Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  46/T

Business name: 
ŽOS Trnava, a.s.
  (from: 10/03/1994)
Registered seat: 
Koniarekova 19
Trnava 917 21
  (from: 10/03/1994)
Identification number (IČO): 
34 108 513
  (from: 10/03/1994)
Date of entry: 
10/03/1994
  (from: 10/03/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/03/1994)
Objects of the company: 
údržba a opravy dopravných prostriedkov, výroba, údržba a opravy špeciálnych strojov, zariadení a materiálu vrátane revízií a diagnostiky
  (from: 10/03/1994)
metrologické výkony a defektoskopia, diagnostika a meranie fyzikálnych veličín
  (from: 10/03/1994)
výroba, montáž, oprava a rekonštrukcia elektrických a elektronických zariadení vrátane revízií a diagnostiky
  (from: 10/03/1994)
ubytovacie služby - ubytovňa
  (from: 08/02/1995)
verejné stravovanie - reštaurácia
  (from: 08/02/1995)
závodná jedáleň
  (from: 08/02/1995)
pohostinká činnosť - bufet
  (from: 08/02/1995)
cestná motorová doprava - verejná cestná nákladná doprava
  (from: 11/03/1995)
výroba, montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, prevádzkové úpravy, modernizácia a prestavba určených technických dopravných zariadení - koľajových vozidiel
  (from: 11/03/1995)
zváranie koľajových vozidiel
  (from: 11/03/1995)
defektoskopické kontroly
  (from: 11/03/1995)
vedenie účtovníctva
  (from: 11/03/1995)
činnosť organizačného a ekonomického poradcu
  (from: 11/03/1995)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 11/03/1995)
masérske služby
  (from: 11/03/1995)
prenájom nebytových a skladových priestorov vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností
  (from: 11/03/1995)
prenájom strojného zariadenia
  (from: 11/03/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/03/1995)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/03/1995)
podnikateľské a obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/03/1995)
opravy motorových vozidiel
  (from: 11/03/1995)
cestná motorová doprava - nepravidelná autobusová doprava
  (from: 11/03/1999)
šitie pracovných odevov
  (from: 11/03/1999)
rozvod plynu
  (from: 12/28/2000)
výroba tepla, rozvod elektriny
  (from: 12/28/2000)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 06/22/2001)
prevádzkovanie autoumyvárne
  (from: 12/02/2002)
prevádzkovanie detského ihriska a zábavného parku
  (from: 03/01/2004)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 03/01/2004)
výroba, montáž a zváranie kovových konštrukcií
  (from: 03/04/2004)
organizovanie spoločenských, kultúrnych, prezentačných a športových podujatí
  (from: 11/15/2006)
organizovanie veľtrhov a výstav
  (from: 11/15/2006)
obstarávanie služieb a činností spojených so zabezpečovaním riadnej prevádzky nehnuteľností
  (from: 11/15/2006)
vykonávanie technických prehliadok a skúšok určených technických zariadení na území Českej republiky
  (from: 11/10/2010)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 02/18/2015)
Čistenie a servis nádrží a rozvodov od ropných produktov
  (from: 02/26/2020)
poskytovanie služieb v reštauračných, ubytovacích a kultúrnych zariadeniach
  (from: 10/03/1994 until: 08/01/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/09/1997)
Managing board
  (from: 04/09/1996 until: 10/08/1997)
Managing board
  (from: 10/03/1994 until: 04/08/1996)
PhDr. Vladimír Poór - predseda
Leoša Janáčka 6811/34
Trnava 917 01
From: 03/10/2021
  (from: 04/15/2021)
Ing. Miloš Kyselica - podpredseda, generálny riaditeľ
Bajanova 16
Skalica 909 01
From: 03/10/2021
  (from: 04/15/2021)
Ing. Martin Poór - člen
Adama Štrekára 41
Trnava 917 08
From: 03/10/2021
  (from: 04/15/2021)
Ing. JUDr. Natália Horváthová - člen
Leoša Janáčka 6811/34
Trnava 917 01
From: 03/10/2021
  (from: 04/15/2021)
Ing. Milan Bezák
Koniarekova 5
Trnava
  (from: 10/03/1994 until: 11/02/1995)
