Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  248/R

Business name: 
Považská cementáreň, a.s.
  (from: 09/30/1994)
Registered seat: 
J. Kráľa
Ladce 018 63
  (from: 09/30/1994)
Identification number (IČO): 
31 615 716
  (from: 09/30/1994)
Date of entry: 
10/01/1994
  (from: 09/30/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/30/1994)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/30/1994)
oprava železničných RAJ vozňov
  (from: 05/20/1996)
výroba slinku, mletých vápencov, mletej trosky /LANOVA/, cementov a výrobkov na báze cementov
  (from: 08/21/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
  (from: 05/20/1996)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu a reklamy
  (from: 05/20/1996)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 03/21/2007)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 03/21/2007)
ubytovacie služby
  (from: 04/16/1997)
verejné stravovanie (reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie)
  (from: 04/16/1997)
závodné stravovanie
  (from: 04/16/1997)
oprava a údržba strojných zariadení
  (from: 04/16/1997)
vŕtacie práce k vykonávaniu clonových odstrelov
  (from: 04/16/1997)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 04/16/1997)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/16/1997)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/16/1997)
oprava a údržba stavebných zariadení
  (from: 04/16/1997)
prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych (vlečková doprava)
  (from: 09/02/1997)
oprava a údržba motorových vozidiel
  (from: 03/18/1998)
neverejná cestná osobná doprava
  (from: 03/21/2007)
predaj pohonných hmôt
  (from: 03/18/1998)
prenájom nehnuteľností
  (from: 03/18/1998)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 03/18/1998)
technické testovanie, meranie a analýzy - mimo úradných meraní
  (from: 03/21/2007)
reklamné činnosti
  (from: 03/18/1998)
vykonávanie trhacích prác - clonové odstrely /povrchové dobývanie/
  (from: 03/18/1998)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 06/03/1999)
odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
  (from: 06/03/1999)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 04/19/2001)
nakladanie s odpadmi (s výnimkou nebezpečných odpadov)
  (from: 03/21/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 08/21/2002)
banská činnosť
  (from: 10/12/2006)
kovoobrábanie
  (from: 03/21/2007)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 03/21/2007)
výroba cementov a mletých vápencov
  (from: 09/30/1994 until: 05/19/1996)
ochrana majetku a osôb
  (from: 03/18/1998 until: 03/20/2007)
nakladanie s odpadmi (s výnimkou zvlášť nebezpečných odpadov)
  (from: 04/30/2002 until: 03/20/2007)
technické testovanie, meranie a analýzy
  (from: 03/18/1998 until: 10/11/2006)
mimo úradných meraní
  (from: 03/18/1998 until: 10/11/2006)
neverejná cestná osobná doprava - do 8 osôb
  (from: 03/18/1998 until: 03/20/2007)
cestná nákladná doprava
  (from: 05/20/1996 until: 03/20/2007)
hromadná osobná nepravidelná doprava
  (from: 05/20/1996 until: 03/20/2007)
spracovanie trosky bez odpadu, ako prísady do cementu
  (from: 04/16/1997 until: 03/20/2007)
výroba slinku, mletých vápencov, mletej trosky /LANOVA/, cementov a výrobkov na bá- ze cementov
  (from: 05/20/1996 until: 08/20/2002)
