Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11177/P

Business name: 
ZDRAV-CENTRUM-SLB, s.r.o.
  (from: 09/25/2003)
ZDRAV-CENTRUM-KRUŽĽOV, s.r.o.
  (from: 05/28/1998 until: 09/24/2003)
Registered seat: 
Sama Chalúpku 11
Bardejov 085 01
  (from: 09/25/2003)
Zdravotné stredisko
Kružlov 086 04
  (from: 05/28/1998 until: 09/24/2003)
Identification number (IČO): 
36 455 563
  (from: 05/28/1998)
Date of entry: 
05/28/1998
  (from: 05/28/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/28/1998)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností
  (from: 05/28/1998)
Prevádzkovanie zdravotníckych zariadení - ambulancie vnútorného lekárstva v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
  (from: 04/01/2021)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore všeobecné lekárstvo ako praktický lekár pre dospelých, v odbore vnútorné lekárstvo
  (from: 09/25/2003 until: 03/31/2021)
Partners: 
MUDr. Adriána Krajňaková
Pavlovičova 172/9
Svidník 089 01
Slovak Republic
  (from: 05/06/2021)
MUDr. Karol Mikloš
Ťačevská 27
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 05/28/1998 until: 09/24/2003)
MUDr. Stanislav Bujňák
Sama Chalúpku 11
Bardejov 085 01
Slovak Republic
  (from: 11/15/2007 until: 03/31/2021)
MUDr. Stanislav Bujňák
Sama Chalúpku 11
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 09/25/2003 until: 11/14/2007)
MUDr. Lívia Bujňáková
Sama Chalúpku 11
Bardejov 085 01
Slovak Republic
  (from: 11/15/2007 until: 03/31/2021)
MUDr. Lívia Bujňáková
Sama Chalúpku 11
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 09/25/2003 until: 11/14/2007)
MUDr. Lívia Bujňáková
Sama Chalúpku 11
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 05/28/1998 until: 09/24/2003)
Mgr. Jana Drotárová
Gorlická 11
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 05/28/1998 until: 09/24/2003)
MUDr. Vladimír Host
Dlhý rad 3
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 05/28/1998 until: 09/24/2003)
MUDr. Anna Hritzová
Pod Papierňou 47
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 05/28/1998 until: 09/24/2003)
MUDr. Katarína Koščová
Pod Vinbargom 11
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 05/28/1998 until: 09/24/2003)
MUDr. Lívia Bujňáková
Sama Chalúpku 11
Bardejov 085 01
Slovak Republic
  (from: 04/01/2021 until: 05/05/2021)
MUDr. Stanislav Bujňák
Sama Chalúpku 11
Bardejov 085 01
Slovak Republic
  (from: 04/01/2021 until: 05/05/2021)
Contribution of each member: 
MUDr. Adriána Krajňaková
Amount of investment: 6 972 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 972 EUR
  (from: 05/06/2021)
MUDr. Lívia Bujňáková
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 17 500 Sk
  (from: 05/28/1998 until: 09/24/2003)
MUDr. Katarína Koščová
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 17 500 Sk
  (from: 05/28/1998 until: 09/24/2003)
MUDr. Anna Hritzová
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 17 500 Sk
  (from: 05/28/1998 until: 09/24/2003)
Mgr. Jana Drotárová
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 17 500 Sk
  (from: 05/28/1998 until: 09/24/2003)
MUDr. Vladimír Host
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 17 500 Sk
  (from: 05/28/1998 until: 09/24/2003)
MUDr. Karol Mikloš
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 17 500 Sk
  (from: 05/28/1998 until: 09/24/2003)