Ing. Milan Bezák - člen predstavenstva
Koniarekova 5
Trnava
  (from: 10/09/1997 until: 02/17/1998)
Ing. Milan Bezák - predseda
Koniarekova 5
Trnava
  (from: 11/03/1995 until: 10/08/1997)
Ing. František Drgoň
387
Trakovice
  (from: 10/03/1994 until: 08/01/1995)
Ing. JUDr. Natália Horváthová - člen
Leoša Janáčka 6811/34
Trnava 917 01
From: 11/18/2019
  (from: 12/04/2019 until: 04/14/2021)
Ing. Miloš Jaroška
Koniareková 2
Trnava
  (from: 08/02/1995 until: 11/02/1995)
Ing. Miloš Jaroška
Palárikova 20
Trnava
  (from: 11/03/1995 until: 07/14/2005)
Ing. Miloš Jaroška
Palárikova 20
Trnava
Until: 05/19/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/14/2005)
Ing. Miloš Jaroška - člen
Pavla Mudroňa 7436/9
Trnava 917 01
From: 05/19/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/29/2015)
Ing. Miloš Jaroška - člen
Pavla Mudroňa 7436/9
Trnava 917 01
From: 05/19/2005 Until: 06/25/2015
  (from: 07/30/2015 until: 07/29/2015)
Ing. Miloš Jaroška - člen
Pavla Mudroňa 7436/9
Trnava 917 01
From: 06/25/2015
  (from: 07/30/2015 until: 12/07/2018)
Ing. Miloš Jaroška - člen
Pavla Mudroňa 7436/9
Trnava 917 01
From: 06/25/2015 Until: 11/28/2018
  (from: 12/08/2018 until: 12/07/2018)
Ing. Peter Jaroška - člen
Františkánska 7583/7
Trnava 917 01
From: 06/25/2015
  (from: 07/30/2015 until: 12/07/2018)
Ing. Peter Jaroška - člen
Františkánska 7583/7
Trnava 917 01
From: 06/25/2015 Until: 11/28/2018
  (from: 12/08/2018 until: 12/07/2018)
Vladimír Klepanec
Clementisová 65
Trnava
  (from: 08/02/1995 until: 11/02/1995)
Vladimír Klepanec
Vl. Clementisa 55
Trnava
  (from: 11/03/1995 until: 03/09/1997)
Ing. Miloš Kyselica - člen
Bajanova 16
Skalica 909 01
From: 10/26/2010
  (from: 10/29/2010 until: 03/12/2013)
Ing. Miloš Kyselica - člen, generálny riaditeľ
Bajanova 16
Skalica 909 01
From: 10/26/2010
  (from: 03/13/2013 until: 12/04/2015)
Ing. Miloš Kyselica - člen, generálny riaditeľ
Bajanova 16
Skalica 909 01
From: 10/26/2010 Until: 11/01/2015
  (from: 12/05/2015 until: 12/04/2015)
Ing. Miloš Kyselica - člen, generálny riaditeľ
Bajanova 16
Skalica 909 01
From: 11/01/2015
  (from: 12/05/2015 until: 05/29/2017)
Ing. Miloš Kyselica - podpredseda, generálny riaditeľ
Bajanova 16
Skalica 909 01
From: 11/01/2015
  (from: 05/30/2017 until: 04/14/2021)
Ing. Ľudovít Molnár
Hollého 22
Hlohovec
  (from: 10/03/1994 until: 08/01/1995)
Miroslav Náhlik
Školská 34/621
Šúrovce
  (from: 03/10/1997 until: 10/08/1997)
Miroslav Náhlik - podpredseda
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
From: 05/19/2005
  (from: 07/15/2005 until: 10/28/2010)
Miroslav Náhlik - podpredseda predstavenstva
Školská 34/621
Šúrovce
  (from: 10/09/1997 until: 07/14/2005)
Miroslav Náhlik - podpredseda predstavenstva
Školská 34/621
Šúrovce
Until: 05/19/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/14/2005)
Mgr. Miroslav Náhlik - podpredseda
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
From: 05/19/2005
  (from: 10/29/2010 until: 07/01/2013)
PhDr. Miroslav Náhlik - podpredseda
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
From: 05/19/2005
  (from: 07/02/2013 until: 12/04/2015)
PhDr. Miroslav Náhlik - podpredseda
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
From: 05/19/2005 Until: 11/01/2015
  (from: 12/05/2015 until: 12/04/2015)
PhDr. Miroslav Náhlik - podpredseda
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
From: 11/01/2015
  (from: 12/05/2015 until: 05/29/2017)
PhDr. Miroslav Náhlik - podpredseda
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
From: 11/01/2015 Until: 05/18/2017
  (from: 05/30/2017 until: 05/29/2017)
Daniela Náhliková - člen predstavenstva
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
From: 09/28/2017
  (from: 12/08/2017 until: 12/03/2019)
Daniela Náhliková - člen predstavenstva
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
