Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  97/R

Business name: 
DMD holding, a.s. " v likvidácií"
  (from: 01/11/2006 until: 04/08/2022)
DMD holding, a.s.
  (from: 10/26/1995 until: 01/10/2006)
Registered seat: 
Kožušnícka 4
Trenčín 911 50
  (from: 05/15/1997 until: 04/08/2022)
K Výstavisku 19
Trenčín 911 01
  (from: 10/26/1995 until: 05/14/1997)
Identification number (IČO): 
34 129 421
  (from: 10/26/1995)
Date of entry: 
10/26/1995
  (from: 10/26/1995)
Date of deletion: 
04/08/2022
  (from: 04/09/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 04/09/2022)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/26/1995)
Objects of the company: 
vývoj, výroba, opravy, úpravy a znehodnocovanie zbraní
  (from: 10/26/1995 until: 04/08/2022)
nákup, predaj, požičiavanie zbraní
  (from: 10/26/1995 until: 04/08/2022)
vývoj, výroba streliva
  (from: 10/26/1995 until: 04/08/2022)
nákup, predaj streliva
  (from: 10/26/1995 until: 04/08/2022)
výroba, oprava, úprava, nákup a predaj strojov, prístrojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 10/26/1995 until: 04/08/2022)
výskum a vývoj v oblasti technických a prírodných vied
  (from: 10/26/1995 until: 04/08/2022)
inžinierska činnosť
  (from: 10/26/1995 until: 04/08/2022)
leasing strojov a zariadení
  (from: 10/26/1995 until: 04/08/2022)
leasing spojený s financovaním
  (from: 10/26/1995 until: 04/08/2022)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 10/26/1995 until: 04/08/2022)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 10/26/1995 until: 04/08/2022)
faktoring a forfaiting
  (from: 10/26/1995 until: 04/08/2022)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 10/26/1995 until: 04/08/2022)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 10/26/1995 until: 04/08/2022)
ostatné vzdelávanie - organizovanie kurzov a školení
  (from: 10/26/1995 until: 04/08/2022)
poriadanie výstav a veľtrhov
  (from: 10/26/1995 until: 04/08/2022)
vydávanie neperiodických publikácií
  (from: 10/26/1995 until: 04/08/2022)
reklamné činnosti
  (from: 10/26/1995 until: 04/08/2022)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/26/1995 until: 04/08/2022)
činnosť v oblasti nehnuteľností
  (from: 10/26/1995 until: 04/08/2022)
skladovanie
  (from: 10/26/1995 until: 04/08/2022)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov vrátane manageringu a marketingu
  (from: 10/26/1995 until: 04/08/2022)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia vydaného podľa zákona NR SR čís. 179/1998 Z.z.
  (from: 05/15/2002 until: 04/08/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/29/2004 until: 04/08/2022)
Managing board
  (from: 07/02/2002 until: 07/28/2004)
Managing board
  (from: 10/26/1995 until: 07/01/2002)
Ing. Blažej Beňačka - člen predstavenstva
Centrum I 43/114
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 03/08/1999 until: 07/01/2002)
Ing. Blažej Beňačka - podpredseda predstavenstva
Centrum I 43/114
Dubnica nad Váhom 018 41
Until: 04/11/2003
  (from: 07/02/2002 until: 09/25/2003)
Ing. Peter Dudák - člen predstavenstva
Nezábudkova 10
Bratislava 821 01
