Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Firm Insert No.:  597/V

Business name: 
LUSTIG-IM
  (from: 03/27/1991 until: 02/17/1993)
Particulars of an entrepreneur: 
Imrich Lustig
  (from: 03/27/1991 until: 02/17/1993)
Place of residence: 
Okružná 13
Michalovce
  (from: 03/27/1991 until: 02/17/1993)
Identification number (IČO): 
11 959 711
  (from: 03/27/1991)
Date of entry: 
03/19/1991
  (from: 03/27/1991)
Date of deletion: 
02/18/1993
  (from: 02/18/1993)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 02/18/1993)
Legal form: 
Self-employed individual
  (from: 03/27/1991)
Objects of the company: 
servis a asistencia montáže strojov v keramickom priemysle
  (from: 03/27/1991 until: 02/17/1993)
obchodná, zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/27/1991 until: 02/17/1993)
zahranično - obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov uvedených vo vl.nar. č. 256/90 Zb.
  (from: 03/27/1991 until: 02/17/1993)
Management body: 
podnikateľ
  (from: 03/27/1991 until: 02/17/1993)
Imrich Lustig
  (from: 03/27/1991 until: 02/17/1993)
Other legal facts: 
V y m a z u j e s a z obchodného registra zápis firmy : Názov : LUSTIG - IM Sídlo : Okružná 13, Michalovce IČO : 11 959 711 ako aj všetky doteraz platné zapísané údaje, na základe prejavu vôle podnikateľa.
  (from: 02/18/1993)
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti vydané ONV v Michalovciach rozhodnutím č. MH-1033/ 1990 zo dňa 28.12.1990 a Obvodným úradom Michalovce rozhodnutím č. Živn.-439/1991 zo dňa 28.2.1991 na základe zák.č. 105/90 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
  (from: 03/27/1991 until: 02/17/1993)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person