Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  71/N

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo HONT, Šalov
  (from: 08/09/1993 until: 01/20/2003)
Registered seat: 
Šalov
  (from: 03/19/1991 until: 01/20/2003)
Identification number (IČO): 
17 639 930
  (from: 03/19/1991)
Date of entry: 
03/19/1991
  (from: 03/19/1991)
Date of deletion: 
01/21/2003
  (from: 01/21/2003)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/19/1991)
Registered capital: 
1 500 000 Sk
  (from: 08/09/1993 until: 01/20/2003)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, zo dňa 18.2.2002, č.k. 6K 225/00 - 66, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20.3.2002, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok družstva pre nedostatok majetku. Z obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Dr, vl. č. 71/N s a v y m a z á v a : Poľnohospodárske družstvo HONT, Šalov, IČO: 17 639 930, so sídlom: Šalov, § 68 ods. 2, 4 ObZ.
  (from: 01/21/2003)
Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 29CbR/63/2018–16 zo dňa 22.10.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2018, súd rozhodol o nariadení dodatočnej likvidácie majetku družstva Poľnohospodárske družstvo HONT, Šalov a o menovaní JUDr. Juraja Puskailera, so sídlom kancelárie: Račianska 71, 831 02 Bratislava do funkcie likvidátora spoločnosti.
  (from: 05/24/2019)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person