Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  71/N

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo HONT, Šalov
  (from: 08/09/1993 until: 01/20/2003)
Poľnohospodárske družstvo HONT
  (from: 03/19/1991 until: 08/08/1993)
Registered seat: 
Šalov
  (from: 03/19/1991 until: 01/20/2003)
Identification number (IČO): 
17 639 930
  (from: 03/19/1991)
Date of entry: 
03/19/1991
  (from: 03/19/1991)
Date of deletion: 
01/21/2003
  (from: 01/21/2003)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/19/1991)
Objects of the company: 
výroba a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
  (from: 03/19/1991 until: 08/08/1993)
finalizácia poľnohospodárskej produkcie na potraviny a polotovary
  (from: 03/19/1991 until: 08/08/1993)
výroba a predaj stavebných materiálov a prvkov
  (from: 03/19/1991 until: 08/08/1993)
stavebno-montážna činnosť
  (from: 03/19/1991 until: 08/08/1993)
doprava materiálov,poľné a melioračné práce oprava a údržba elektrických zariadení a spotrebičov pre členov a občanov
  (from: 03/19/1991 until: 08/08/1993)
obchodná činnosť-nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov,poľnohospodárskej techniky,náhradných súčiastok, chemických ochranných prostriedkov a ďalších potrieb pre poľnohospodársku a potravinársku výrobu
  (from: 03/19/1991 until: 08/08/1993)
zahranično-obchodná činnosť (okrem komodít, na ktorá je potrebné osobitné povolenie)
  (from: 03/19/1991 until: 08/08/1993)
prevádzkovanie vlastných predajní
  (from: 03/19/1991 until: 08/08/1993)
prenájom výrobných prostriedkov
  (from: 03/19/1991 until: 08/08/1993)
poskytovanie služieb pre občanov a podniky
  (from: 03/19/1991 until: 08/08/1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov
  (from: 08/09/1993 until: 01/20/2003)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/09/1993 until: 01/20/2003)
finalizácia poľnohospodárskej produkcie na potraviny, polotovary
  (from: 08/09/1993 until: 01/20/2003)
služby pre spoločnosť-poľné a melioračné práce
  (from: 08/09/1993 until: 01/20/2003)
prevádzkovanie vlastných predajní-maloobchodný predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 08/09/1993 until: 01/20/2003)
predaj na trhoch-tovar uvedený v maloobchode
  (from: 08/09/1993 until: 01/20/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/09/1993 until: 01/20/2003)
Managing board
  (from: 03/19/1991 until: 08/08/1993)
Ľudovít Ballon - člen
338
Ipeľský Sokolec
  (from: 05/14/1997 until: 01/20/2003)
Viliam Bernáth - člen
Levická cesta 143
Hronovce
  (from: 06/22/1998 until: 01/20/2003)
Gizela Bernáthová - člen
90
Šalov
  (from: 08/09/1993 until: 12/20/1994)
Gizela Bernáthová - člen
96
Šalov
  (from: 12/21/1994 until: 05/13/1997)
Ľudovít Kassai - člen
42
Šalov
  (from: 08/09/1993 until: 12/20/1994)
Ľudovít Kassai - podpredseda
49
Šalov
  (from: 05/14/1997 until: 01/20/2003)
Ing. Tibor Leponi
Levická cesta č.132
Hronovce
  (from: 03/19/1991 until: 08/08/1993)
Ing. Tibor Leponi - predseda
Levická cesta
Hronovce
  (from: 08/09/1993 until: 12/20/1994)
Adela Lörinczová - člen
9
Nýrovce
  (from: 12/21/1994 until: 05/13/1997)
Ballon Ľudovít - člen
338
Ipeľský Sokolec
  (from: 07/03/1995 until: 05/13/1997)
Ľudovít Mészáros - člen
Želiezovce
  (from: 08/09/1993 until: 12/20/1994)
Judita Molnárová - člen
127
Šalov
  (from: 12/21/1994 until: 05/13/1997)
Július Nagy - člen
186
Šalov
  (from: 12/21/1994 until: 05/13/1997)
