Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  16/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
SITNO, a. s.
  (from: 12/24/2011)
Registered seat: 
Tomášikova 64
Bratislava 831 03
  (from: 12/24/2011)
Identification number (IČO): 
31 412 696
  (from: 04/29/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/29/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/29/1992)
Objects of the company: 
vývoj, výroba a odbyt obrábacích strojov a technologických pracovísk, vrátane ich príslušenstva a dielov, manipulačných zariadení
  (from: 03/22/1993)
vývoj, výroba a odbyt nástrojov a náradia
  (from: 03/22/1993)
vývoj, výroba a odbyt priemyselných robotov a manipulátorov
  (from: 03/22/1993)
oprava a údržba strojov a zariadení
  (from: 03/22/1993)
montáže technologických zariadení
  (from: 03/22/1993)
projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia
  (from: 03/22/1993)
maliarske a lakovnícke práce
  (from: 07/11/1994)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
  (from: 05/23/2008)
navíjanie elektromotorov
  (from: 07/11/1994)
výroba kovových konštrukcií
  (from: 07/11/1994)
prenájom výrobných a nevýrobných plôch
  (from: 07/11/1994)
organizovanie a prevádzanie školení
  (from: 07/11/1994)
výroba a odbyt tepelnej energie a stlačeného vzduchu
  (from: 07/11/1994)
prenájom bytov
  (from: 07/11/1994)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
  (from: 02/18/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
  (from: 02/18/2003)
inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 02/18/2003)
vývoj a dodávka strojárskej technológie a programovanie pre zákazníkov
  (from: 02/18/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 02/18/2003)
Prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 06/18/2004)
Výroba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
  (from: 06/18/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/05/2006)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/05/2006)
činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 01/05/2006)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 05/04/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/18/2004)
Ing. Robert Machovič - člen
Juraja Fándlyho 3543/3
Trnava 917 01
From: 03/31/2009
  (from: 02/10/2010)
Ing. Vladimír Vrtel - predseda
Pivovarská 402/31
Ilava 019 01
From: 03/22/2010
  (from: 04/02/2010)
Juan Ramón Hernández Soublet - člen
204
Tušická Nová Ves 072 02
From: 04/30/2011
  (from: 05/05/2011)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť vo vzťahu k tretím osobám sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 06/18/2004)
Capital: 
20 938 956,462633 EUR Paid up: 20 938 956,462633 EUR
  (from: 03/04/2009)
Shares: 
Number of shares: 630807
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 03/04/2009)
Supervisory board: 
Ing. Jiří Heděnec
Predmier 200
Turzovka 023 54
From: 12/23/2011
  (from: 12/24/2011)
Ing. Peter Gabalec
Drotárska cesta 54
Bratislava 811 02
From: 12/23/2011
  (from: 12/24/2011)
Ing. Tomáš Pivarči
Podlesná 519/12
Limbach 900 91
From: 01/01/2012
  (from: 12/24/2011)
Other legal facts: 
Zápisnicou zo dňa 15.7.1993 boli prijaté zmeny stanov. Stary spis: Sa 80
  (from: 04/18/1994)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 24.3.1994. Stary spis: Sa 80
  (from: 07/11/1994)
Riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti konané dňa 31.03.1995. Stary spis: Sa 80
  (from: 04/20/1995)
Na valnom zhromaždení bola dňa 26.04.1996 prijatá zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 80
  (from: 05/29/1996)
Na valnom zhromaždení dňa l5.4.l998 bola prijatá zmena stanov.
  (from: 05/07/1998)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 2.12.1999, notárska zápisnica N 606/99, NZ 569/99 bola prijatá zmena stanov a.s.
  (from: 01/27/2000)
Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti konané dňa 6.4.2001. Zmeny v dozornej rade akciovej spoločnosti. (Zápisnica z výsledkov volieb dozornej rady zamestnancami zo dňa 14.3.2001.)
  (from: 05/28/2001)
Zmena štatutárneho orgánu schválená dozornou radou dňa 28.6.2001.
  (from: 07/17/2001)
V súvislosti s rokovaním dozornej rady zo dňa 23.05.2002 a rokovaní predstavenstva dňa 27.05.2002 došlo k ukončeniu funkcie podpredsedu predstavenstva Ing. Jána Penjaka a zvoleniu za člena a podpredsedu predstavenstva Ing. Rastislava Wiedermanna.
  (from: 07/22/2002)
Dozorná rada na zasadnutí dňa 20.6.2002 prerokovala odstúpenie z funkcie člena predstavenstva Ing. Mariána Gašpara, odvolala a zvolila členov predstavenstva.
  (from: 08/21/2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 5.12.2002 (notárska zápisnica 758/02, NZ 727/02 zo dňa 5.12.2002) schválilo zmenu stanov.
  (from: 02/18/2003)
Date of updating data in databases:  06/21/2024
Date of extract :  06/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person