From: 09/28/2017 Until: 01/01/2020
  (from: 12/04/2019 until: 12/03/2019)
Vladimír Poór - predseda
Leoša Janáčka 6811/34
Trnava 917 01
From: 05/19/2005
  (from: 07/15/2005 until: 10/28/2010)
Vladimír Poór - predseda predstavenstva
L. Janáčka 34
Trnava
  (from: 10/09/1997 until: 07/14/2005)
Vladimír Poór - predseda predstavenstva
L. Janáčka 34
Trnava
Until: 05/19/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/14/2005)
Ing. Martin Poór - člen
Adama Štrekára 41
Trnava 917 08
From: 11/18/2019
  (from: 12/04/2019 until: 04/14/2021)
Mgr. Vladimír Poór - predseda
Leoša Janáčka 6811/34
Trnava 917 01
From: 05/19/2005
  (from: 10/29/2010 until: 07/01/2013)
PhDr. Vladimír Poór - predseda
Leoša Janáčka 6811/34
Trnava 917 01
From: 05/19/2005
  (from: 07/02/2013 until: 12/04/2015)
PhDr. Vladimír Poór - predseda
Leoša Janáčka 6811/34
Trnava 917 01
From: 05/19/2005 Until: 11/01/2015
  (from: 12/05/2015 until: 12/04/2015)
PhDr. Vladimír Poór - predseda
Leoša Janáčka 6811/34
Trnava 917 01
From: 11/01/2015
  (from: 12/05/2015 until: 04/14/2021)
Ján Rajnic
Koniarekova 8
Trnava
  (from: 10/03/1994 until: 11/02/1995)
Ján Rajnic - podpredseda
Koniarekova 8
Trnava
  (from: 11/03/1995 until: 10/08/1997)
Ján Rajnic - člen
Pavla Mudroňa 7459/7
Trnava 917 01
From: 05/19/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/29/2015)
Ján Rajnic - člen
Pavla Mudroňa 7459/7
Trnava 917 01
From: 05/19/2005 Until: 06/25/2015
  (from: 07/30/2015 until: 07/29/2015)
Ján Rajnic - člen predstavenstva
Koniarekova 8
Trnava
  (from: 10/09/1997 until: 07/14/2005)
Ján Rajnic - člen predstavenstva
Koniarekova 8
Trnava
Until: 05/19/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/14/2005)
Ing. František Ružička
Dolnopotočná 2
Trnava
  (from: 10/03/1994 until: 11/02/1995)
Ing. František Ružička
Dolnopotočná 2
Trnava
  (from: 11/03/1995 until: 10/08/1997)
Ing. František Ružička - člen predstavenstva
Dolnopotočná 2
Trnava
  (from: 02/18/1998 until: 02/29/2004)
Ing. František Ružička - člen
Čerešňová 8491/34
Trnava 917 01
From: 11/01/2015
  (from: 12/05/2015 until: 10/06/2016)
Ing. František Ružička - člen
Čerešňová 8491/34
Trnava 917 01
From: 11/01/2015 Until: 09/30/2016
  (from: 10/07/2016 until: 10/06/2016)
Ing. František Ružička - člen
Narcisová 7470/8
Trnava 917 01
From: 05/19/2005
  (from: 02/18/2015 until: 12/04/2015)
Ing. František Ružička - člen
Narcisová 7470/8
Trnava 917 01
From: 05/19/2005 Until: 11/01/2015
  (from: 12/05/2015 until: 12/04/2015)
Ing. František Ružička - člen predstavenstva
Narcisová 7470/8
Trnava
  (from: 07/08/2004 until: 07/14/2005)
Ing. František Ružička - člen predstavenstva
Narcisová 7470/8
Trnava
Until: 05/19/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/14/2005)
ng. František Ružička - člen
Narcisová 7470/8
Trnava 917 01
From: 05/19/2005
  (from: 07/15/2005 until: 02/17/2015)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú spoločne predseda a podpredseda predstavenstva.
  (from: 10/09/1997)
Menom spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 04/09/1996 until: 10/08/1997)
Menom spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 10/03/1994 until: 04/08/1996)
Capital: 
15 758 711,57 EUR Paid up: 15 758 711,57 EUR
  (from: 12/10/2009)
474 803 000 Sk
  (from: 02/01/1996 until: 12/09/2009)
313 386 000 Sk
  (from: 10/03/1994 until: 01/31/1996)
Shares: 
Number of shares: 161417
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 12/10/2009)
Number of shares: 156693
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 12/10/2009)
Number of shares: 156693
Druh: prioritné na doručiteľa
Form: zaknihované
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 12/10/2009)
Number of shares: 156693
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/17/2002 until: 12/09/2009)
Number of shares: 156693
Druh: prioritné na doručiteľa