spracovanie odpadových druhotných surovín /spaľovanie opotrebovaných gumových pneuma- tík/
  (from: 09/30/1994 until: 03/20/2007)
technické testovanie, meranie a analýzy mimo riadných meraní
  (from: 10/12/2006 until: 03/20/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/30/1994)
Pavel Kohout - Chairman of the Board of Directors
Au 45
Neumarkt im Mühlkreis 4212
Rakúska republika
From: 12/17/2021
  (from: 01/19/2022)
Martin Gastinger - Member of the Board of Directors
Lebersberger Straße 4
Hutthurm 941 16
Nemecká spolková republika
From: 12/17/2021
  (from: 01/19/2022)
Mgr. Peter Hort - Member of the Board of Directors
Slatinská 2349/198
Beluša 018 61
From: 12/17/2021
  (from: 01/19/2022)
Ing. Pavol Baranec
Kuzmányho 923/24-10
Považská Bystrica
  (from: 09/30/1994 until: 04/06/1997)
Ing. Pavol Baranec
Kuzmányho 923/24-10
Považská Bystrica
  (from: 04/07/1997 until: 03/12/2000)
Ing. Anton Barcík
Novomeského 7
Trenčín
  (from: 09/30/1994 until: 04/06/1997)
Ing. Anton Barcík
Novomeského 7
Trenčín
  (from: 04/07/1997 until: 09/01/2003)
Ing. Anton Barcík
Novomeského 7
Trenčín
From: 09/16/1994
  (from: 09/02/2003 until: 03/03/2006)
Ing. Anton Barcík
Novomeského 7
Trenčín
From: 09/16/1994 Until: 01/10/2006
  (from: 03/04/2006 until: 03/03/2006)
Ing. Anton Barcík - predseda predstavenstva
Novomeského 7/32
Trenčín 911 01
From: 01/11/2006
  (from: 03/04/2006 until: 11/09/2010)
Ing. Anton Barcík - predseda predstavenstva
Novomeského 7/32
Trenčín 911 01
From: 01/11/2006 Until: 03/10/2009
  (from: 11/10/2010 until: 11/09/2010)
Ing. Anton Barcík - predseda predstavenstva
Slatinská 2342/191
Beluša 018 61
From: 03/10/2009
  (from: 11/10/2010 until: 07/17/2012)
Ing. Anton Barcík - predseda predstavenstva
Slatinská 2342/191
Beluša 018 61
From: 03/10/2009 Until: 05/29/2012
  (from: 07/18/2012 until: 07/17/2012)
Ing. Anton Barcík - predseda predstavenstva
Slatinská 2342/191
Beluša 018 61
From: 05/30/2012
  (from: 07/18/2012 until: 07/17/2015)
Ing. Anton Barcík - predseda predstavenstva
Slatinská 2342/191
Beluša 018 61
From: 05/30/2012 Until: 05/27/2015
  (from: 07/18/2015 until: 07/17/2015)
Ing. Anton Barcík - predseda predstavenstva
Slatinská 2342/191
Beluša 018 61
From: 05/27/2015
  (from: 07/18/2015 until: 07/09/2018)
Ing. Anton Barcík - predseda predstavenstva
Slatinská 2342/191
Beluša 018 61
From: 05/27/2015 Until: 05/29/2018
  (from: 07/10/2018 until: 07/09/2018)
Ing. Anton Barcík - predseda predstavenstva
Slatinská 2342/191
Beluša 018 61
From: 05/30/2018
  (from: 07/10/2018 until: 01/18/2022)
Ing. Anton Barcík - predseda predstavenstva
Slatinská 2342/191
Beluša 018 61
From: 05/30/2018 Until: 12/16/2021
  (from: 01/19/2022 until: 01/18/2022)
Ing. Jaroslava Ďurišová
Moyzesova 390/1
Dubnica nad Váhom
  (from: 09/30/1994 until: 01/23/1996)
Martin Gastinger - člen predstavenstva
Lebersberger Straße 4
Hutthurm 941 16
Nemecká spolková republika
From: 05/30/2018
  (from: 07/10/2018 until: 01/18/2022)
Martin Gastinger - člen predstavenstva
Lebersberger Straße 4
Hutthurm 941 16
Nemecká spolková republika
From: 05/30/2018 Until: 12/16/2021
  (from: 01/19/2022 until: 01/18/2022)
Martin Gastinger - člen predstavenstva
Lebersberger Straße 4
Hutthurm 941 16
Nemecká spolková republika
From: 05/30/2012
  (from: 07/18/2012 until: 07/17/2015)
