z-2-33 Cb 622/94-57, ktorým bolo rozhodnuté o likvidácii spoločnosti a menovaní likvidátorov.
  (from: 06/18/1998 until: 01/18/2012)
Date of updating data in databases:  01/31/2023
Date of extract :  02/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person