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/17/2002 until: 12/09/2009)
Number of shares: 161417
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/18/2002 until: 12/09/2009)
Number of shares: 313386
Druh: na doručiteľa z toho 156693 ks prioritné akcie
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/18/2002 until: 09/16/2002)
Number of shares: 161417
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/03/1999 until: 03/17/2002)
Number of shares: 313386
Druh: na doručiteľa z toho 156693 ks prioritné akcie
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/03/1999 until: 03/17/2002)
Number of shares: 318110
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/06/1996 until: 11/02/1999)
Number of shares: 156693
Druh: na doručiteľa - prioritné akcie
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/06/1996 until: 11/02/1999)
Number of shares: 474803
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/01/1996 until: 08/05/1996)
Number of shares: 313386
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/03/1995 until: 01/31/1996)
Number of shares: 313386
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/03/1994 until: 11/02/1995)
Supervisory board: 
Michal Pethö
Sereďská 304
Sládkovičovo 925 21
From: 03/10/2021
  (from: 04/15/2021)
JUDr. Rudolf Trella
Dvořákovo nábrežie 10/B
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 03/10/2021
  (from: 04/15/2021)
Daniela Náhliková
Hlavná 11/6
Šurovce 919 25
From: 01/01/2020
  (from: 12/04/2019)
Ing. Marek Piaček
Ulica Hadriána Radvániho 9239/27
Trnava 917 01
From: 03/10/2021
  (from: 04/15/2021)
Mgr. Tomáš Horváth
Leoša Janáčka 6811/34
Trnava 917 01
From: 03/10/2021
  (from: 04/15/2021)
JUDr. Marta Rovenská
Bernolákova 57
Cífer 919 43
From: 03/10/2021
  (from: 04/15/2021)
JUDr. Róbert Spál
Na Pažiiti 976/6A
Špačince 919 51
From: 03/10/2021
  (from: 04/15/2021)
JUDr. Peter Sopko
Vančurova 25
Trnava 917 01
From: 03/10/2021
  (from: 04/15/2021)
Mgr. Rastislav Brezovský
J.Slottu 41
Trnava 917 01
From: 05/27/2021
  (from: 07/01/2022)
Beata Cepková
Saleziánska 6732/36
Trnava 917 01
From: 03/04/2022
  (from: 07/01/2022)
Marián Drgoň
Trakovice 215
Trakovice 919 33
From: 05/27/2021
  (from: 07/01/2022)
Dušan Bohuš
285
Opoj 919 32
From: 06/25/2015
  (from: 07/30/2015 until: 03/23/2017)
Dušan Bohuš
285
Opoj 919 32
From: 06/25/2015 Until: 03/10/2017
  (from: 03/24/2017 until: 03/23/2017)
Rudolf Brezovský
Koniarekova 5864/5
Trnava
  (from: 12/28/2000 until: 07/14/2005)
Rudolf Brezovský
Koniarekova 5864/5
Trnava
Until: 05/19/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/14/2005)
Ing. Rudolf Brezovský
Koniarekova 5864/5
Trnava 917 01
From: 11/24/2009
  (from: 12/31/2009 until: 03/19/2010)
Ing. Rudolf Brezovský
Koniarekova 5864/5
Trnava 917 01
From: 11/24/2009 Until: 11/24/2009
  (from: 03/20/2010 until: 03/19/2010)
Ing. Rudolf Brezovský
Konirekova 5
Trnava 917 00
From: 11/24/2009
  (from: 03/20/2010 until: 04/20/2010)
Ing. Rudolf Brezovský - predseda
Koniarekova 5864/5
Trnava 917 01
From: 05/19/2005
  (from: 07/15/2005 until: 12/30/2009)
Ing. Rudolf Brezovský - predseda
Koniarekova 5864/5
Trnava 917 01
From: 05/19/2005 Until: 11/24/2009
  (from: 12/31/2009 until: 12/30/2009)
Ing. Rudolf Brezovský - predseda dozornej rady
Koniarekova 5
Trnava 917 00
From: 11/24/2009
  (from: 04/21/2010 until: 02/17/2015)
Ing. Rudolf Brezovský - predseda dozornej rady
Koniarekova 5
Trnava 917 00
From: 11/24/2009 Until: 01/27/2015
  (from: 02/18/2015 until: 02/17/2015)
Ing. Rudolf Brezovský - predseda dozornej rady
Koniarekova 5
Trnava 917 00
From: 01/27/2015
  (from: 02/18/2015 until: 10/03/2016)
Ing. Rudolf Brezovský - predseda dozornej rady
Koniarekova 5
Trnava 917 00
From: 01/27/2015 Until: 07/31/2016
  (from: 10/04/2016 until: 10/03/2016)
Mgr. Rastislav Brezovský
J.Slottu 41
Trnava 917 01
From: 08/01/2016