Martin Gastinger - člen predstavenstva
Lebersberger Straße 4
Hutthurm 941 16
Nemecká spolková republika
From: 05/30/2012 Until: 05/27/2015
  (from: 07/18/2015 until: 07/17/2015)
Mgr. Peter Hort - člen predstavenstva
Slatinská 2342/191
Beluša 018 61
From: 05/27/2015
  (from: 07/18/2015 until: 07/09/2018)
Mgr. Peter Hort - člen predstavenstva
Slatinská 2342/191
Beluša 018 61
From: 05/27/2015 Until: 05/29/2018
  (from: 07/10/2018 until: 07/09/2018)
Mgr. Peter Hort - člen predstavenstva
Slatinská 2349/198
Beluša 018 61
From: 05/30/2018
  (from: 07/10/2018 until: 01/18/2022)
Mgr. Peter Hort - člen predstavenstva
Slatinská 2349/198
Beluša 018 61
From: 05/30/2018 Until: 12/16/2021
  (from: 01/19/2022 until: 01/18/2022)
Ing. Ivan Horvát
Langsfeldová 15
Bratislava
  (from: 09/30/1994 until: 04/06/1997)
Ing. Ivan Horvát
Langsfeldová 15
Bratislava
  (from: 04/07/1997 until: 03/12/2000)
Ing. Oldřich Kebísek
Hodžova 65
Trenčín
  (from: 09/30/1994 until: 11/06/1995)
Ing. Mária Kebisková
Halalovka 4
Trenčín
  (from: 01/24/1996 until: 09/01/2003)
Ing. Mária Kebisková
Halalovka 4
Trenčín
From: 01/24/1996
  (from: 09/02/2003 until: 03/03/2006)
Ing. Mária Kebisková
Halalovka 4
Trenčín
From: 01/24/1996 Until: 01/10/2006
  (from: 03/04/2006 until: 03/03/2006)
Ing. Ľubomír Martinka
Horeblatie 391/17
Trenčín
  (from: 04/16/1997 until: 09/01/2003)
Ing. Ľubomír Martinka
Horeblatie 391/17
Trenčín
From: 04/16/1997
  (from: 09/02/2003 until: 03/03/2006)
Ing. Ľubomír Martinka
Horeblatie 391/17
Trenčín
From: 04/16/1997 Until: 01/10/2006
  (from: 03/04/2006 until: 03/03/2006)
Ing. Ľubomír Martinka - člen predstavenstva
Horeblatie 391/17
Trenčín - Opatová 911 01
From: 01/11/2006
  (from: 03/04/2006 until: 11/09/2010)
Ing. Ľubomír Martinka - člen predstavenstva
Horeblatie 391/17
Trenčín - Opatová 911 01
From: 01/11/2006 Until: 03/10/2009
  (from: 11/10/2010 until: 11/09/2010)
Ing. Ľubomír Martinka - člen predstavenstva
Horeblatie 391/17
Trenčín - Opatová 911 01
From: 03/10/2009
  (from: 11/10/2010 until: 07/17/2012)
Ing. Ľubomír Martinka - člen predstavenstva
Horeblatie 391/17
Trenčín - Opatová 911 01
From: 03/10/2009 Until: 05/29/2012
  (from: 07/18/2012 until: 07/17/2012)
Ing. Ľubomír Martinka - člen predstavenstva
Horeblatie 391/17
Trenčín - Opatová 911 01
From: 05/30/2012
  (from: 07/18/2012 until: 01/19/2015)
Ing. Ľubomír Martinka - člen predstavenstva
Horeblatie 391/17
Trenčín - Opatová 911 01
From: 05/30/2012 Until: 12/10/2014
  (from: 01/20/2015 until: 01/19/2015)
Ing. Jozef Mikušinec
J. Kráľa 465
Ladce
  (from: 11/07/1995 until: 09/01/2003)
Ing. Jozef Mikušinec
Ladce - Tunežice I/55
From: 11/07/1995
  (from: 09/02/2003 until: 03/03/2006)
Ing. Jozef Mikušinec
Ladce - Tunežice I/55
From: 11/07/1995 Until: 01/10/2006
  (from: 03/04/2006 until: 03/03/2006)
Ing. Jozef Mikušinec - člen predstavenstva
J. Kráľa 465/465
Ladce 018 63
From: 03/10/2009
  (from: 11/10/2010 until: 07/17/2012)
Ing. Jozef Mikušinec - člen predstavenstva
J. Kráľa 465/465
Ladce 018 63
From: 03/10/2009 Until: 05/29/2012
  (from: 07/18/2012 until: 07/17/2012)
Ing. Jozef Mikušinec - člen predstavenstva
J. Kráľa 465/465
Ladce 018 63
From: 01/11/2006
  (from: 03/04/2006 until: 11/09/2010)
Ing. Jozef Mikušinec - člen predstavenstva
J. Kráľa 465/465
Ladce 018 63
From: 01/11/2006 Until: 03/10/2009
