Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  157/N

Business name: 
Hybrav a.s.
  (from: 10/11/2004)
HYBRAV Nitra a. s. skrátene Hybrav a.s.
  (from: 08/14/1998 until: 10/10/2004)
HYBRAV Nitra a.s.
  (from: 12/14/1992 until: 08/13/1998)
Registered seat: 
Hydinárska farma Bodok, Dolné Obdokovce č. 702
Veľký Lapáš 951 04
  (from: 05/20/2008)
Hydinárska farma Bodok č. 702
Veľký Lapáš 951 04
  (from: 10/11/2004 until: 05/19/2008)
Dolnočermánska č. 8
Nitra 949 27
  (from: 12/14/1992 until: 10/10/2004)
Identification number (IČO): 
31 429 718
  (from: 12/14/1992)
Date of entry: 
01/01/1993
  (from: 12/14/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/14/1992)
Objects of the company: 
nákup, odchov a chov hrabavej hydiny
  (from: 12/14/1992)
výroba vajec a hydinového mäsa
  (from: 12/14/1992)
predaj hydiny a vajec, potraviny, pochutiny
  (from: 12/14/1992)
sprostredkovanie predaja poľnohospodárskych základných surovín, živých zvierat
  (from: 12/14/1992)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 01/10/1994)
poľnohospodárstvo
  (from: 12/07/1995)
veľkoobchod s poľhoh. produktami a živými zvieratami
  (from: 12/07/1995)
maloobchod s potravinami a pochutinami
  (from: 12/07/1995)
maloobchod s mäsom a mäsnými výrobkami
  (from: 12/07/1995)
sprostr. obch. poľ. základ. surovín, živ. zvier., text. sur.a polot.
  (from: 12/07/1995)
skladovanie a veľkodistribúcia veterinárnych liekov registrovaných v Slovenskej republike, veterinárnych prípravkov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok schválených v Slovenskej republike
  (from: 10/11/2004)
pohostinská činnosť - závodná kuchyňa
  (from: 11/29/2004)
predaj ošípaných, šľachtiteľského a plemenného materiálu
  (from: 12/14/1992 until: 11/30/2012)
liahnutie kurčiat
  (from: 12/14/1992 until: 11/30/2012)
nákup, odchov, chov ošípaných a ich šľachtenie a plemenitba
  (from: 12/14/1992 until: 11/30/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/02/2003)
Managing board
  (from: 03/02/2000 until: 06/01/2003)
Managing board
  (from: 08/14/1998 until: 03/01/2000)
Managing board
  (from: 12/14/1992 until: 08/13/1998)
Ing. Richard Mach - predseda predstavenstva
J.Matičky 304
Záhradí, Litomyšl 570 01
Česká republika
From: 01/22/2020
  (from: 01/30/2020)
Jaroslav Mach - člen predstavenstva
Na řetízku 1177
Litomyšl 570 01
Česká republika
From: 01/22/2020
  (from: 01/30/2020)
Ing. Anton Benčík
Výstavná č. 5
Nitra
  (from: 12/14/1992 until: 12/06/1995)
Ing. Jozef Berec - člen
192
Járok
  (from: 07/23/1997 until: 02/16/1998)
Ľubomír Bernáth
Hlavná 145
Nitra - Janíkovce
  (from: 02/17/1998 until: 08/13/1998)
Ing. Štefan Bleho
č. 1445
Močenok
  (from: 12/14/1992 until: 12/06/1995)
Ing. Štefan Bleho - člen
1445
Močenok
  (from: 12/07/1995 until: 06/01/2003)
Ing. Štefan Bleho - člen
1445
Močenok
From: 07/04/1997
  (from: 06/02/2003 until: 05/19/2008)
Ing. Štefan Bleho - člen
1445
Močenok
From: 07/04/1997 Until: 05/05/2008
  (from: 05/20/2008 until: 05/19/2008)