  (from: 10/04/2016 until: 03/23/2017)
František Cuninka - člen
V. Clementisa 9
Trnava 917 01
From: 11/09/2004
  (from: 07/15/2005 until: 06/18/2007)
František Cuninka - člen
V. Clementisa 9
Trnava 917 01
From: 11/09/2004 Until: 05/17/2007
  (from: 06/19/2007 until: 06/18/2007)
Ing. Ladislav Dimun
Uhrova 2992/1
Bratislava
  (from: 11/03/1999 until: 11/24/2003)
Ing. Andrej Egyed
Lachova 16
Bratislava
  (from: 11/03/1999 until: 11/24/2003)
Ing. Jaroslav Farkaš
Vrbovská cesta 22
Piešťany
  (from: 08/02/1995 until: 11/02/1995)
Ing. Jaroslav Farkaš
Vrbovská cesta 22
Piešťany
  (from: 11/03/1995 until: 03/09/1997)
Ing. Ján Gabriel
Tehelná 19
Trnava
  (from: 10/09/1997 until: 11/02/1999)
Ing. Gabriela Galbavá
Krakovská 67/75
Šúrovce 919 25
From: 09/28/2017
  (from: 12/08/2017 until: 12/03/2019)
Ing. Gabriela Galbavá
Krakovská 67/75
Šúrovce 919 25
From: 09/28/2017 Until: 11/18/2019
  (from: 12/04/2019 until: 12/03/2019)
Pavol Glemba
Krakovská 19/13
Šúrovce 919 25
From: 11/24/2009
  (from: 12/31/2009 until: 02/17/2015)
Pavol Glemba
Krakovská 19/13
Šúrovce 919 25
From: 11/24/2009 Until: 01/27/2015
  (from: 02/18/2015 until: 02/17/2015)
Pavol Glemba
Krakovská 19/13
Šúrovce 919 25
From: 01/27/2015
  (from: 02/18/2015 until: 10/03/2016)
Pavol Glemba
Krakovská 19/13
Šúrovce 919 25
From: 01/27/2015 Until: 07/31/2016
  (from: 10/04/2016 until: 10/03/2016)
Pavol Glemba
V. Clementisa 9
Trnava
  (from: 09/17/2002 until: 07/14/2005)
Pavol Glemba
V. Clementisa 9
Trnava
Until: 11/09/2004
  (from: 07/15/2005 until: 07/14/2005)
Pavol Glemba - člen
V. Clementisa 9
Trnava 917 01
From: 11/09/2004
  (from: 07/15/2005 until: 12/30/2009)
Pavol Glemba - člen
V. Clementisa 9
Trnava 917 01
From: 11/09/2004 Until: 11/24/2009
  (from: 12/31/2009 until: 12/30/2009)
Ing. Milan Halás
Átriova 32
Trnava
  (from: 10/03/1994 until: 08/01/1995)
Libor Homola
179
Radatice 082 42
From: 03/09/2010
  (from: 03/20/2010 until: 05/16/2012)
Libor Homola
179
Radatice 082 42
From: 03/09/2010 Until: 04/30/2012
  (from: 05/17/2012 until: 05/16/2012)
Mgr. Tomáš Horváth
Leoša Janáčka 6811/34
Trnava 917 01
From: 01/16/2020
  (from: 02/26/2020 until: 04/14/2021)
Ing. JUDr. Natália Horváthová
Leoša Janáčka 6811/34
Trnava 917 01
From: 11/01/2015
  (from: 02/03/2016 until: 12/03/2019)
Ing. JUDr. Natália Horváthová
Leoša Janáčka 6811/34
Trnava 917 01
From: 11/01/2015 Until: 11/18/2019
  (from: 12/04/2019 until: 12/03/2019)
Ing. Ján Hurek
61
Bohdanovce
  (from: 10/03/1994 until: 11/02/1995)
Ing. Ján Hurek
61
Bohdanovce
  (from: 11/03/1995 until: 12/27/2000)
Vladimír Chovanec
646
Šintava
  (from: 12/28/2000 until: 09/16/2002)
Ing. Milan Chúpek
Fatranská 3101/9
Žilina
  (from: 08/02/1995 until: 11/02/1995)
Ing. Milan Chúpek - podpredseda
Tatranská 9/72
Žilina
  (from: 11/03/1995 until: 10/08/1997)
Vladimír Klepanec
Clementisova 65
Trnava
  (from: 03/10/1997 until: 10/08/1997)
Ing. Vladimír Kormaník
Ľ. Zúbka 4
Bratislava
  (from: 10/03/1994 until: 08/01/1995)
Vladimír Kovačocy
91
Pavlice 919 42
From: 11/24/2009
  (from: 12/31/2009 until: 01/04/2013)
Vladimír Kovačocy
91
Pavlice 919 42
From: 11/24/2009 Until: 07/24/2012
  (from: 01/05/2013 until: 01/04/2013)
Vladimír Kovačócy
91
Pavlice 919 42
From: 05/17/2007
  (from: 06/19/2007 until: 12/30/2009)
Vladimír Kovačócy
91
Pavlice 919 42
From: 05/17/2007 Until: 11/24/2009
  (from: 12/31/2009 until: 12/30/2009)
Ing. Pavol Kužma
Zemplínska 8
Prešov
From: 05/14/2003
  (from: 11/25/2003 until: 07/14/2005)
Ing. Pavol Kužma - člen
Zemplínska 5
Prešov 080 01
From: 05/14/2003
  (from: 07/15/2005 until: 06/18/2007)
Ing. Pavol Kužma - člen
Zemplínska 5
Prešov 080 01
From: 05/14/2003 Until: 05/17/2007
  (from: 06/19/2007 until: 06/18/2007)
Ing. Terézia Kysová
Čajkovského 49
Trnava
  (from: 12/28/2000 until: 10/30/2001)
Dr. Michal Lazar
Karadžičova 45
Bratislava
