Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  68/P

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kurov
  (from: 05/16/2002)
Registered seat: 
Kurov 086 04
  (from: 04/03/1993)
Identification number (IČO): 
00 691 194
  (from: 01/01/1991)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 01/01/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/01/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba vrátane predaja poľnohospodárskych výrobkov a plodov, za účelom ich ďalšieho spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 04/03/1993)
prenájom výrobných prostriedkov členom družstva a iným subjektom
  (from: 04/03/1993)
poskytovanie služieb obchodných, ekonomických, technologických a iných pre vlastných členov
  (from: 04/03/1993)
murárstvo
  (from: 04/03/1993)
zámočníctvo a zváračské práce
  (from: 04/03/1993)
pohostinská činnosť - verejné stravovanie, pohostinstvo
  (from: 04/03/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/03/1993)
Milan Pituch - predseda
Kurov 108
Kurov 086 04
From: 03/28/2017
  (from: 06/21/2017)
Vladislav Pituch - podpredseda
Kurov 76
Kurov 086 04
From: 03/28/2017
  (from: 06/21/2017)
Vladimír Host - člen
Kurov 36
Kurov 086 04
From: 03/28/2017
  (from: 06/21/2017)
Ján Piter - člen
Gerlachov 13
Gerlachov 086 04
From: 03/28/2017
  (from: 06/21/2017)
Milan Špirko - člen
Kurov 145
Kurov 086 04
From: 03/28/2017
  (from: 06/21/2017)
Acting: 
Za družstvo koná a podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda a jeden člen predstavenstva spoločne, a to tak, že k obchodnému menu pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 07/05/2017)
Supervisory board: 
Jozef Blaňár
Kurov 31
Kurov 086 04
From: 03/28/2017
  (from: 06/21/2017)
Marek Pangrác
Kurov 87
Kurov 086 04
From: 03/28/2017
  (from: 06/21/2017)
Milan Špirko
Kurov 71
Kurov 086 04
From: 03/28/2017
  (from: 06/21/2017)
Registered capital: 
16 597 EUR
  (from: 11/19/2009)
Basic member contribution: 
332 EUR základný členský vklad
  (from: 11/19/2009)
Other legal facts: 
Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projeku schváleného valným zhromaždením 28.11.1992 a zmenených stanov družstva schválených členskou schôdzou dňa 10.12.1992. v súlade so zák.č. 42/92 Zb. a § 765 zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 656
  (from: 04/03/1993)
Zmena stanov družstva schválených členskou schôdzou dňa 27.5.1996. Stary spis: Dr 656
  (from: 08/06/1996)
Zmena stanov družstva schválených členskou schôdzou dňa 19.3.2002.
  (from: 05/16/2002)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person