  (from: 11/10/2010 until: 11/09/2010)
Ing. Jozef Mikušinec - člen predstavenstva
Slatinská 2477/65A
Beluša 018 61
From: 05/30/2012
  (from: 07/18/2012 until: 07/17/2015)
Ing. Jozef Mikušinec - člen predstavenstva
Slatinská 2477/65A
Beluša 018 61
From: 05/30/2012 Until: 05/27/2015
  (from: 07/18/2015 until: 07/17/2015)
Ing. Jozef Mikušinec - člen predstavenstva
Slatinská 2477/65A
Beluša 018 61
From: 05/27/2015
  (from: 07/18/2015 until: 07/09/2018)
Ing. Jozef Mikušinec - člen predstavenstva
Slatinská 2477/65A
Beluša 018 61
From: 05/27/2015 Until: 05/29/2018
  (from: 07/10/2018 until: 07/09/2018)
Ing. Jozef Mikušinec - člen predstavenstva
Slatinská 2477/65A
Beluša 018 61
From: 05/30/2018
  (from: 07/10/2018 until: 01/18/2022)
Ing. Jozef Mikušinec - člen predstavenstva
Slatinská 2477/65A
Beluša 018 61
From: 05/30/2018 Until: 12/16/2021
  (from: 01/19/2022 until: 01/18/2022)
Franz Wallner - člen predstavenstva
Garibaldistraße 39
Vilshofen 944 74
Spolková republika Nemecko
From: 09/13/2006
  (from: 10/12/2006 until: 11/09/2010)
Franz Wallner - člen predstavenstva
Garibaldistraße 39
Vilshofen 944 74
Spolková republika Nemecko
From: 09/13/2006 Until: 03/10/2009
  (from: 11/10/2010 until: 11/09/2010)
Franz Wallner - člen predstavenstva
Garibaldstraße 39
Vilshofen 944 74
Nemecká spolková republika
From: 05/30/2012
  (from: 07/18/2012 until: 07/17/2015)
Franz Wallner - člen predstavenstva
Garibaldstraße 39
Vilshofen 944 74
Nemecká spolková republika
From: 05/30/2012 Until: 05/27/2015
  (from: 07/18/2015 until: 07/17/2015)
Alois Weiherer - člen predstavenstva
Arberstraße 9
Osterhofen 944 86
Nemecká spolková republika
From: 05/30/2018
  (from: 07/10/2018 until: 01/18/2022)
Alois Weiherer - člen predstavenstva
Arberstraße 9
Osterhofen 944 86
Nemecká spolková republika
From: 05/30/2018 Until: 12/16/2021
  (from: 01/19/2022 until: 01/18/2022)
Alois Weiherer - člen predstavenstva
Arberstraße 9
Osterhofen 944 86
Nemecká spolková republika
From: 05/30/2012
  (from: 07/18/2012 until: 07/17/2015)
Alois Weiherer - člen predstavenstva
Arberstraße 9
Osterhofen 944 86
Nemecká spolková republika
From: 05/30/2012 Until: 05/27/2015
  (from: 07/18/2015 until: 07/17/2015)
Johannes Berger
Ortenburgerstrasse 9
Vilshofen 94 474
Spolková republika Nemecko
residence in the Slovak Republic :
Belušské Slatiny 82
Beluša
  (from: 11/24/2000 until: 09/01/2003)
Johannes Berger
Ortenburgerstrasse 9
Vilshofen 94 474
Spolková republika Nemecko
residence in the Slovak Republic :
Belušské Slatiny 82
Beluša
From: 12/08/1999
  (from: 09/02/2003 until: 03/03/2006)
Johannes Berger
Ortenburgerstrasse 9
Vilshofen 94 474
Spolková republika Nemecko
residence in the Slovak Republic :
Belušské Slatiny 82
Beluša
From: 12/08/1999 Until: 01/10/2006
  (from: 03/04/2006 until: 03/03/2006)
Martin Gastinger - člen predstavenstva
Lebersberger Straße 4
Hutthurm 941 16
SRN
From: 01/11/2006
  (from: 03/04/2006 until: 11/09/2010)
Martin Gastinger - člen predstavenstva
Lebersberger Straße 4
Hutthurm 941 16
SRN
From: 01/11/2006 Until: 03/10/2009
  (from: 11/10/2010 until: 11/09/2010)
Martin Gastinger - člen predstavenstva
Lebersberger Strasse 4
Hutthurm 941 16
SRN
From: 03/10/2009
  (from: 11/10/2010 until: 07/17/2012)
Martin Gastinger - člen predstavenstva
Lebersberger Strasse 4