  (from: 10/09/1997 until: 11/02/1999)
Ing. Vladimír Ľupták
Slovenská 13
Stupava
From: 05/14/2003
  (from: 11/25/2003 until: 07/14/2005)
Ing. Vladimír Ľupták - člen
Slovenská 393/13
Stupava 900 31
From: 05/14/2003
  (from: 07/15/2005 until: 06/18/2007)
Ing. Vladimír Ľupták - člen
Slovenská 393/13
Stupava 900 31
From: 05/14/2003 Until: 05/17/2007
  (from: 06/19/2007 until: 06/18/2007)
Ing. Miloslav Lužák
Poštová 24
Trnava
  (from: 10/03/1994 until: 08/01/1995)
Ing. Miroslav Lužák
Poštová 24
Trnava
  (from: 09/17/2002 until: 11/24/2003)
Michal Magula
659
Dolná Krupá
  (from: 12/28/2000 until: 07/14/2005)
Michal Magula
659
Dolná Krupá
Until: 11/09/2004
  (from: 07/15/2005 until: 07/14/2005)
Ing. Miroslav Marko
Sv. Martina 65
Hrnčiarovce nad Parnou
  (from: 02/18/1998 until: 12/27/2000)
Ing. Anton Maťašek
Fraňa Kráľa 1505
Čadca 022 01
  (from: 10/31/2001 until: 09/16/2002)
Miroslav Náhlik
Školská 34/621
Šúrovce
  (from: 08/02/1995 until: 11/02/1995)
Miroslav Náhlik
Školská 34/621
Šúrovce
  (from: 11/03/1995 until: 03/09/1997)
PhDr. Peter Náhlik
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
From: 03/09/2010
  (from: 03/20/2010 until: 05/16/2012)
PhDr. Peter Náhlik
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
From: 03/09/2010 Until: 04/30/2012
  (from: 05/17/2012 until: 05/16/2012)
Daniela Náhliková
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
From: 09/24/2013
  (from: 10/16/2013 until: 12/07/2017)
Daniela Náhliková
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
From: 09/24/2013 Until: 09/28/2017
  (from: 12/08/2017 until: 12/07/2017)
PhDr. Jana Náhliková , PhD.
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
From: 05/01/2012
  (from: 05/17/2012 until: 10/15/2013)
PhDr. Jana Náhliková , PhD.
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
From: 05/01/2012 Until: 09/24/2013
  (from: 10/16/2013 until: 10/15/2013)
PhDr. Mgr. Jana Náhliková , PhD.
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
From: 11/01/2015
  (from: 02/03/2016 until: 12/03/2019)
PhDr. Mgr. Jana Náhliková , PhD.
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
From: 11/01/2015 Until: 11/18/2019
  (from: 12/04/2019 until: 12/03/2019)
Dr. Jozef Ondáš
Alžbetina 26
Košice
  (from: 10/09/1997 until: 11/02/1999)
Ing. Daniela Pavlíková
486
Križovany
  (from: 11/03/1995 until: 02/17/1998)
Ing. Daniela Pavlíková
486
Krížovany
  (from: 08/02/1995 until: 11/02/1995)
Ing. Stanislav Pecúch
122
Radatice 082 42
From: 02/01/2008
  (from: 02/19/2008 until: 03/19/2010)
Ing. Stanislav Pecúch
122
Radatice 082 42
From: 02/01/2008 Until: 03/09/2010
  (from: 03/20/2010 until: 03/19/2010)
Michal Petho
Sereďská 304
Sládkovičovo 925 21
From: 05/17/2007
  (from: 06/19/2007 until: 03/19/2010)
Michal Petho
Sereďská 304
Sládkovičovo 925 21
From: 05/17/2007 Until: 03/09/2010
  (from: 03/20/2010 until: 03/19/2010)
Michal Petho
Sereďská 304
Sládkovičovo 925 21
From: 03/09/2010
  (from: 03/20/2010 until: 07/29/2015)
Michal Petho
Sereďská 304
Sládkovičovo 925 21
From: 03/09/2010 Until: 06/25/2015
  (from: 07/30/2015 until: 07/29/2015)
Michal Petho
Sereďská 304
Sládkovičovo 925 21
From: 06/25/2015
  (from: 07/30/2015 until: 04/14/2021)
Ing. Marek Piaček
Ulica Hadriána Radvániho 9239/27
Trnava 917 01
From: 01/16/2020
  (from: 02/26/2020 until: 04/14/2021)
Ing. Igor Pinkava
Clementisova 33
Trnava
  (from: 10/03/1994 until: 08/01/1995)
Ing. Martin Poór
Adama Štrekára 8283/41
Trnava 917 01
From: 06/25/2015
  (from: 07/30/2015 until: 12/03/2019)
Ing. Martin Poór
Adama Štrekára 8283/41
Trnava 917 01
From: 06/25/2015 Until: 11/18/2019
  (from: 12/04/2019 until: 12/03/2019)
Ing. Martin Poór
Leoša Janáčka 34
Trnava 917 01
From: 03/09/2010
  (from: 03/20/2010 until: 07/29/2015)
Ing. Martin Poór
Leoša Janáčka 34
Trnava 917 01
From: 03/09/2010 Until: 06/25/2015
  (from: 07/30/2015 until: 07/29/2015)
