Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  157/N

Business name: 
Hybrav a.s.
  (from: 10/11/2004)
Registered seat: 
Hydinárska farma Bodok, Dolné Obdokovce č. 702
Veľký Lapáš 951 04
  (from: 05/20/2008)
Identification number (IČO): 
31 429 718
  (from: 12/14/1992)
Date of entry: 
01/01/1993
  (from: 12/14/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/14/1992)
Objects of the company: 
nákup, odchov a chov hrabavej hydiny
  (from: 12/14/1992)
výroba vajec a hydinového mäsa
  (from: 12/14/1992)
predaj hydiny a vajec, potraviny, pochutiny
  (from: 12/14/1992)
sprostredkovanie predaja poľnohospodárskych základných surovín, živých zvierat
  (from: 12/14/1992)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 01/10/1994)
poľnohospodárstvo
  (from: 12/07/1995)
veľkoobchod s poľhoh. produktami a živými zvieratami
  (from: 12/07/1995)
maloobchod s potravinami a pochutinami
  (from: 12/07/1995)
maloobchod s mäsom a mäsnými výrobkami
  (from: 12/07/1995)
sprostr. obch. poľ. základ. surovín, živ. zvier., text. sur.a polot.
  (from: 12/07/1995)
skladovanie a veľkodistribúcia veterinárnych liekov registrovaných v Slovenskej republike, veterinárnych prípravkov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok schválených v Slovenskej republike
  (from: 10/11/2004)
pohostinská činnosť - závodná kuchyňa
  (from: 11/29/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/02/2003)
Ing. Richard Mach - predseda predstavenstva
J.Matičky 304
Záhradí, Litomyšl 570 01
Česká republika
From: 01/22/2020
  (from: 01/30/2020)
Jaroslav Mach - člen predstavenstva
Na řetízku 1177
Litomyšl 570 01
Česká republika
From: 01/22/2020
  (from: 01/30/2020)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva.
  (from: 01/30/2020)
Capital: 
6 871 936 EUR Paid up: 6 871 936 EUR
  (from: 12/01/2012)
Shares: 
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 4 884 592 EUR
  (from: 12/01/2012)
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 139 860 EUR
  (from: 12/01/2012)
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 146 964 EUR
  (from: 12/01/2012)
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 43 512 EUR
  (from: 12/01/2012)
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 8 584 EUR
  (from: 12/01/2012)
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 23 976 EUR
  (from: 12/01/2012)
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 55 944 EUR
  (from: 12/01/2012)
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 70 004 EUR
  (from: 12/01/2012)
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 298 664 EUR
  (from: 12/01/2012)
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 106 708 EUR
  (from: 12/01/2012)
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 093 128 EUR
  (from: 12/01/2012)
Supervisory board: 
Lucie Machová - predseda dozornej rady
J. Matičky 304
Litomyšl 570 01
Česká republika
From: 08/12/2020
  (from: 09/11/2020)
Markéta Machová
Na Řetízku 1177
Litomyšl 570 01
Česká republika
From: 08/12/2020
  (from: 09/11/2020)
Monika Dvorská
Osík 57
Osík u Litomyšle 569 67
Česká republika
From: 08/12/2020
  (from: 09/11/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť založená zakladateľskou listinou na Štátnom notárstve Nitra dňa 11. 8. 1992 so vznikom od 1. 1. 1993 (pod. č. N 327/92, Nz 291/92) vzniká premenou spoločného podniku živnočíšnej výroby Nitra na akciovú spoloč- nosť v súlade s ustanovením § 69, 154 - 220, 766 a ďalších, obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 448
  (from: 12/14/1992)
Koncesná listina vydaná dňa 24. 6. 1993 Živnostenským úradom Nitra v zmysle zák. 455/91 Zb. Stary spis: Sa 448
  (from: 01/10/1994)
Valné zhromaždenie konané dňa 16.05.1995, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 157/95, Nz 100/95 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 448
  (from: 12/07/1995)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 7.10.1996, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou č. N 52/96, NZ 49/96, kde bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti spísaná formou notárskej zápisnice dňa 4.4.1997 pod č. N 53/97, NZ 52/97.
  (from: 07/23/1997)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 4.7.1997, not. záp. č. 6/97, Nz 6/97.
  (from: 02/17/1998)
Zmena stanov spoločnosti schválená na val om zhromaždení dňa 12.05.1998.
  (from: 08/14/1998)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 26.10.1999.
  (from: 03/02/2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 24.03.2000.
  (from: 04/17/2000)
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 22.7.2002 (not. záp. č. N 446/2002, NZ 441/2002) schválilo zmenu stanov spoločnosti a schválilo zníženie základného imania.
  (from: 06/02/2003)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 18.6.2003 (zmena obchodného mena z: HYBRAV Nitra a.s. skrátene Hybrav a.s. na: Hybrav a.s., zmena sídla z: Dolnočermánska č. 8, Nitra na: Hydinárska farma, Bodok č. 702, Veľký Lapáš).
  (from: 10/11/2004)
Date of updating data in databases:  11/29/2021
Date of extract :  11/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person