Hutthurm 941 16
SRN
From: 03/10/2009 Until: 05/29/2012
  (from: 07/18/2012 until: 07/17/2012)
Martin Gastinger - člen predstavenstva
Lebersberger Straße 4
Hutthurm 941 16
Nemecká spolková republika
From: 05/27/2015
  (from: 07/18/2015 until: 07/09/2018)
Martin Gastinger - člen predstavenstva
Lebersberger Straße 4
Hutthurm 941 16
Nemecká spolková republika
From: 05/27/2015 Until: 05/29/2018
  (from: 07/10/2018 until: 07/09/2018)
Erwin Geßl
Arberstrasse 4
Osterhofen 94 486
Spolková republika Nemecko
residence in the Slovak Republic :
Belušské Slatiny 82
Beluša
From: 12/08/1999 Until: 01/10/2006
  (from: 03/04/2006 until: 03/03/2006)
Erwin Geßl
Arberstrasse 4
Osterhofen 94 486
Spolková republika Nemecko
residence in the Slovak Republic :
Belušské Slatiny 82
Beluša
From: 12/08/1999
  (from: 09/02/2003 until: 03/03/2006)
Erwin Geßl - člen predstavenstva
Arberstraße 4
Osterhofen 944 86
Spolková republika Nemecko
From: 01/11/2006
  (from: 03/04/2006 until: 10/11/2006)
Erwin Geßl
Arberstrasse 4
Osterhofen 94 486
Spolková republika Nemecko
residence in the Slovak Republic :
3817
Horné Srnie
  (from: 03/13/2000 until: 09/01/2003)
Erwin Geßl - člen predstavenstva
Arberstraße 4
Osterhofen 944 86
Spolková republika Nemecko
From: 01/11/2006 Until: 08/08/2006
  (from: 10/12/2006 until: 10/11/2006)
Franz Wallner - člen predstavenstva
Garibaldstraße 39
Vilshofen 944 74
Nemecká spolková republika
From: 05/27/2015
  (from: 07/18/2015 until: 07/09/2018)
Franz Wallner - člen predstavenstva
Garibaldistrasse 39
Vilshofen 944 74
Spolková republika Nemecko
From: 03/10/2009 Until: 05/29/2012
  (from: 07/18/2012 until: 07/17/2012)
Franz Wallner - člen predstavenstva
Garibaldistrasse 39
Vilshofen 944 74
Spolková republika Nemecko
From: 03/10/2009
  (from: 11/10/2010 until: 07/17/2012)
Franz Wallner - člen predstavenstva
Garibaldstraße 39
Vilshofen 944 74
Nemecká spolková republika
From: 05/27/2015 Until: 05/29/2018
  (from: 07/10/2018 until: 07/09/2018)
Alois Weiherer - člen predstavenstva
Arberstraße 9
Osterhofen 944 86
Nemecká spolková republika
From: 05/27/2015 Until: 05/29/2018
  (from: 07/10/2018 until: 07/09/2018)
Alois Weiherer - člen predstavenstva
Arberstrasse 9
Osterhofen 944 86
Spolková republika Nemecko
From: 03/10/2009
  (from: 11/10/2010 until: 07/17/2012)
Alois Weiherer - člen predstavenstva
Arberstraße 9
Osterhofen 944 86
Spolková republika Nemecko
From: 01/11/2006 Until: 03/10/2009
  (from: 11/10/2010 until: 11/09/2010)
Alois Weiherer - člen predstavenstva
Arberstrasse 9
Osterhofen 944 86
Spolková republika Nemecko
From: 03/10/2009 Until: 05/29/2012
  (from: 07/18/2012 until: 07/17/2012)
Alois Weiherer - člen predstavenstva
Arberstraße 9
Osterhofen 944 86
Nemecká spolková republika
From: 05/27/2015
  (from: 07/18/2015 until: 07/09/2018)
Alois Weiherer - člen predstavenstva
Arberstraße 9
Osterhofen 944 86
Spolková republika Nemecko
From: 01/11/2006
  (from: 03/04/2006 until: 11/09/2010)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 09/30/1994)
Procuration: 
Ing. Mária Kebísková
Pod Komárky 7714/9
Trenčín 911 01
From: 03/04/2006
  (from: 03/04/2006)
Prokurista za spoločnosť koná a podpisuje samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru, t.j. per procuram, svoje meno a priezvisko, slovo "prokurista" a podpis.