Róbert Rausch
Koniarekova 5
Trnava
  (from: 10/03/1994 until: 11/02/1995)
Róbert Rausch
Koniarekova 5
Trnava
  (from: 11/03/1995 until: 12/27/2000)
Marta Rovenská
Spartakovská 8
Trnava
  (from: 08/02/1995 until: 11/02/1995)
Marta Rovenská
Spartakovská 8
Trnava
  (from: 11/03/1995 until: 07/14/2005)
Marta Rovenská
Spartakovská 8
Trnava
Until: 05/19/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/14/2005)
JUDr. Marta Rovenská
Bernolákova 57
Cífer 919 43
From: 03/09/2010
  (from: 03/20/2010 until: 07/29/2015)
JUDr. Marta Rovenská
Bernolákova 57
Cífer 919 43
From: 03/09/2010 Until: 06/25/2015
  (from: 07/30/2015 until: 07/29/2015)
JUDr. Marta Rovenská
Bernolákova 57
Cífer 919 43
From: 06/25/2015
  (from: 07/30/2015 until: 04/14/2021)
JUDr. Marta Rovenská
Bernolákova 57
Cífer 919 43
From: 06/25/2015 Until: 03/10/2021
  (from: 04/15/2021 until: 04/14/2021)
Marta Rovenská, B.c. - člen
Bernolákova 57
Cífer 919 43
From: 05/19/2005
  (from: 07/15/2005 until: 03/19/2010)
Marta Rovenská, B.c. - člen
Bernolákova 57
Cífer 919 43
From: 05/19/2005 Until: 03/09/2010
  (from: 03/20/2010 until: 03/19/2010)
Mgr. Martin Saloka - člen
Alžbetina 16
Košice 040 01
From: 12/20/2005
  (from: 01/25/2006 until: 02/18/2008)
Mgr. Martin Saloka - člen
Alžbetina 16
Košice 040 01
From: 12/20/2005 Until: 02/01/2008
  (from: 02/19/2008 until: 02/18/2008)
Ing. Bartolomej Sinai
Cesta pod Hradovou 24
Košice
  (from: 03/10/1997 until: 10/08/1997)
JUDr. Peter Sopko
Vančurova 25
Trnava 917 01
From: 11/18/2019
  (from: 12/04/2019 until: 04/14/2021)
JUDr. Peter Sopko
Vančurova 25
Trnava 917 01
From: 11/18/2019 Until: 03/10/2021
  (from: 04/15/2021 until: 04/14/2021)
JUDr. Róbert Spál
Na Pažiti 976/6A
Špačince 919 51
From: 11/18/2019
  (from: 12/04/2019 until: 04/14/2021)
JUDr. Róbert Spál
Na Pažiti 976/6A
Špačince 919 51
From: 11/18/2019 Until: 03/10/2021
  (from: 04/15/2021 until: 04/14/2021)
Ing. Jozef Šimlovič
Šustekova 23
Bratislava
From: 05/14/2003
  (from: 11/25/2003 until: 07/14/2005)
Ing. Jozef Šimlovič
Šustekova 23
Bratislava
From: 05/14/2003 Until: 05/19/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/14/2005)
Ing. Peter Tomeček
Študentská 34
Trnava
  (from: 10/03/1994 until: 11/02/1995)
Ing. Peter Tomeček - predseda
Študentská 34
Trnava
  (from: 11/03/1995 until: 07/14/2005)
Ing. Peter Tomeček - predseda
Študentská 34
Trnava
Until: 12/16/2004
  (from: 07/15/2005 until: 07/14/2005)
JUDr. Rudolf Trella
Dvořákovo nábrežie 10/B
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 11/18/2019
  (from: 12/04/2019 until: 04/14/2021)
Leopold Vajgel
Andreja Hlinku 39
Trnava
  (from: 10/03/1994 until: 11/02/1995)
Leopold Vajgel
Hlavná 30
Trnava
  (from: 11/03/1995 until: 12/27/2000)
František Vorel
Ružová 1638/40
Žilina 010 00
From: 12/17/2007
  (from: 01/22/2008 until: 07/30/2012)
František Vorel
Ružová 1638/40
Žilina 010 00
From: 12/17/2007 Until: 06/30/2012
  (from: 07/31/2012 until: 07/30/2012)
Kvetoslava Zbyňovská
Osvaldova 18
Trnava
  (from: 09/17/2002 until: 07/14/2005)
Kvetoslava Zbyňovská
Osvaldova 18
Trnava
Until: 05/19/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/14/2005)
Kvetoslava Zbyňovská - člen
Osvaldova 3295/18
Trnava 917 01
From: 05/19/2005
  (from: 07/15/2005 until: 03/19/2010)
Kvetoslava Zbyňovská - člen
Osvaldova 3295/18
Trnava 917 01
From: 05/19/2005 Until: 03/09/2010
  (from: 03/20/2010 until: 03/19/2010)
Ing. Peter Zbyňovský
Osvaldova 18
Trnava
  (from: 11/03/1999 until: 09/16/2002)
Mgr. Rastislav Brezovský - predseda
J.Slottu 41
Trnava 917 01
From: 08/01/2016 Until: 05/27/2021
  (from: 07/01/2022 until: 06/30/2022)
Mgr. Rastislav Brezovský - predseda
J.Slottu 41
Trnava 917 01
From: 08/01/2016
  (from: 03/24/2017 until: 06/30/2022)
Marián Drgoň
Trakovice 215
Trakovice 919 33
From: 08/01/2016 Until: 05/27/2021
