Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  163355/B

Business name: 
First Green Exchange (FGX, s.r.o.), s.r.o.
  (from: 02/07/2023)
Registered seat: 
Panenská 24
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
  (from: 07/21/2022)
Identification number (IČO): 
46 621 636
  (from: 04/19/2012)
Date of entry: 
04/19/2012
  (from: 04/19/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/19/2012)
Objects of the company: 
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/19/2012)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 04/19/2012)
opracovávanie kovu jednoduchým spôsobom
  (from: 04/19/2012)
vydavateľská činnosť
  (from: 04/19/2012)
vykonávanie zváracích prác
  (from: 04/19/2012)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/19/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 04/19/2012)
reklamné a marketingové služby
  (from: 04/19/2012)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 02/12/2015)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 02/12/2015)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/12/2015)
hydrogeologický prieskum
  (from: 07/12/2023)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 02/12/2015)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 02/12/2015)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/12/2015)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 02/12/2015)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 02/12/2015)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 02/12/2015)
Skladovanie
  (from: 02/12/2015)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 02/12/2015)
Vykonávanie odťahovej služby
  (from: 02/12/2015)
Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 02/12/2015)
Nákladná cestná doprava
  (from: 02/18/2015)
Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
  (from: 02/18/2015)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/21/2022)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 02/07/2023)
geologický prieskum životného prostredia
  (from: 07/12/2023)
terénne meračské práce
  (from: 07/12/2023)
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
  (from: 07/12/2023)
sanácia geologického prostredia
  (from: 07/12/2023)
sanácia environmentálnej záťaže
  (from: 07/12/2023)
odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a sanácii environmentálnej záťaže
  (from: 07/12/2023)
vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
  (from: 07/12/2023)
diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
  (from: 07/12/2023)
inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
  (from: 07/12/2023)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 07/12/2023)
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 07/12/2023)
Partners: 
Mgr. Pavol Przewlocki
Kosodrevinová 20184/22
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
Slovak Republic
  (from: 07/21/2022)
Contribution of each member: 
Mgr. Pavol Przewlocki
Amount of investment: 80 000 EUR Paid up: 80 000 EUR
  (from: 07/21/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/19/2012)
Mgr. Pavol Przewlocki
Kosodrevinová 20184/22
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 05/02/2022
  (from: 07/21/2022)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 01/31/2014)
Capital: 
80 000 EUR Paid up: 80 000 EUR
  (from: 12/19/2014)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku obchodnej spoločnosti First Green Exchange (FGX, s.r.o.), s.r.o., so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 621 636 na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzavretej dňa 22. 04. 2024 medzi obchodnou spoločnosťou First Green Exchange (FGX, s.r.o.), s.r.o., so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 621 636, ako predávajúcim a obchodnou spoločnosťou Zoolia s.r.o., Moravská 13, 020 01 Púchov, IČO: 54 903 629, ako kupujúcim, v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka. Zmluva o predaji časti podniku nadobudla účinnosť dňa 22. 04. 2024
  (from: 05/11/2024)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person