  (from: 03/04/2006)
Capital: 
11 508 830 EUR Paid up: 11 508 830 EUR
  (from: 04/04/2009)
338 495 000 Sk Paid up: 338 495 000 Sk
  (from: 09/02/2003 until: 04/03/2009)
338 495 000 Sk
  (from: 10/05/1999 until: 09/01/2003)
338 495 000 Sk
  (from: 09/30/1994 until: 10/04/1999)
Shares: 
Number of shares: 338495
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti
  (from: 04/04/2009)
Number of shares: 338495
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti
  (from: 06/02/2007 until: 04/03/2009)
Number of shares: 338495
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/02/2003 until: 06/01/2007)
Number of shares: 338495
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/13/2000 until: 09/01/2003)
Number of shares: 338495
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/03/1999 until: 03/12/2000)
Number of shares: 338495
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/30/1994 until: 06/02/1999)
Supervisory board: 
Ing. Anton Barcík
Slatinská 2342/191
Beluša 018 61
From: 12/17/2021
  (from: 01/19/2022)
Anton Dolinka
Hviezdoslavova 6
Ladce 018 63
From: 02/18/2022
  (from: 03/10/2022)
Dušan Vychopen
Cementárska 162
Ladce 018 63
From: 02/18/2022
  (from: 03/10/2022)
Jarmila Gabašová
Dr. Clementisa 1009/19
Beluša 018 61
From: 02/18/2022
  (from: 03/10/2022)
JUDr. Bruno Čanády
Ševčenkova 27
Bratislava
  (from: 05/31/1995 until: 09/01/1997)
JUDr. Bruno Čanády
Ševčenkova 27
Bratislava
  (from: 09/02/1997 until: 10/04/1999)
Karl Geßl
Mitterstraße 20
Osterhofen Altenmarkt 944 86
Spolková republika Nemecko
From: 09/13/2006
  (from: 10/12/2006 until: 11/09/2010)
Karl Geßl
Mitterstraße 20
Osterhofen Altenmarkt 944 86
Spolková republika Nemecko
From: 09/13/2006 Until: 03/10/2009
  (from: 11/10/2010 until: 11/09/2010)
Karl Geßl
Mitterstraße 20
Osterhofen Altenmarkt 944 86
Nemecká spolková republika
From: 05/30/2012
  (from: 07/18/2012 until: 07/17/2015)
Karl Geßl
Mitterstraße 20
Osterhofen Altenmarkt 944 86
Nemecká spolková republika
From: 05/30/2012 Until: 05/27/2015
  (from: 07/18/2015 until: 07/17/2015)
Ing. Mária Kebísková
Halalovka 21
Trenčín
  (from: 09/30/1994 until: 05/30/1995)
Ján Kvorka
257
Blatnica
  (from: 05/31/1995 until: 09/01/1997)
Ján Kvorka
257
Blatnica
  (from: 09/02/1997 until: 10/04/1999)
Anton Malovec
C II-80/17
Dubnica nad Váhom
  (from: 10/05/1999 until: 09/01/2003)
Anton Malovec
C II 80/1
Dubnica nad Váhom
  (from: 09/30/1994 until: 09/01/1997)
Anton Malovec
C II 80/1
Dubnica nad Váhom
  (from: 09/02/1997 until: 10/04/1999)
Anton Malovec
C II-80/17
Dubnica nad Váhom
From: 09/30/1994
  (from: 09/02/2003 until: 03/03/2006)
Anton Malovec
C II-80/17
Dubnica nad Váhom
From: 09/30/1994 Until: 12/12/2005
  (from: 03/04/2006 until: 03/03/2006)
Anton Malovec
C II 80/17
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 12/13/2005
  (from: 03/04/2006 until: 11/09/2010)
Anton Malovec
C II 80/17
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 12/13/2005 Until: 03/10/2009
  (from: 11/10/2010 until: 11/09/2010)
Anton Malovec
C II 80/17
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 03/10/2009
  (from: 11/10/2010 until: 07/17/2012)
Anton Malovec
C II 80/17
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 03/10/2009 Until: 05/29/2012
  (from: 07/18/2012 until: 07/17/2012)
Anton Malovec
Družstevná 248/8
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 05/30/2012
  (from: 07/18/2012 until: 07/17/2015)
Anton Malovec
Družstevná 248/8
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 05/30/2012 Until: 05/27/2015
  (from: 07/18/2015 until: 07/17/2015)
Anton Malovec
Družstevná 248/8
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 05/27/2015
  (from: 07/18/2015 until: 07/09/2018)
Anton Malovec
Družstevná 248/8
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 05/27/2015 Until: 05/27/2018
  (from: 07/10/2018 until: 07/09/2018)
