Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  70/S

Business name: 
Poľnohospodárske podielnicke družstvo NOVOHRAD Nové Hony "v likvidácii"
  (from: 03/05/1997 until: 11/23/2021)
Poľnohospodárske podielnicke družstvo NOVOHRAD Nové Hony
  (from: 01/21/1992 until: 03/04/1997)
Registered seat: 
Nové Hony 985 42
  (from: 01/21/1992 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
31 558 437
  (from: 01/21/1992)
Date of entry: 
01/21/1992
  (from: 01/21/1992)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/21/1992)
Objects of the company: 
obchodná činnosť s potravinárskym a priemyselným tovarom
  (from: 01/21/1992 until: 03/18/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 01/21/1992 until: 03/18/1993)
spracovávanie poľnohospodárskej suroviny zelenina, hrozno, mlieko, hovädzie a bravčo vé mäso
  (from: 01/21/1992 until: 03/18/1993)
výroba výrobkov slúžiacich potrebám poľnospodárskej výroby
  (from: 01/21/1992 until: 03/18/1993)
poľnohospodárska a lesnícka výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 03/19/1993 until: 11/23/2021)
cestná nákladná doprava
  (from: 03/19/1993 until: 11/23/2021)
obchodná činnosť s potravinárskym a priemyselným tovarom
  (from: 03/19/1993 until: 11/23/2021)
Management body: 
likvidátor
  (from: 03/05/1997 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 03/19/1993 until: 03/04/1997)
Managing board
  (from: 01/21/1992 until: 03/18/1993)
Ján Banko - člen
14
Buzitka
  (from: 03/19/1993 until: 03/04/1997)
Vojtech Bolčo - podpredseda
251
Veľké Dravce
  (from: 03/19/1993 until: 03/04/1997)
Vojtech Bolčo - podpredseda
254
Veľké Dravce
  (from: 01/21/1992 until: 03/18/1993)
Imrich Demök - člen
34
Pinciná
  (from: 03/19/1993 until: 03/04/1997)
Ing. Ján Deraj - člen
75
Vyšná Pokoradz
  (from: 01/25/1995 until: 03/04/1997)
Zoltán Kelemen - člen
58
Pinciná
  (from: 03/19/1993 until: 03/04/1997)
Ing. Ferdinand Kelemen - člen
Bratrícka 7
Lučenec
  (from: 01/25/1995 until: 03/04/1997)
Igor Koša - člen
173
Buzitka
  (from: 03/19/1993 until: 03/04/1997)
Ing. Milan Kováčik - predseda
Ľudových milícií 6
Lučenec
  (from: 01/21/1992 until: 03/18/1993)
Ondrej Miháľ - člen
Viničná 8
Fiľakovo
  (from: 03/19/1993 until: 03/04/1997)
Miroslav Svoreň - člen
53
Nové Hony
  (from: 03/19/1993 until: 03/04/1997)
Ing. Jozef Šüli - predseda
Parašutistov 5
Lučenec
  (from: 03/19/1993 until: 03/04/1997)
Gabriel Varga - člen
20
Pinciná
  (from: 03/19/1993 until: 03/04/1997)
Štefan Vetrák - člen
39
Nové Hony
  (from: 03/19/1993 until: 03/04/1997)
Acting: 
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnychúkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje okrem predsedu aj ďalší člen predstavenstva.
  (from: 03/19/1993 until: 03/04/1997)
Družstvo zastupuje a za ňu podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 01/21/1992 until: 03/18/1993)
Registered capital: 
14 692 167 Sk
  (from: 03/19/1993 until: 11/23/2021)
72 451 000 Sk
  (from: 06/08/1992 until: 03/18/1993)
Basic member contribution: 
10 000 Sk
  (from: 01/21/1992 until: 11/23/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 03/01/1997
  (from: 10/28/2004)
Date of entry into voluntary liquidation: 03/01/1997
  (from: 03/21/2001 until: 10/27/2004)
Date of entry into voluntary liquidation: 03/01/1997
  (from: 03/05/1997 until: 03/20/2001)
 Liquidators:
Ján Katreniak
82
Nové Hony
  (from: 03/05/1997 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Ddružstvo zastupuje a zaň podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 03/05/1997 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 28.l2.l99l prijatím stanov v zmysle § 225 ods. 2 zák.č.5l3/9l Zb Starý spis: Dr 302
  (from: 01/21/1992 until: 11/23/2021)
Družstvo schválilo na členskej schôdzi dňa 18.12.1992 stanovy družstva v súlade s ust. Obch. zákona a zákona č. 42/92 Zb. Stary spis: Dr 302
  (from: 03/19/1993 until: 11/23/2021)
Uznesením členskej schôdze konanej dňa 25.2.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/25/1995 until: 11/23/2021)
Členská schôdza konaná dňa 21.2.1997 schválila vstup družstva do likvidácie dňom 1.3.1997.
  (from: 03/05/1997 until: 11/23/2021)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 15.3.2001, č.k. 36-24 K 98/97 bol na majetok spoločnosti Poľnohospodárske podieľnícke družstvo NOVOHRAD Nové Hony "v likvidácii" , IČO: 31 558 437 vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Igora Čerevku, Internátna 2, Banská Bystrica.
  (from: 03/21/2001 until: 11/23/2021)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 36-24 K 98/97-328, zo dňa 31.05.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.07.2004, bol konkruz na majetok úpadcu: Poľnohospodárske podielnicke družstvo NOVOHRAD Nové Hony "v likvidácii", IČO: 31 558 437 zrušený po splnení rozvrhového uznesenia. Správca konkruznej podstaty. JUDr. igor Čerevka, advokát, Internátna č. 2, 974 01 Banská Bystrica bol zbavený funkcie.
  (from: 10/28/2004 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  05/16/2022
Date of extract :  05/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person