Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11186/P

Business name: 
O.S.V.O. comp trade, spol. s r.o.
  (from: 02/22/1999)
ELTRIK, s.r.o.
  (from: 05/25/1998 until: 02/21/1999)
Registered seat: 
Strojnícka 18
Prešov 080 01
  (from: 08/31/2013)
Kalinčiakova 13
Ľubotice
  (from: 05/25/1998 until: 08/30/2013)
Identification number (IČO): 
36 455 628
  (from: 05/25/1998)
Date of entry: 
05/25/1998
  (from: 05/25/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/25/1998)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/25/1998)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 05/25/1998)
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 05/25/1998)
pomocné stavebné práce
  (from: 05/25/1998)
prenájom strojov, zariadení, automobilov
  (from: 05/25/1998)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/25/1998)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (from: 08/31/2013)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení vrátane ochrany pred účinkami atmosferickej elektriny v rozsahu: A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu E1 – elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia
  (from: 08/31/2013)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 08/31/2013)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 04/03/2020)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/03/2020)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/03/2020)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 04/03/2020)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 04/03/2020)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 04/03/2020)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 04/03/2020)
Partners: 
Ing. Peter Bindas
Vihorlatská 7229/20
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 12/17/2021)
O.S.V.O. comp, a.s.
Strojnícka 18
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 11/27/2012 until: 06/10/2019)
Ing. Peter Bindas
Nižňanská 2425/25
Ľubotice 080 06
Slovak Republic
  (from: 08/20/2019 until: 07/24/2020)
Ing. Gabriela Bindasová
Krížna 16
Prešov
Slovak Republic
  (from: 05/25/1998 until: 11/26/2012)
Katarína Gregová
Magurská 5
Prešov
Slovak Republic
  (from: 05/25/1998 until: 11/26/2012)
Ing. Stanislav Lukáč
Kalinčiakova 13
Ľubotice
Slovak Republic
  (from: 05/25/1998 until: 11/26/2012)
Ing. Michal Timko
Mirka Nešpora 4890/28
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 06/11/2019 until: 08/19/2019)
Ing. Peter Bindas
Vihorlatská 7229/20
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 07/25/2020 until: 12/16/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Bindas
Amount of investment: 56 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 56 000 EUR
  (from: 12/17/2021)
Katarína Gregová
Amount of investment: 92 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 92 000 Sk
  (from: 05/25/1998 until: 04/23/2009)
Ing. Gabriela Bindasová
Amount of investment: 54 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 54 000 Sk
  (from: 05/25/1998 until: 04/23/2009)
Ing. Stanislav Lukáč
Amount of investment: 54 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 54 000 Sk
  (from: 05/25/1998 until: 04/23/2009)
Katarína Gregová
Amount of investment: 3 053,840537 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 053,840537 EUR
  (from: 04/24/2009 until: 11/26/2012)
Ing. Gabriela Bindasová
Amount of investment: 1 792,47162 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 792,47162 EUR
  (from: 04/24/2009 until: 11/26/2012)
Ing. Stanislav Lukáč
Amount of investment: 1 792,47162 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 792,47162 EUR
  (from: 04/24/2009 until: 11/26/2012)
O.S.V.O. comp, a.s.
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 11/27/2012 until: 08/30/2013)
O.S.V.O. comp, a.s.
Amount of investment: 56 000 EUR Paid up: 56 000 EUR
  (from: 08/31/2013 until: 06/10/2019)
Ing. Michal Timko
Amount of investment: 56 000 EUR Paid up: 56 000 EUR
  (from: 06/11/2019 until: 08/19/2019)
Ing. Peter Bindas
  (from: 08/20/2019 until: 07/24/2020)
Ing. Peter Bindas
Amount of investment: 56 000 EUR Paid up: 56 000 EUR
  (from: 07/25/2020 until: 12/16/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/31/2018)
Individual managing director
  (from: 05/25/1998 until: 08/30/2018)
Ing. Peter Bindas
Vihorlatská 7229/20
Prešov 080 01
From: 11/06/2012
  (from: 11/27/2012)
Ing. Ľubica Bindasová
Nižňanská 25/2425
Ľubotice 080 06
From: 03/02/2020
  (from: 04/03/2020)
Ing. Peter Balun
Važecká 12
Prešov 080 05
From: 11/06/2012
  (from: 11/27/2012 until: 04/02/2020)
Ing. Peter Balun
Važecká 12
Prešov 080 05
From: 11/06/2012 Until: 03/02/2020
  (from: 04/03/2020 until: 04/02/2020)
Ing. Ľubomír Bindas
Dubová 4
Prešov
From: 12/20/2002
  (from: 06/16/2003 until: 11/26/2012)
Ing. Ľubomír Bindas
Dubová 4
Prešov
From: 12/20/2002 Until: 11/05/2012
  (from: 11/27/2012 until: 11/26/2012)
Štefan Grega
Magurská 5
Prešov
  (from: 05/25/1998 until: 02/21/1999)
Ján Lukáč
Gagarinova 2454/22
Ľubotice 080 06
From: 11/06/2012
  (from: 08/31/2018 until: 07/15/2021)
Ján Lukáč
Gagarinova 2454/22
Ľubotice 080 06
From: 11/06/2012 Until: 07/11/2021
  (from: 07/16/2021 until: 07/15/2021)
Ján Lukáč
Sibírska 6944/11
Prešov 080 01
From: 11/06/2012
  (from: 11/27/2012 until: 08/30/2018)
Vladimír Onofrej
Prostejovská 39
Prešov
Until: 12/20/2002
  (from: 02/22/1999 until: 06/15/2003)
Ing. Peter Bindas
Vihorlatská 7229/20
Prešov 080 01
From: 07/12/2021 Until: 12/31/2021
  (from: 12/17/2021 until: 12/16/2021)
Ing. Peter Bindas
Vihorlatská 7229/20
Prešov 080 01
From: 07/12/2021
  (from: 07/16/2021 until: 12/16/2021)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 12/17/2021)
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy aspoň dvaja konatelia. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti a svojím menám pripoja konatelia svoje podpisy.
  (from: 11/27/2012 until: 12/16/2021)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/25/1998 until: 11/26/2012)
Capital: 
56 000 EUR Paid up: 56 000 EUR
  (from: 08/31/2013)
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 11/27/2012 until: 08/30/2013)
6 638,783777 EUR
  (from: 04/24/2009 until: 11/26/2012)
200 000 Sk
  (from: 05/25/1998 until: 04/23/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.3.1998, uzavretou podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 05/25/1998)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.12.1998.
  (from: 02/22/1999)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person