Ing. Stanislav Bohunčák - člen
č. 848
Mojmírovce
  (from: 12/07/1995 until: 02/16/1998)
Ing. Dušan Bolha - člen
Novomeského 8/157
Rimavská Sobota
  (from: 03/02/2000 until: 09/16/2001)
Ing. Marian Brunai
Za humnami č. 57
Nitra
  (from: 12/14/1992 until: 12/06/1995)
Ing. Marian Brunai - člen
Za Humnami 733/57
Nitra
  (from: 08/14/1998 until: 03/01/2000)
Ing. Marián Brunai - člen
Za humnami č. 57
Nitra
  (from: 12/07/1995 until: 02/16/1998)
Ing. Jozef Čalkovský
Korčaginova č. 10
Nitra
  (from: 12/14/1992 until: 12/06/1995)
Ing. Juraj Dubina - predseda
Osuského 42
Bratislava
  (from: 09/17/2001 until: 09/18/2001)
Ing. Marta Gajdošíková
Mlynarovičova 13
Bratislava
  (from: 02/17/1998 until: 03/01/2000)
Ing. Ivan Gróf - člen
Škultétyho 4
Nitra
  (from: 09/19/2001 until: 06/01/2003)
Ing. Ivan Gróf - člen
Škultétyho 4
Nitra
From: 08/28/2001
  (from: 06/02/2003 until: 11/30/2012)
Ing. Ivan Gróf - člen
Škultétyho 4
Nitra
From: 08/28/2001 Until: 11/15/2012
  (from: 12/01/2012 until: 11/30/2012)
Ing. Ivan Gróf - člen predstavenstva
Škultétyho 536/44
Nitra- Klokočina 949 01
From: 11/15/2012
  (from: 12/01/2012 until: 01/29/2020)
Ing. Ivan Gróf - člen predstavenstva
Škultétyho 536/44
Nitra- Klokočina 949 01
From: 11/15/2012 Until: 01/22/2020
  (from: 01/30/2020 until: 01/29/2020)
Ing. Mária Húsková
Párovská 18
Nitra
  (from: 12/14/1992 until: 12/06/1995)
Ing. Mária Húsková - podpredseda
Párovská 18
Nitra
  (from: 12/07/1995 until: 07/22/1997)
JUDr. Daniel Jakubovič - člen
L. Svobodu 28
Bratislava
  (from: 09/17/2001 until: 09/18/2001)
Ing. Juraj Kanás
nábrežie Mládeže č. 39
Nitra
  (from: 12/14/1992 until: 12/06/1995)
Ing. Juraj Kanás - člen
nábrežie Mládeže 39
Nitra
  (from: 12/07/1995 until: 02/16/1998)
Ing. Juraj Kurek - člen - výkonný riaditeľ spoločnosti
Beňadikova 564/43
Ivanka pri Nitre
  (from: 12/07/1995 until: 02/16/1998)
Ing. Juraj Kurek - podpredseda, výkonný riaditeľ
Beňadikova 564/43
Ivanka pri Nitre
  (from: 08/14/1998 until: 03/01/2000)
Ing. Juraj Kurek - výkonný riaditeľ spoločnosti
Beňadikova 564/43
Ivanka pri Nitre
  (from: 02/17/1998 until: 08/13/1998)
Ing. Alojz Morávek - člen
Wilsonovo nábrežie 128
Nitra
  (from: 12/07/1995 until: 02/16/1998)
Ing. Ivan Oravec
Jánskeho č. 10
Nitra
  (from: 12/14/1992 until: 12/06/1995)
Ing. Ivan Oravec - člen
Jánskeho 10
Nitra
  (from: 12/07/1995 until: 03/01/2000)
Ing. Ivan Oravec - člen
Jánskeho 10
Nitra
  (from: 09/17/2001 until: 09/18/2001)
Ing. Ivan Oravec - podpredseda
Jánskeho 10
Nitra
  (from: 03/02/2000 until: 09/16/2001)
Ing. Ivan Oravec - podpredseda
Jánskeho 10
Nitra
  (from: 09/19/2001 until: 06/01/2003)
Ing. Ivan Oravec - podpredseda
Jánskeho 10
Nitra
From: 07/04/1997
  (from: 06/02/2003 until: 05/19/2008)
Ing. Ivan Oravec - podpredseda
Jánskeho 10
Nitra
From: 07/04/1997 Until: 05/05/2008
  (from: 05/20/2008 until: 05/19/2008)
Ing. Jozef Öszi - predseda predstavenstva
Tajovského ul. 2537/5
Komárno 945 01
From: 11/15/2012
  (from: 12/01/2012 until: 01/29/2020)