Ing. Pavel Martauz
160
Ladce
  (from: 09/30/1994 until: 05/30/1995)
Ing. Pavel Martauz
Cementárska 160/160
Ladce
  (from: 09/02/1997 until: 10/04/1999)
Ing. Pavel Martauz
Cementárská 160
Ladce
  (from: 10/05/1999 until: 09/01/2003)
Ing. Pavel Martauz
Cementárska 160
Ladce 018 63
From: 03/10/2009
  (from: 11/10/2010 until: 07/17/2012)
Ing. Pavel Martauz
Cementárska 160
Ladce 018 63
From: 03/10/2009 Until: 05/29/2012
  (from: 07/18/2012 until: 07/17/2012)
Ing. Pavel Martauz
Cementárska 160/160
Ladce 018 63
From: 01/11/2006
  (from: 03/04/2006 until: 11/09/2010)
Ing. Pavel Martauz
Cementárska 160/160
Ladce 018 63
From: 01/11/2006 Until: 03/10/2009
  (from: 11/10/2010 until: 11/09/2010)
Ing. Pavel Martauz
Cementárska 160/160
Ladce 018 63
From: 05/30/2012
  (from: 07/18/2012 until: 07/17/2015)
Ing. Pavel Martauz
Cementárska 160/160
Ladce 018 63
From: 05/30/2012 Until: 05/27/2015
  (from: 07/18/2015 until: 07/17/2015)
Ing. Pavel Martauz
Cementárska 160/160
Ladce 018 63
From: 05/27/2015
  (from: 07/18/2015 until: 07/09/2018)
Ing. Pavel Martauz
Cementárska 160/160
Ladce 018 63
From: 05/27/2015 Until: 05/29/2018
  (from: 07/10/2018 until: 07/09/2018)
Ing. Pavel Martauz
Cementárská 160
Ladce
From: 09/30/1994
  (from: 09/02/2003 until: 03/03/2006)
Ing. Pavel Martauz
Cementárská 160
Ladce
From: 09/30/1994 Until: 01/10/2006
  (from: 03/04/2006 until: 03/03/2006)
Ing. Jozef Matuščin
1300
Beluša - Hloža
  (from: 10/05/1999 until: 03/12/2000)
Jaroslav Michálek
Tatranská 299/27
Považská Bystrica
  (from: 05/31/1995 until: 09/01/1997)
Ing. Jozef Mikušinec
J. Kráľa 465
Ladce
  (from: 09/30/1994 until: 11/06/1995)
Ing. Marián Pavlásek
Kraskova 2
Trenčín
  (from: 05/31/1995 until: 09/01/1997)
Ing. Marián Pavlásek
Kraskova 2
Trenčín
  (from: 09/02/1997 until: 10/04/1999)
JUDr. Miroslav Prymus
Medveďovej 18
Bratislava
  (from: 09/30/1994 until: 05/30/1995)
Ing. Viera Rafajová
Úzka ulica 694/7
Košeca 018 64
From: 05/30/2018
  (from: 07/10/2018 until: 01/18/2022)
Ing. Viera Rafajová
Úzka ulica 694/7
Košeca 018 64
From: 05/30/2018 Until: 12/16/2021
  (from: 01/19/2022 until: 01/18/2022)
Štefan Sakala
158
Ladce
  (from: 01/24/1996 until: 10/04/1999)
Ing. Štefan Šulík
Pribinova 1169/8
Púchov
  (from: 09/30/1994 until: 05/30/1995)
Peter Vavro
Zimná 3
Bratislava
  (from: 10/05/1999 until: 03/12/2000)
Dušan Vychopen
Cementárská 162
Ladce
  (from: 10/05/1999 until: 03/12/2000)
Anton Malovec
Družstevná 248/8
Dubnica nad Váhom - Prejta 018 41
From: 05/28/2018 Until: 02/17/2022
  (from: 03/10/2022 until: 03/09/2022)
Anton Malovec
Družstevná 248/8
Dubnica nad Váhom - Prejta 018 41
From: 05/28/2018
  (from: 07/10/2018 until: 03/09/2022)
Franz Wallner
Garibaldstraße 39
Vilshofen 944 74
Nemecká spolková republika
From: 12/17/2021
  (from: 01/19/2022)
Hans-Robert Walbröl
Lena-Christ-Str. 34
Neufahrn bei Freising 853 75
Nemecká spolková republika
From: 12/17/2021
  (from: 01/19/2022)
Klaus Höhenberger
Rehschaln 21
Fürstenzell 940 81
Nemecká spolková republika
From: 12/17/2021
  (from: 01/19/2022)
Martin Karl Kirschner
Ruselstraße 18
Osterhofen 944 86
Nemecká spolková republika
From: 12/17/2021
  (from: 01/19/2022)
Florian Eigner
Lappersdorf 2
Eichendorf 944 28
Nemecká spolková republika
From: 12/17/2021
  (from: 01/19/2022)
Karl Geßl
Mitterstraße 20
Osterhofen Altenmarkt 944 86
Nemecká spolková republika
From: 05/27/2015
  (from: 07/18/2015 until: 08/18/2016)
Karl Geßl
Mitterstraße 20
Osterhofen Altenmarkt 944 86
Nemecká spolková republika
From: 05/27/2015 Until: 07/24/2016
  (from: 08/19/2016 until: 08/18/2016)
Karl Geßl
Mitterstraße 20
Osterhofen Altenmarkt 944 86
Spolková republika Nemecko
From: 03/10/2009
  (from: 11/10/2010 until: 07/17/2012)
Karl Geßl
Mitterstraße 20
Osterhofen Altenmarkt 944 86
Spolková republika Nemecko
From: 03/10/2009 Until: 05/29/2012
  (from: 07/18/2012 until: 07/17/2012)