MUDr. Lívia Bujňáková
  (from: 09/25/2003 until: 11/14/2007)
MUDr. Lívia Bujňáková
Amount of investment: 105 000 Sk Paid up: 105 000 Sk
  (from: 11/15/2007 until: 11/30/2009)
MUDr. Stanislav Bujňák
  (from: 09/25/2003 until: 11/14/2007)
MUDr. Stanislav Bujňák
Amount of investment: 105 000 Sk Paid up: 105 000 Sk
  (from: 11/15/2007 until: 11/30/2009)
MUDr. Lívia Bujňáková
Amount of investment: 3 485,361482 EUR Paid up: 3 485,361482 EUR
  (from: 12/01/2009 until: 06/09/2011)
MUDr. Stanislav Bujňák
Amount of investment: 3 485,361482 EUR Paid up: 3 485,361482 EUR
  (from: 12/01/2009 until: 06/09/2011)
MUDr. Lívia Bujňáková
Amount of investment: 750,361482 EUR Paid up: 750,361482 EUR
  (from: 06/10/2011 until: 03/31/2021)
MUDr. Stanislav Bujňák
Amount of investment: 6 220,361482 EUR Paid up: 6 220,361482 EUR
  (from: 06/10/2011 until: 03/31/2021)
MUDr. Lívia Bujňáková
Amount of investment: 751 EUR Paid up: 751 EUR
  (from: 04/01/2021 until: 05/05/2021)
MUDr. Stanislav Bujňák
Amount of investment: 6 221 EUR Paid up: 6 221 EUR
  (from: 04/01/2021 until: 05/05/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/06/2021)
konatelia
  (from: 05/28/1998 until: 05/05/2021)
MUDr. Adriána Krajňaková
Pavlovičova 172/9
Svidník 089 01
From: 05/01/2021
  (from: 05/06/2021)
MUDr. Stanislav Bujňák
Sama Chalúpku 11
Bardejov
From: 01/16/2003
  (from: 09/25/2003 until: 11/14/2007)
Stanislava Bujňáková
Sama Chalúpku 11
Bardejov 085 01
From: 10/25/2007
  (from: 11/15/2007 until: 06/27/2017)
MUDr. Lívia Bujňáková
Sama Chalúpku 11
Bardejov
  (from: 05/28/1998 until: 11/14/2007)
MUDr. Karol Mikloš
Ťačevská 27
Bardejov
Until: 01/16/2003
  (from: 05/28/1998 until: 09/24/2003)
MUDr. Lívia Bujňáková
Sama Chalúpku 11
Bardejov 085 01
From: 05/28/1998 Until: 04/30/2021
  (from: 05/06/2021 until: 05/05/2021)
MUDr. Lívia Bujňáková
Sama Chalúpku 11
Bardejov 085 01
From: 05/28/1998
  (from: 11/15/2007 until: 05/05/2021)
MUDr. Stanislav Bujňák
Sama Chalúpku 11
Bardejov 085 01
From: 01/16/2003 Until: 08/31/2021
  (from: 05/06/2021 until: 05/05/2021)
MUDr. Stanislav Bujňák
Sama Chalúpku 11
Bardejov 085 01
From: 01/16/2003
  (from: 11/15/2007 until: 05/05/2021)
Lívia Bujňáková
Sama Chalúpku 11
Bardejov 085 01
From: 10/25/2007 Until: 04/30/2021
  (from: 05/06/2021 until: 05/05/2021)
Lívia Bujňáková
Sama Chalúpku 11
Bardejov 085 01
From: 10/25/2007
  (from: 11/15/2007 until: 05/05/2021)
Stanislava Buday Bujňáková
Sama Chalúpku 11
Bardejov 085 01
From: 10/25/2007 Until: 04/30/2021
  (from: 05/06/2021 until: 05/05/2021)
Stanislava Buday Bujňáková
Sama Chalúpku 11
Bardejov 085 01
From: 10/25/2007
  (from: 06/28/2017 until: 05/05/2021)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/28/1998)
Capital: 
6 972 EUR Paid up: 6 972 EUR
  (from: 04/01/2021)
6 970,722964 EUR Paid up: 6 970,722964 EUR
  (from: 12/01/2009 until: 03/31/2021)
210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 11/15/2007 until: 11/30/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.5.1998 v znení dodatku spoločenskej zmluvy zo dňa 28.5.1998 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb v znení zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 05/28/1998)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.1.2003.
  (from: 09/25/2003)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person