Ing. Jozef Öszi - predseda predstavenstva
Tajovského ul. 2537/5
Komárno 945 01
From: 11/15/2012 Until: 01/22/2020
  (from: 01/30/2020 until: 01/29/2020)
Ing. Jozef Őszi - predseda
ul. Stavbárov 2749/2
Komárno
  (from: 09/19/2001 until: 06/01/2003)
Ing. Jozef Őszi - predseda
Stavbárov 2749/2
Komárno
From: 08/28/2001
  (from: 06/02/2003 until: 11/30/2012)
Ing. Jozef Őszi - predseda
Stavbárov 2749/2
Komárno
From: 08/28/2001 Until: 11/15/2012
  (from: 12/01/2012 until: 11/30/2012)
Ing. Dionýz Pecháček
Chrenová č. 673
Nitra
  (from: 12/14/1992 until: 12/06/1995)
Ing. Dionýz Pecháček - člen
Chrenová č. 673
Nitra
  (from: 12/07/1995 until: 07/22/1997)
Ing. Ivan Peschl - člen
Cabanova 8
Bratislava
  (from: 09/17/2001 until: 09/18/2001)
Ing. Pavol Rác - člen
554
Cabaj Čápor
  (from: 07/23/1997 until: 08/13/1998)
Ing. Pavol Rác - predseda
554
Cabaj Čápor
  (from: 08/14/1998 until: 09/16/2001)
Ing. Martin Rendoš - podpredseda
Holíčska 46
Bratislava
  (from: 09/17/2001 until: 09/18/2001)
Ing. Ladislav Révay - výkonný riaditeľ spol.
č. 101
Alekšince
  (from: 12/14/1992 until: 12/06/1995)
Ing. Peter Schultz
č. 905
Mojmírovce
  (from: 12/14/1992 until: 12/06/1995)
Ing. Peter Schultz - člen
905
Mojmírovce
  (from: 12/07/1995 until: 09/18/2001)
Ing. Štefan Soták - člen
Nábrežie L.Svobodu 28
Bratislava
  (from: 03/02/2000 until: 09/16/2001)
Ing. Jozef Šimon
Slávičie chodníky č. 25
Nitra
  (from: 12/14/1992 until: 12/06/1995)
Ing. Jozef Šimon - predseda
Slávičie chodníky 25
Nitra
  (from: 12/07/1995 until: 02/16/1998)
Ing. Róbert Vágó - člen
Bubnová 2349/1
Komárno
  (from: 09/19/2001 until: 06/01/2003)
Ing. Róbert Vágó - člen
Bubnová 2349/1
Komárno
From: 08/28/2001
  (from: 06/02/2003 until: 11/30/2012)
Ing. Róbert Vágó - člen
Bubnová 2349/1
Komárno
From: 08/28/2001 Until: 11/15/2012
  (from: 12/01/2012 until: 11/30/2012)
Ing. Róbert Vágó - člen predstavenstva
Ul. M. Urbána 10/2718
Komárno 945 01
From: 11/15/2012
  (from: 12/01/2012 until: 01/29/2020)
Ing. Róbert Vágó - člen predstavenstva
Ul. M. Urbána 10/2718
Komárno 945 01
From: 11/15/2012 Until: 01/22/2020
  (from: 01/30/2020 until: 01/29/2020)
JUDr. Zuzana Veselá - člen
Haburská 20
Bratislava
  (from: 03/02/2000 until: 09/16/2001)
Ing. Jozef Žaja , CSc.
Hornohorská č. 13
Nitra
  (from: 12/14/1992 until: 12/06/1995)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva.
  (from: 01/30/2020)
Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva.
  (from: 06/02/2003 until: 01/29/2020)
Spoločnosť zastupuje navonok predstavenstvo a výkonný riaditeľ v rozsahu, ktorý mu zverilo predstavenstvo spoločnosti na základe generálnej plnej moci. Prokurista zastupuje a podpisuje v rozsahu dovolenom všeobecne záväznými právnymi predpismi. V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden znich musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Výkonný riaditeľ spoločnosti podpisuje samostatnev rozsahu plnej moci. Výkonným riaditeľom spoločnosti je Ing. Juraj Kurek, , Beňadikova 564/43, Ivanka pri Nitre.