Prof. Dr. Wolfgang Reimann
An der Brunnstube 9a
Regensburg 930 51
Nemecká spolková republika
From: 11/08/2016
  (from: 12/14/2016 until: 02/15/2018)
Prof. Dr. Wolfgang Reimann
An der Brunnstube 9a
Regensburg 930 51
Nemecká spolková republika
From: 11/08/2016 Until: 02/01/2018
  (from: 02/16/2018 until: 02/15/2018)
Ing. Josef Steindl
Römerstrasse 26, Lebring A - 8403
Österreich
Rakúska republika
  (from: 10/05/1999 until: 03/12/2000)
Franz Wallner
Garibaldstrasse 39
Vilshofen 944 74
Spolková republika Nemecko
  (from: 03/13/2000 until: 09/01/2003)
Franz Wallner
Garibaldstrasse 39
Vilshofen 944 74
Spolková republika Nemecko
From: 12/08/1999
  (from: 09/02/2003 until: 03/03/2006)
Franz Wallner
Garibaldstrasse 39
Vilshofen 944 74
Spolková republika Nemecko
From: 12/08/1999 Until: 01/10/2006
  (from: 03/04/2006 until: 03/03/2006)
Franz Wallner
Garibaldstraße 39
Vilshofen 944 74
Spolková republika Nemecko
From: 01/11/2006
  (from: 03/04/2006 until: 10/11/2006)
Franz Wallner
Garibaldstraße 39
Vilshofen 944 74
Spolková republika Nemecko
From: 01/11/2006 Until: 09/13/2006
  (from: 10/12/2006 until: 10/11/2006)
Franz Wallner
Garibaldstraße 39
Vilshofen 944 74
Nemecká spolková republika
From: 05/30/2018
  (from: 07/10/2018 until: 01/18/2022)
Franz Wallner
Garibaldstraße 39
Vilshofen 944 74
Nemecká spolková republika
From: 05/30/2018 Until: 12/16/2021
  (from: 01/19/2022 until: 01/18/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.9.1994 a rozhodnutím zakladateľa FNM SR podľa §§ 162, 172, 175 zák. č. 513/91 Zb. a § 12 zák. č. 92/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s rozhodnutím MsPNM SR č. 36, č.j. KM-231/ 94 zo dňa 23.6.1994 o schválení privatizačného projektu. Stary spis: Sa 728
  (from: 09/30/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.5.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 728
  (from: 05/31/1995)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 26.02.1996 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 728
  (from: 05/20/1996)
Valné zhromaždenie dňa 9.1.1997 rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 04/16/1997)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 57/97, NZ 65/97 zo dňa 25.04.1997) rozhodlo o zmene STANOV a.s.
  (from: 09/02/1997)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 86/97, NZ 95/97 zo dňa 23.6.1997) rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 03/18/1998)
Valné zhromaždenie - notárska zápisnica N 31/96, NZ 38/96 zo dňa 26.02.1996 - zosúladenie so zmenou stanov "akcia na majiteľa" na "akcia na doručiteľa" čl. III, notárska zápisnica N 86/97, NZ 95/97 zo dňa 23.06.1997 - rozšírenie predmetu činnosti - živnostenský list vydaný Okresným úradom v Ilave dňa 15.01.1999 čl. II.
  (from: 06/03/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 29.3.1999 (notárska zápisnica N 52/99, Nz 55/99 zo dňa 15.4.1999) rozhodlo o zmene orgánov spoločnosti.
  (from: 10/05/1999)
Náhradné valné zhromaždenie dňa 08.12.1999 (notárska zápisnica 195/99, NZ 199/99 zo dňa 09.12.1999) rozhodlo o zmene stanov a orgánov spoločnosti.
  (from: 03/13/2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 4.3.2002 (notárska zápisnica N 35/02, NZ 35/02 zo dňa 12.3.2002) schválilo zmenu stanov.
  (from: 04/30/2002)
Valné zhromaždenie dňa 26.06.2002 (notárska zápisnica NZ 177/02 zo dňa 11.07.2002) schválilo znemu stanov.
  (from: 08/21/2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 5.12.2002 (notárska zápisnica N 335/02, NZ 337/02 zo dňa 11.12.2002) schválilo zmenu stanov o zosúladení s platným a účinným znením Obch. zák. ako úplné nové znenie stanov, zvolilo doterajších členov predstavenstva a dozornej rady na ďaľšie funkčné obdobie, určilo predsedu predstavenstva.
  (from: 09/02/2003)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/22/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person