  (from: 03/08/1999 until: 07/01/2002)
Ing. Jozef Gašparík - člen predstavenstva
Nad Zábrehom 454/7
Dubnica nad Váhom
  (from: 10/26/1995 until: 03/07/1999)
Ing. Ľubomír Gažák - predseda predstavenstva
SNP 365-72/5
Nová Dubnica 018 51
  (from: 03/08/1999 until: 07/01/2002)
Ing. Ľubomír Holeček - člen predstavenstva
Okružná 100/508
Nová Dubnica 018 51
Until: 04/11/2003
  (from: 07/02/2002 until: 09/25/2003)
Ing. Ľubomír Holeček - podpredseda predstavenstva
Okružná 100/508
Nová Dubnica 018 51
  (from: 03/08/1999 until: 07/01/2002)
Ing. Pavol Kuljaček
Beniakova 1
Bratislava 841 05
From: 04/11/2003
  (from: 09/26/2003 until: 11/25/2005)
Ing. Pavol Kuljaček
Beniakova 1
Bratislava 841 05
From: 04/11/2003 Until: 11/09/2005
  (from: 11/26/2005 until: 11/25/2005)
Ing. Vojtech Lampert - predseda predstavenstva
Beniakova 3
Bratislava 841 05
From: 04/11/2003
  (from: 09/26/2003 until: 07/15/2004)
Ing. Vojtech Lampert - predseda predstavenstva
Beniakova 3
Bratislava 841 05
From: 04/11/2003 Until: 06/30/2004
  (from: 07/16/2004 until: 07/15/2004)
Ing. Roman Mikulovský - podpredseda predstavenstva
Žilinská 401/59
Trenčianska Teplá 914 01
From: 04/11/2003
  (from: 09/26/2003 until: 07/28/2004)
Ing. Roman Mikulovský - podpredseda predstavenstva
Žilinská 401/59
Trenčianska Teplá 914 01
From: 04/11/2003 Until: 06/30/2004
  (from: 07/29/2004 until: 07/28/2004)
Ing. Roman Mikulovský - predseda predstavenstva
Žilinská 401/59
Trenčianska Teplá 914 01
From: 06/30/2004
  (from: 07/16/2004 until: 04/06/2011)
Ing. Roman Mikulovský - predseda predstavenstva
Žilinská 401/59
Trenčianska Teplá 914 01
From: 06/30/2004 Until: 04/11/2008
  (from: 04/07/2011 until: 04/06/2011)
Ing. Jozef Mitošinka - člen
Hliny 1420/20-7
Považská Bystrica
  (from: 12/20/1996 until: 03/07/1999)
Ing. Emil Pafčuga - podpredseda
M. Rázusa 18
Trenčín
  (from: 12/20/1996 until: 03/07/1999)
Ing. Emil Pafguča
M.Rázusa 18
Trenčín
  (from: 09/24/1996 until: 12/19/1996)
Ing. Ivan Šubrt - člen predstavenstva
Bagarova 27
Martin 036 01
  (from: 03/08/1999 until: 07/01/2002)
Ing. Ivan Šubrt - predseda predstavenstva
Bagarova 27
Martin 036 01
Until: 04/11/2003
  (from: 07/02/2002 until: 09/25/2003)
Ing. Július Tóth , CSc. - predseda predstavenstva a prezident spoločnosti
Muránska 8
Košice
  (from: 10/26/1995 until: 03/07/1999)
Ing. Alexander Wolf - člen predstavenstva
Rudolfa Viesta 25
Martin
  (from: 10/26/1995 until: 03/07/1999)
Miklóš Fehér
Vodná 20/5
Komárno 645 01
From: 04/11/2003
  (from: 09/26/2003 until: 04/08/2022)
Ing. Peter Huňor
Beniakova 5/A
Bratislava 841 04
From: 04/11/2003
  (from: 09/26/2003 until: 04/08/2022)
JUDr. Peter Dráč - člen
Gen. Svobodu 1
Pezinok 902 01
From: 12/12/2005 Until: 05/11/2011
  (from: 10/12/2011 until: 10/11/2011)
JUDr. Peter Dráč - člen
Gen. Svobodu 1
Pezinok 902 01
From: 12/12/2005
  (from: 01/11/2006 until: 10/11/2011)
Acting in the name of the company: 
Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda, resp. člen predstavenstva.
  (from: 07/29/2004 until: 04/08/2022)
V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda, podpredseda alebo člen predstavenstva.
