Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4126/B

Business name: 
TOP PLUS s.r.o.
  (from: 01/07/1993)
Registered seat: 
Panenská 7, P.O.BOX 29
Bratislava - mestská časť Staré mesto 810 00
  (from: 07/17/2019)
Identification number (IČO): 
31 339 816
  (from: 01/07/1993)
Date of entry: 
01/07/1993
  (from: 01/07/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/07/1993)
Objects of the company: 
nákup predaj a sprostredk. tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/07/1993)
vydavateľská a nakladateľská činnosť
  (from: 01/07/1993)
predaj a požičiavanie motorových vozidiel
  (from: 03/27/1995)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
  (from: 10/10/2001)
prieskum trhu
  (from: 10/10/2001)
obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/10/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 10/10/2001)
leasingová činnosť
  (from: 10/10/2001)
prenájom priemyselného tovaru, strojov a zariadení
  (from: 10/10/2001)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 10/10/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/07/1993)
automatizované spracovanie dát
  (from: 05/26/2003)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 05/26/2003)
ekonomické a organizačné poradenstvo
  (from: 05/26/2003)
poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 05/26/2003)
Partners: 
Doc.Ing. Otto Berger , CSc.,
Trnavská 14
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Slovak Republic
  (from: 02/19/2021)
MUDr. Robert Mardiak
Mariánska 4390/7
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 08
Slovak Republic
  (from: 02/19/2021)
Ing. Roman Berger
Trnavská cesta 154/14
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Slovak Republic
  (from: 02/19/2021)
Adriana Borutová
Na Pažiti 13484/23B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Slovak Republic
  (from: 02/19/2021)
Contribution of each member: 
Doc.Ing. Otto Berger , CSc.,
Amount of investment: 1 992 EUR Paid up: 1 992 EUR
  (from: 02/19/2021)
MUDr. Robert Mardiak
Amount of investment: 1 992 EUR Paid up: 1 992 EUR
  (from: 02/19/2021)
Ing. Roman Berger
Amount of investment: 1 992 EUR Paid up: 1 992 EUR
  (from: 02/19/2021)
Adriana Borutová
Amount of investment: 1 992 EUR Paid up: 1 992 EUR
  (from: 02/19/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/07/1993)
Ing. Roman Berger
Trnavská cesta 154/14
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 03/14/1997
  (from: 07/17/2019)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje konateľ.
  (from: 01/07/1993)
Capital: 
7 968 EUR Paid up: 7 968 EUR
  (from: 11/20/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť je založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23. 11. 1992 v zmysle §§ 105 až 153 Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 8458
  (from: 01/07/1993)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.03.1995 na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy - rozšírenie predmetu činnosti. Stary spis: S.r.o. 8458
  (from: 03/27/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26. 9.1996, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu, zvýšenie základného imania. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 14. 11. 1996. Stary spis: S.r.o. 8458
  (from: 03/14/1997)
Zvýšenie základného imania odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 7.4.1998. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.4.1998, ktorým sa prispôsobila spoločenská zmluva ust. Zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 06/11/1998)
Na valnom zhromaždení dňa 29.12.1999 schválené prevody obchodných podielov a Dodatok č.4 k spoločenskej zmluve. Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.1.2000 schválené zvýšenie základného imania a dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve - úplne znenie spoločenskej zmluvy
  (from: 02/08/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22.3.2000. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.3.2000.
  (from: 04/05/2000)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 27.1.2000, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti.
  (from: 10/10/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12.12.2002. Spoločenská zmluva zo dňa 12.12.2002.
  (from: 05/26/2003)
Date of updating data in databases:  01/31/2023
Date of extract :  02/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person