Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  248/R

Business name: 
Považská cementáreň, a.s.
  (from: 09/30/1994)
Registered seat: 
J. Kráľa
Ladce 018 63
  (from: 09/30/1994)
Identification number (IČO): 
31 615 716
  (from: 09/30/1994)
Date of entry: 
10/01/1994
  (from: 09/30/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/30/1994)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/30/1994)
oprava železničných RAJ vozňov
  (from: 05/20/1996)
výroba slinku, mletých vápencov, mletej trosky /LANOVA/, cementov a výrobkov na báze cementov
  (from: 08/21/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
  (from: 05/20/1996)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu a reklamy
  (from: 05/20/1996)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 03/21/2007)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 03/21/2007)
ubytovacie služby
  (from: 04/16/1997)
verejné stravovanie (reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie)
  (from: 04/16/1997)
závodné stravovanie
  (from: 04/16/1997)
oprava a údržba strojných zariadení
  (from: 04/16/1997)
vŕtacie práce k vykonávaniu clonových odstrelov
  (from: 04/16/1997)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 04/16/1997)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/16/1997)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/16/1997)
oprava a údržba stavebných zariadení
  (from: 04/16/1997)
prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych (vlečková doprava)
  (from: 09/02/1997)
oprava a údržba motorových vozidiel
  (from: 03/18/1998)
neverejná cestná osobná doprava
  (from: 03/21/2007)
predaj pohonných hmôt
  (from: 03/18/1998)
prenájom nehnuteľností
  (from: 03/18/1998)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 03/18/1998)
technické testovanie, meranie a analýzy - mimo úradných meraní
  (from: 03/21/2007)
reklamné činnosti
  (from: 03/18/1998)
vykonávanie trhacích prác - clonové odstrely /povrchové dobývanie/
  (from: 03/18/1998)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 06/03/1999)
odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
  (from: 06/03/1999)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 04/19/2001)
nakladanie s odpadmi (s výnimkou nebezpečných odpadov)
  (from: 03/21/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 08/21/2002)
banská činnosť
  (from: 10/12/2006)
kovoobrábanie
  (from: 03/21/2007)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 03/21/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/30/1994)
Pavel Kohout - Chairman of the Board of Directors
Au 45
Neumarkt im Mühlkreis 4212
Rakúska republika
From: 12/17/2021
  (from: 01/19/2022)
Martin Gastinger - Member of the Board of Directors
Lebersberger Straße 4
Hutthurm 941 16
Nemecká spolková republika
From: 12/17/2021
  (from: 01/19/2022)
Mgr. Peter Hort - Member of the Board of Directors
Slatinská 2349/198
Beluša 018 61
From: 12/17/2021
  (from: 01/19/2022)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 09/30/1994)
Procuration: 
Ing. Mária Kebísková
Pod Komárky 7714/9
Trenčín 911 01
From: 03/04/2006
  (from: 03/04/2006)
Prokurista za spoločnosť koná a podpisuje samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru, t.j. per procuram, svoje meno a priezvisko, slovo "prokurista" a podpis.
  (from: 03/04/2006)
Capital: 
11 508 830 EUR Paid up: 11 508 830 EUR
  (from: 04/04/2009)
Shares: 
Number of shares: 338495
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti
  (from: 04/04/2009)
Supervisory board: 
Ing. Anton Barcík
Slatinská 2342/191
Beluša 018 61
From: 12/17/2021
  (from: 01/19/2022)
Anton Dolinka
Hviezdoslavova 6
Ladce 018 63
From: 02/18/2022
  (from: 03/10/2022)
Dušan Vychopen
Cementárska 162
Ladce 018 63
From: 02/18/2022
  (from: 03/10/2022)
Jarmila Gabašová
Dr. Clementisa 1009/19
Beluša 018 61
From: 02/18/2022
  (from: 03/10/2022)
Franz Wallner
Garibaldstraße 39
Vilshofen 944 74
Nemecká spolková republika
From: 12/17/2021
  (from: 01/19/2022)
Hans-Robert Walbröl
Lena-Christ-Str. 34
Neufahrn bei Freising 853 75
Nemecká spolková republika
From: 12/17/2021
  (from: 01/19/2022)
Klaus Höhenberger
Rehschaln 21
Fürstenzell 940 81
Nemecká spolková republika
From: 12/17/2021
  (from: 01/19/2022)
Martin Karl Kirschner
Ruselstraße 18
Osterhofen 944 86
Nemecká spolková republika
From: 12/17/2021
  (from: 01/19/2022)
Florian Eigner
Lappersdorf 2
Eichendorf 944 28
Nemecká spolková republika
From: 12/17/2021
  (from: 01/19/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.9.1994 a rozhodnutím zakladateľa FNM SR podľa §§ 162, 172, 175 zák. č. 513/91 Zb. a § 12 zák. č. 92/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s rozhodnutím MsPNM SR č. 36, č.j. KM-231/ 94 zo dňa 23.6.1994 o schválení privatizačného projektu. Stary spis: Sa 728
  (from: 09/30/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.5.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 728
  (from: 05/31/1995)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 26.02.1996 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 728
  (from: 05/20/1996)
Valné zhromaždenie dňa 9.1.1997 rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 04/16/1997)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 57/97, NZ 65/97 zo dňa 25.04.1997) rozhodlo o zmene STANOV a.s.
  (from: 09/02/1997)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 86/97, NZ 95/97 zo dňa 23.6.1997) rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 03/18/1998)
Valné zhromaždenie - notárska zápisnica N 31/96, NZ 38/96 zo dňa 26.02.1996 - zosúladenie so zmenou stanov "akcia na majiteľa" na "akcia na doručiteľa" čl. III, notárska zápisnica N 86/97, NZ 95/97 zo dňa 23.06.1997 - rozšírenie predmetu činnosti - živnostenský list vydaný Okresným úradom v Ilave dňa 15.01.1999 čl. II.
  (from: 06/03/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 29.3.1999 (notárska zápisnica N 52/99, Nz 55/99 zo dňa 15.4.1999) rozhodlo o zmene orgánov spoločnosti.
  (from: 10/05/1999)
Náhradné valné zhromaždenie dňa 08.12.1999 (notárska zápisnica 195/99, NZ 199/99 zo dňa 09.12.1999) rozhodlo o zmene stanov a orgánov spoločnosti.
  (from: 03/13/2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 4.3.2002 (notárska zápisnica N 35/02, NZ 35/02 zo dňa 12.3.2002) schválilo zmenu stanov.
  (from: 04/30/2002)
Valné zhromaždenie dňa 26.06.2002 (notárska zápisnica NZ 177/02 zo dňa 11.07.2002) schválilo znemu stanov.
  (from: 08/21/2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 5.12.2002 (notárska zápisnica N 335/02, NZ 337/02 zo dňa 11.12.2002) schválilo zmenu stanov o zosúladení s platným a účinným znením Obch. zák. ako úplné nové znenie stanov, zvolilo doterajších členov predstavenstva a dozornej rady na ďaľšie funkčné obdobie, určilo predsedu predstavenstva.
  (from: 09/02/2003)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/22/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person