  (from: 07/02/2002 until: 07/28/2004)
Menom spoločnosti konajú: - predseda predstavenstva samostatne, alebo - podpredseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva
  (from: 10/26/1995 until: 07/01/2002)
Capital: 
199 543 285,079029 EUR Paid up: 199 543 285,079029 EUR
  (from: 12/15/2009 until: 04/08/2022)
6 011 441 000 Sk Paid up: 6 011 441 000 Sk
  (from: 06/27/2002 until: 12/14/2009)
5 482 500 000 Sk
  (from: 10/29/1998 until: 06/26/2002)
4 948 700 000 Sk
  (from: 03/10/1998 until: 10/28/1998)
4 945 300 000 Sk
  (from: 11/03/1997 until: 03/09/1998)
4 935 300 000 Sk
  (from: 09/12/1997 until: 11/02/1997)
4 813 740 000 Sk
  (from: 09/11/1997 until: 09/11/1997)
4 592 650 Sk
  (from: 05/12/1997 until: 09/10/1997)
4 508 810 000 Sk
  (from: 04/16/1997 until: 05/11/1997)
3 409 910 000 Sk
  (from: 02/11/1997 until: 04/15/1997)
3 009 910 000 Sk
  (from: 02/10/1997 until: 02/10/1997)
599 910 000 Sk
  (from: 12/20/1996 until: 02/09/1997)
349 910 000 Sk
  (from: 02/21/1996 until: 12/19/1996)
149 910 000 Sk
  (from: 02/05/1996 until: 02/20/1996)
1 000 000 Sk
  (from: 10/26/1995 until: 02/04/1996)
Shares: 
Number of shares: 500
Druh: prioritné na meno
Form: listinné
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 12/15/2009 until: 04/08/2022)
Number of shares: 547750
Druh: kmeňové na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 12/15/2009 until: 04/08/2022)
Number of shares: 528941
Druh: kmeňové, na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 12/15/2009 until: 04/08/2022)
Number of shares: 500
Druh: prioritné na meno
Form: listinné
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/21/1999 until: 12/14/2009)
Number of shares: 547750
Druh: kmeňové na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/21/1999 until: 12/14/2009)
Number of shares: 528941
Druh: kmeňové, na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/27/2002 until: 12/14/2009)
Number of shares: 500
Druh: prioritné na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/29/1998 until: 12/20/1999)
Number of shares: 547750
Druh: kmeňové na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/29/1998 until: 12/20/1999)
Number of shares: 494870
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/10/1998 until: 10/28/1998)
Number of shares: 494530
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/03/1997 until: 03/09/1998)
Number of shares: 493530
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/12/1997 until: 11/02/1997)
Number of shares: 481374
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/11/1997 until: 09/11/1997)
Number of shares: 459265
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/12/1997 until: 09/10/1997)
Number of shares: 450881
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/16/1997 until: 05/11/1997)
Number of shares: 340991
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/11/1997 until: 04/15/1997)
Number of shares: 300991
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/10/1997 until: 02/10/1997)
Number of shares: 59991
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/20/1996 until: 02/09/1997)
Number of shares: 34991
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/21/1996 until: 12/19/1996)
Number of shares: 14991
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/05/1996 until: 02/20/1996)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/26/1995 until: 02/04/1996)
Supervisory board: 
gen.por.Ing. Leopold Bilčík
Bavlnárska 320/19
Trenčín 911 05
  (from: 03/08/1999 until: 06/13/2000)
Ing. Milan Cagala , CSc.
Izbická 29
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 10/26/1995 until: 08/23/1998)
Ing. Vladimír Černák
Karola Sidora 93
Ružomberok 034 01
  (from: 03/08/1999 until: 07/01/2002)
Ing. Ján Ducký - predseda dozornej rady
Bajzova 12
Bratislava
  (from: 10/26/1995 until: 09/23/1996)
Ing. Ján Gabriel
Tehelná 19
Trnava
  (from: 10/26/1995 until: 03/07/1999)
Ing. Jozef Gajdoš
Vajnorská 36
Bratislava
  (from: 10/26/1995 until: 09/23/1996)
Doc.Ing. Štefan Gavorník , CSc.