Etela Petriová - člen
36
Šalov
  (from: 05/14/1997 until: 01/20/2003)
Ondrej Rózsa - člen
90
Šalov
  (from: 12/21/1994 until: 07/02/1995)
Tibor Sánta - člen
Dr. Zelenyáka 58
Hronovce
  (from: 05/14/1997 until: 06/21/1998)
Július Tar - podpredseda
55
Šalov
  (from: 12/21/1994 until: 05/13/1997)
Jozef Torok - predseda
149
Šalov
  (from: 06/22/1998 until: 01/20/2003)
Jozef Török - predseda
149
Šalov
  (from: 12/21/1994 until: 05/13/1997)
Jozef Török - predseda
149
Šalov
  (from: 05/14/1997 until: 06/21/1998)
Edita Töröková - člen
149
Šalov
  (from: 08/09/1993 until: 12/20/1994)
Emília Tóthová
č.192
Šalov
  (from: 03/19/1991 until: 08/08/1993)
Emília Tóthová - podpredseda
192
Šalov
  (from: 08/09/1993 until: 12/20/1994)
Štefan Zsigmond - člen
45
Šalov
  (from: 08/09/1993 until: 12/20/1994)
Acting: 
Za družstvo koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 08/09/1993 until: 01/20/2003)
Za družstvo podpisuje predseda,v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 03/19/1991 until: 08/08/1993)
Registered capital: 
1 500 000 Sk
  (from: 08/09/1993 until: 01/20/2003)
Basic member contribution: 
15 000 Sk
  (from: 08/09/1993 until: 01/20/2003)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, zo dňa 18.2.2002, č.k. 6K 225/00 - 66, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20.3.2002, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok družstva pre nedostatok majetku. Z obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Dr, vl. č. 71/N s a v y m a z á v a : Poľnohospodárske družstvo HONT, Šalov, IČO: 17 639 930, so sídlom: Šalov, § 68 ods. 2, 4 ObZ.
  (from: 01/21/2003)
Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 29CbR/63/2018–16 zo dňa 22.10.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2018, súd rozhodol o nariadení dodatočnej likvidácie majetku družstva Poľnohospodárske družstvo HONT, Šalov a o menovaní JUDr. Juraja Puskailera, so sídlom kancelárie: Račianska 71, 831 02 Bratislava do funkcie likvidátora spoločnosti.
  (from: 05/24/2019)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 11.3.1991 podľa § 3 a 9 Zákona č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 151 V súlade s ust. § 765 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. sa družstvo v súlade so Zák.č. 42/92 Zb. na základe schváleného transformačného projektu valným zhromaždením opravnených osôb pretransformovalo na družstvo.Členskou schôdzou konanou dňa 14.12.1992 boli prijaté stanovy družstva v súlade s ust. § 221-260 Obchod. zákona č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 151
  (from: 08/09/1993 until: 01/20/2003)
Zmena stanov čl.IX odst.5 prijatá členskou schôdzou dňa 24.3.1995. Stary spis: Dr 151
  (from: 07/03/1995 until: 01/20/2003)
Zápisnica z náhradnej členskej schôdze zo dňa 21.2.1997.
  (from: 05/14/1997 until: 01/20/2003)
Základné imanie : Členovia ručia za stratu družstva svojím členským podielom alebo členským vkladom a to až do jeho výšky.Pokiaľ je jeho strata nižšia než suma členských podielov a členských vkladov,ručia jednotliví členovia rovnakým podielom (percentom) svojho členského podielu a členského vkladu. Ďalšie skutočnosti : Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 11.3.1991 podľa § 3 a 9 Zákona č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 151
  (from: 03/19/1991 until: 08/08/1993)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person