  (from: 07/01/2022 until: 06/30/2022)
Beata Cepková
Saleziánska 6732/36
Trnava 917 01
From: 03/13/2017 Until: 03/04/2022
  (from: 07/01/2022 until: 06/30/2022)
Beata Cepková
Saleziánska 6732/36
Trnava 917 01
From: 03/13/2017
  (from: 03/24/2017 until: 06/30/2022)
Marián Drgoň
Trakovice 215
Trakovice 919 33
From: 08/01/2016
  (from: 10/04/2016 until: 06/30/2022)
Ing. Miroslav Jánoš
Lodžská 464
Praha 8
Česká republika
  (from: 10/03/1994 until: 08/01/1995)
Other legal facts: 
Na valnom zhromaždení boli dňa 22.09.1995 zmenené stanovy spoločnosti.
  (from: 08/06/1996)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 27.02.1997. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 09.09.1997.
  (from: 10/09/1997)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 24.11.1998, ktorého priebeh bol osvedčený not. zápisnicou č. N 14O/98, Nz 132/98 a na zasadnutí VZ dňa 12.05.1999, ktorého priebeh bol osvedčený zápisnicou č. N 168/99, Nz 152/99.
  (from: 11/03/1999)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 25.05.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 67/2000, Nz 65/2000.
  (from: 12/28/2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 16.11.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 148/2000, NZ 146/2000.
  (from: 06/22/2001)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 13.12.2001 ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 539/01, NZ 531/01.
  (from: 02/11/2002)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia dňa 15.5.2002.
  (from: 09/17/2002)
Nové úplné znenie stanov zo dňa 21.08.2002.
  (from: 12/02/2002)
Úplné znenie stanov zo dňa 17.12.2002 schválené na zasadnutí VZ, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 529/02, NZ 525/02.
  (from: 05/20/2003)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 26.11.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 524/03, Nz 110360/03.
  (from: 03/01/2004)
Notárska zápisnica N 23/04, Nz 7989/04 z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.01.2004 o zmene stanov akciovej spoločnosti - doplnenie predmetu činnosti.
  (from: 03/04/2004)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.09.1994 podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby. Akciová spoločnosť vzniká v súlade s rozhodnutím o privatizácii časti podniku Železnice Slovenskej republiky, odštepný závod ŽOS Trnava, ktoré vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod č. KM-222/1994 zo dňa 21.06.1994.
  (from: 10/03/1994)
Na valnom zhromaždení spoločnosti boli dňa 30.05.1995 schválené nové stanovy spoločnosti.
  (from: 08/02/1995)
Zmena stanov čl. III odst. 1, 2, 3, schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 27.12.1995.
  (from: 02/01/1996)
Na valnom zhromaždení boli dňa 22.09.1995 zmenené stanovy spoločnosti. Základné imanie spoločnosti je podľa Stanov tvorené z 474 803 ks akcií na doručiteľa o menovitej hodnote 1 akcie 1 000,- Sk, z ktorých 156 693 ks akcií sú prioritné akcie na doručiteľa a 318 110 ks akcií sú akcie na doručiteľa.
  (from: 04/09/1996 until: 08/05/1996)
Na valnom zhromaždení boli dňa 22.09.1995 zmenené stanovy spoločnosti. Základné imanie spoločnosti je podľa stanov tvorené z 313 386 kusov akcií na doručiteľa o menovitej hodnote jednej akcie 1 000,- Sk, z ktorých 156 693 kusov sú prioritné akcie.
  (from: 11/03/1995 until: 04/08/1996)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/22/2020)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
KAPPA TRADE, spol. s r.o.
Prievozská 38
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
  (from: 01/12/2023)
PN Invest, a.s.
Koniarekova 19
Trnava 917 21
  (from: 12/22/2020)
Železničná preprava, a.s.
Koniarekova 19
Trnava 917 00
  (from: 11/16/2022)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  09/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person