278
Kvetoslavovo
  (from: 09/24/1996 until: 03/07/1999)
Ing. Peter Haruštiak
Hrobákova 22
Bratislava 851 02
  (from: 06/14/2000 until: 07/01/2002)
Ing. Márius Hričovský
Romanova 40/114
Bratislava 851 01
Until: 04/11/2003
  (from: 03/08/1999 until: 09/25/2003)
JUDr. Pavol Hulík
Veterná 32
Trnava 917 00
  (from: 08/31/2000 until: 07/01/2002)
JUDr. Pavol Hulík - predseda dozornej rady
Veterná 32
Trnava 917 00
Until: 04/11/2003
  (from: 07/02/2002 until: 09/25/2003)
Ing. Ivan Kiňa
Gaštanová 10
Banská Bystrica 974 01
  (from: 03/10/1998 until: 03/07/1999)
Ing. František Kubica
Višňová 18
Ivanka pri Bratislave
  (from: 09/24/1996 until: 03/07/1999)
Ing. Igor Matiašovský
Latorická 21
Bratislava 821 07
Until: 04/11/2003
  (from: 03/08/1999 until: 09/25/2003)
Ing. Jozef Mihalik
Cablkova 10
Bratislava 821 01
From: 04/11/2003
  (from: 09/26/2003 until: 05/02/2005)
Ing. Jozef Michálik
Veľká Okružná 19
Žilina
  (from: 09/24/1996 until: 03/07/1999)
Ing. Tibor Mikuš
A. Hlinku 36
Trnava 917 00
  (from: 09/11/1997 until: 03/07/1999)
Ing. Vojtech Pánik
Hurbanova 14
Piešťany
  (from: 08/25/1999 until: 07/01/2002)
Ing. Milan Rehák
Kostolná 58
Záriečie
  (from: 10/26/1995 until: 03/07/1999)
Ing. Ladislav Sklenár , CSc. - predseda dozornej rady
Fazuľova 2
Bratislava 811 07
  (from: 03/08/1999 until: 07/01/2002)
Stanislav Škoda
Malé Kršteňany 180
Partizánske 958 03
  (from: 03/08/1999 until: 06/13/2000)
Ing. Ján Vaňo - podpredseda dozornej rady
Adámiho 18
Bratislava 841 05
  (from: 03/08/1999 until: 08/24/1999)
Ing. Jozef Mihalik
Klincová 7
Bratislava 821 08
From: 04/11/2003
  (from: 05/03/2005 until: 04/08/2022)
Ing. Juraj Plechl
Wolkrova 23
Bratislava 851 01
From: 04/11/2003 Until: 12/12/2005
  (from: 01/11/2006 until: 01/10/2006)
Mgr. Tibor Papp
Poštová 297
Kravany nad Dunajom 946 36
From: 04/11/2003
  (from: 09/26/2003 until: 04/08/2022)
Ing. Juraj Plechl
Wolkrova 23
Bratislava 851 01
From: 04/11/2003
  (from: 09/26/2003 until: 01/10/2006)
Ing. Darina Krajčovičová
177
Vlčkovce 919 23
From: 12/12/2005
  (from: 01/11/2006 until: 04/08/2022)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2006
  (from: 01/11/2006)
 Liquidators:
JUDr. Peter Dráč
Gen. Svobodu 1
Pezinok 902 01
From: 08/02/2006
  (from: 08/11/2006 until: 10/11/2011)
 Liquidators:
JUDr. Peter Dráč
Gen. Svobodu 1
Pezinok 902 01
From: 08/02/2006 Until: 02/10/2011
  (from: 10/12/2011 until: 10/11/2011)
 Liquidators:
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová
Jakubíková 10
Bratislava 831 01
From: 01/01/2006
  (from: 01/11/2006 until: 08/10/2006)
 Liquidators:
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová
Jakubíková 10
Bratislava 831 01
From: 01/01/2006 Until: 06/15/2006
  (from: 08/11/2006 until: 08/10/2006)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácií spoločnosti samostatne.
  (from: 01/11/2006 until: 04/08/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľsou listinou zo dňa 27.09.1995 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 423
  (from: 10/26/1995 until: 04/08/2022)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti o zvýšení základného imania zo dňa 6.11.1995, priebeh ktorého bol spísaný do notárskej zápisnice č. N 335/95, Nz 327/95. Stary spis: Sa 423
  (from: 02/05/1996 until: 04/08/2022)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 13.6.1996. Stary spis: Sa 423
  (from: 09/24/1996 until: 04/08/2022)
Zmena stanov schválená valnými zhromaždeniami dňa 26.09.1996 a 11.10.1996. Stary spis: Sa 423
  (from: 12/20/1996 until: 04/08/2022)
Zmena stanov schválená Valným zhromaždením dňa 12.03.1997
  (from: 04/16/1997 until: 04/08/2022)
Valné zhromaždenie dňa 17.04.1997 schválilo o zmene stanov a zvýšení základného imania (notárska zápisnica N 80/97, NZ 81/97 zo dňa 17.4.1997)
  (from: 05/12/1997 until: 04/08/2022)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 127/97, NZ 127/97 zo dňa 02.06.1997) rozhodlo o zmene stanov - dodatok č. ll.
