Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4085/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
GAVKUM spol. s r.o.
  (from: 12/16/1992)
Registered seat: 
Pekárska 11
Trnava 917 01
  (from: 11/21/2013)
Identification number (IČO): 
31 339 395
  (from: 12/16/1992)
Date of entry: 
12/16/1992
  (from: 12/16/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/16/1992)
Objects of the company: 
vykonávanie bytových a občianských stavieb
  (from: 12/16/1992)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť v tuzemsku a v zahraničí
  (from: 12/16/1992)
kúpa tovaru a služieb za účelom ich ďaľšieho predaja a predaj
  (from: 12/16/1992)
búranie stavebných objektov, demontáž oceľových konštrukcii a technologických zariadení
  (from: 09/26/1996)
vykonávanie ohňostrojových prác
  (from: 09/26/1996)
ničenie a zneškodňovanie výbušnín
  (from: 09/26/1996)
sprostredkovanie nákupu, predaja a nájmu nehnuteľností
  (from: 09/26/1996)
nákup a predaj pyrotechnických výrobkov
  (from: 09/26/1996)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 09/26/1996)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 01/19/1999)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 01/19/1999)
nakladanie s odpadmi, okrem nebezpečného odpadu
  (from: 03/19/2002)
výroba tovaru z plachtovín a plastových textílií
  (from: 03/19/2002)
projektovanie stavieb
  (from: 04/14/2004)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 11/06/2004)
vykonávanie prác vo výškach
  (from: 11/04/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 11/04/2005)
Partners: 
Ing. Bohdan Gál
Medená 33
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 01/19/1999)
Contribution of each member: 
Ing. Bohdan Gál
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/04/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/16/1992)
Ing. Bohdan Gál
Medená 33
Bratislava 811 02
From: 12/16/1992
  (from: 11/06/2004)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 12/16/1992)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/04/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.8.1992 podľa ust. § 57 a § 110 zákona č. 513/1991 Zb. Starý spis: S.r.o. 8376
  (from: 12/16/1992)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12.3.1996, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Notárska zápisnica č. N 32/96, Nz 22/96 zo dňa 7.6.1996. Notárska zápisnica č. N 239/96, Nz 239/96 napísaná dňa 13.9.1996. Starý spis: S.r.o. 8376
  (from: 09/26/1996)
Notárska zápisnica N 77/98, Nz 77/98 zo dňa 22.7.1998 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o zvýšení základného imania a zmenu zakladateľskej listiny v súlade s ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 01/19/1999)
Notárska zápisnica č. N 8/2002, Nz 7/2002 zo dňa 10.1.2002 osvedčujúca dodatok k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/19/2002)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice č. N 199/2002, NZ 189/2002 zo dňa 5.6.2002.
  (from: 08/08/2002)
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 106/2004, NZ 2942/2004 spísanej dňa 5.4.2004.
  (from: 04/14/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.10.2005. Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 10.10.2005.
  (from: 11/04/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.11.2013.
  (from: 11/21/2013)
Date of updating data in databases:  01/21/2022
Date of extract :  01/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person