Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4055/B

Business name: 
ZUMA spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 07/13/2001 until: 02/12/2018)
ZUMA spol. s r.o.
  (from: 12/18/1992 until: 07/12/2001)
Registered seat: 
Š. Králika 10
Bratislava 841 07
  (from: 12/18/1992 until: 02/12/2018)
Identification number (IČO): 
31 339 042
  (from: 12/18/1992)
Date of entry: 
12/18/1992
  (from: 12/18/1992)
Person dissolved from: 
27.1.2018
  (from: 02/13/2018)
Date of deletion: 
02/13/2018
  (from: 02/13/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/13/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/18/1992)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
  (from: 12/18/1992 until: 02/12/2018)
čistiace služby
  (from: 12/18/1992 until: 02/12/2018)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 12/18/1992 until: 02/12/2018)
zahranično-obchodná činnosť
  (from: 12/18/1992 until: 02/12/2018)
Partners: 
Ing. Peter Zukal
Š. Králika 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/18/1992 until: 09/09/1993)
Jozef Zukal
Sadmelijská 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/18/1992 until: 02/12/2018)
Ing. Peter Macek
P. Horova 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/18/1992 until: 02/12/2018)
Ing. Peter Zukal
Š. Králika 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/10/1993 until: 02/12/2018)
Vladimír Kristian
Vlastenecké nám. 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/10/1993 until: 02/12/2018)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Zukal
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/18/1992 until: 09/09/1993)
Jozef Zukal
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/18/1992 until: 02/12/2018)
Ing. Peter Macek
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/18/1992 until: 02/12/2018)
Ing. Peter Zukal
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 09/10/1993 until: 02/12/2018)
Vladimír Kristian
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/10/1993 until: 02/12/2018)
Management body: 
likvidátor
  (from: 07/13/2001 until: 09/22/2011)
Individual managing director
  (from: 12/18/1992 until: 07/12/2001)
Ing. Peter Zukal
  (from: 12/18/1992 until: 07/12/2001)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje konateľ.
  (from: 12/18/1992 until: 07/12/2001)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 12/18/1992 until: 02/12/2018)
Voluntary liquidation: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 21.3.2013, č.k. 33CbR/309/2011-8, ktoré nadobudlo v spojení s Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa28.6.2013, č.k. 1Cob/176/2013-17 právoplatnosť dňa 1.8.2013 súd vymenoval Ing. Petra Zukalu, Š. Králika 10, 841 07 Bratislava za likvidátora obchodnej spoločnosti ZUMA spol. s r.o. v likvidácii, Š. Králika 10, Bratislava, nakoľko pôvodný likvidátor spoločnosti sa vzdal svojej funkcie.
  (from: 10/24/2013)
 Liquidators:
Ing. Peter Zukal
Š. Králika 10
Bratislava 841 08
From: 08/01/2013 Until: 02/13/2018
  (from: 04/26/2017)
 Liquidators:
Ing. Ján Wiedermann
Mozartova 21
Bratislava 811 02
  (from: 07/13/2001 until: 09/22/2011)
 Liquidators:
Ing. Ján Wiedermann
Mozartova 21
Bratislava 811 02
Until: 06/28/2010
  (from: 09/23/2011 until: 10/23/2013)
 Liquidators:
Ing. Peter Zukal
Š. Králika 10
Bratislava 841 08
From: 08/01/2013
  (from: 10/24/2013 until: 04/25/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti navonok koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 07/13/2001)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 8K/38/2017 - 163 zo dňa 20.12.2017 bola vyššie uvedená obchodná spoločnosť zrušená v dôsledku zastavenia konkurzu voči dlžníkovi pre nedostatok majetku.
  (from: 02/13/2018)
Spoločenská zmluva zo dňa 28.9.1992 v zmysle Zák.č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 8316
  (from: 12/18/1992 until: 02/12/2018)
Dodatok k spoločenskej zmluve podpísaný 9.8.93. Stary spis: S.r.o. 8316
  (from: 09/10/1993 until: 02/12/2018)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 5.4.2001 o zrušení spoločnosti s likvidáciou.
  (from: 07/13/2001 until: 02/12/2018)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 8.8.2011, č.k. 33Exre/1244/2010, právoplatné dňa 2.9.2011.
  (from: 09/23/2011 until: 02/12/2018)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 6.9.2013, č.k. 33Exre/363/2013, právoplatné dňa 9.10.2013.
  (from: 10/24/2013 until: 02/12/2018)
Date of updating data in databases:  11/27/2023
Date of extract :  11/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person