  (from: 09/11/1997 until: 04/08/2022)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 135/97, NZ 133/97 zo dňa 12.06.1997) rozhodlo o zmene stanov - dodatok č. 12
  (from: 09/12/1997 until: 04/08/2022)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 211/ 97, NZ 215/97 zo dňa 17.09.1997/ rozhodlo o zmene stanov - dodatok č. 13.
  (from: 11/03/1997 until: 04/08/2022)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 294/97, NZ 300/97 zo dňa 29.12.1997) rozhodlo o zmene Stanov - dodatok č. 14.
  (from: 03/10/1998 until: 04/08/2022)
Zmena členov dozornej rady schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 9.6.l998.
  (from: 08/24/1998 until: 04/08/2022)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 270/98, Nz 259/98 zo dňa 10.9.1998) rozhodlo o novom znení Stanov.
  (from: 10/29/1998 until: 04/08/2022)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 34/99, NZ 36/99 zo dňa 02.02.1999) schválilo zmenu stanov - dodatok č. 1.
  (from: 03/08/1999 until: 04/08/2022)
Valné zhromaždenie dňa 02.07.1999 rozhodlo o zmene dozornej rady (notárska zápisnica N 222/99, Nz 221/99 zo dňa 02.07.1999).
  (from: 08/25/1999 until: 04/08/2022)
Zmena zápisu na základe zákona č. 127/99 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa čl. 9 ods. 3 platných Stanov a.s.
  (from: 12/21/1999 until: 04/08/2022)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 451/99, Nz 435/99 zo dňa 3.12.1999/ rozhodlo o novom znení Stanov.
  (from: 06/14/2000 until: 04/08/2022)
Zmena členov dozornej rady schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 18.2.2000.
  (from: 08/31/2000 until: 04/08/2022)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 145/2000, Nz 149/2000 zo dňa 25.5.2000) rozhodlo o zmene stanov - Dodatok č. 1.
  (from: 01/22/2001 until: 04/08/2022)
Valné zhromaždenie dňa 29.6.2001 (notárska zápisnica N 166/2001, Nz 168/2001) schválilo zmenu stanov - dodatok č. 2.
  (from: 05/15/2002 until: 04/08/2022)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 19.12.2001 (notárska zápisnica N 338/01, Nz 343/01 zo dňa 19.12.2001 a zo dňa 14.6.2002) schválilo zmenu stanov - Dodatok č.2.
  (from: 06/27/2002 until: 04/08/2022)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 19.4.2002 (notárska zápisnica N 128/2002, Nz 128/2002 zo dňa 19.4.2002) schválilo nové znenie stanov spoločnosti a schválilo zmenu v predstavenstve a dozornej rade a.s. Dozorná rada dňa 23.4.2002 (zápisnica č. 05/2002) zvolila nového predsedu dozornej rady a.s.
  (from: 07/02/2002 until: 04/08/2022)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 27.09.2002 (notárska zápisnica N 618/02, NZ 588/02 zo dňa 27.09.2002 schválilo zlúčenie spoločnosti DMD holding, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 34 129 421 so spoločnosťami DMD INVEST, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 36 300 713, DMD STROJÁR, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 31 637 175 a DMD PROGRES, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 36 304 964, prevzatie ich majetku, všetkých ich práv a záväzkov. Spoločnosť DMD holding, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 34 129 421 je právnym nástupcom zaniknutých spoločností DMD INVEST, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 36 300 713, DMD STROJÁR, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 31 637 175 a DMD PROGRES, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 36 304 964.
  (from: 01/23/2003 until: 04/08/2022)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 11.04.2003 rozhodlo o zmene členov predstavenstva a dozornej rady a.s. (notárska zápisnica N 123/2003, NZ 27341/2003 zo dňa 11.04.2003).
  (from: 09/26/2003 until: 04/08/2022)
Riadne valné zhromaždenie dňa 18.6.2003 (notárska zápisnica N 197/03, Nz 49676/03 zo dňa 18.6.2003) schválilo dodatkom č. 2 zmenu stanov spoločnosti.
  (from: 04/26/2004 until: 04/08/2022)
Date of updating data in databases:  05/20/2022
Date of extract :  05/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person