  (from: 03/02/2000 until: 06/01/2003)
Spoločnosť zastupuje navonok predstavenstvo a výkonný riaditeľ v rozsahu, ktorý mu zverilo predstavenstvo spoločnosti na základe generálnej plnej moci. Prokurista zastupuje a podpisuje v rozsahu dovolenom všeobecne záväznými právnymi predpismi. V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden znich musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Výkonný riaditeľ spoločnosti podpisuje samostatnev rozsahu plnej moci.
  (from: 08/14/1998 until: 03/01/2000)
Spoločnosť zastupuje navonok predstavenstvo a výkonný riaditeľ v rozsahu, ktorý mu zverilo predstavenstvospoločnosti na základe generálnej plnej moci. Podpisujú za spoločnosť predstavenstva vždy minimálnedvaja členovia a výkonný riaditeľspoločnosti samostatne. Výkonný riaditeľ v rozsahu plnej moci. Prokuristazastupuje a podpisuje v rozsahu dovolenom všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  (from: 12/14/1992 until: 08/13/1998)
Procuration: 
Ing. Ľudovít Nemky
Bethovenova 8
Nitra
  (from: 12/07/1995 until: 06/01/2003)
Ing. Ľudovít Nemky
Bethovenova č. 8
Nitra
  (from: 01/11/1994 until: 12/06/1995)
Ing. Vít Pavlovič
Kollárova 1
Nitra
  (from: 12/14/1992 until: 01/10/1994)
Capital: 
6 871 936 EUR Paid up: 6 871 936 EUR
  (from: 12/01/2012)
6 901 762,477408 EUR Paid up: 6 901 762,477408 EUR
  (from: 02/07/2009 until: 11/30/2012)
207 922 496 Sk Paid up: 207 922 496 Sk
  (from: 05/20/2008 until: 02/06/2009)
309 515 712 Sk Paid up: 309 515 712 Sk
  (from: 06/02/2003 until: 05/19/2008)
464 320 000 Sk
  (from: 04/17/2000 until: 06/01/2003)
364 320 000 Sk
  (from: 07/23/1997 until: 04/16/2000)
264 320 000 Sk
  (from: 12/07/1995 until: 07/22/1997)
262 930 000 Sk
  (from: 12/14/1992 until: 12/06/1995)
Shares: 
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 4 884 592 EUR
  (from: 12/01/2012)
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 139 860 EUR
  (from: 12/01/2012)
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 146 964 EUR
  (from: 12/01/2012)
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 43 512 EUR
  (from: 12/01/2012)
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 8 584 EUR
  (from: 12/01/2012)
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 23 976 EUR
  (from: 12/01/2012)
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 55 944 EUR
  (from: 12/01/2012)
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 70 004 EUR
  (from: 12/01/2012)
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 298 664 EUR
  (from: 12/01/2012)
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 106 708 EUR
  (from: 12/01/2012)
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 093 128 EUR
  (from: 12/01/2012)
Number of shares: 46432
Druh: sú prevoditeľné so súhlasom predstavenstva spoločnosti
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 148,642369 EUR
  (from: 02/07/2009 until: 11/30/2012)
Number of shares: 46432
Druh: sú prevoditeľné so súhlasom predstavenstva spoločnosti
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 4 478 Sk
  (from: 05/20/2008 until: 02/06/2009)
Number of shares: 46432
Druh: sú prevoditeľné so súhlasom predstavenstva spoločnosti
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 6 666 Sk
  (from: 10/21/2006 until: 05/19/2008)
Number of shares: 46432
Druh: sú prevoditeľné so súhlasom predstavenstva spol.
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 6 666 Sk
  (from: 06/02/2003 until: 10/20/2006)
Number of shares: 46432
Druh: na meno v zaknihovanej podobe
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/17/2000 until: 06/01/2003)
Number of shares: 36432
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/23/1997 until: 04/16/2000)
Number of shares: 26432
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/07/1995 until: 07/22/1997)
Number of shares: 26293
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/14/1992 until: 12/06/1995)
Supervisory board: 
Lucie Machová - predseda dozornej rady
J. Matičky 304
Litomyšl 570 01
Česká republika
From: 08/12/2020
  (from: 09/11/2020)
Markéta Machová
Na Řetízku 1177
Litomyšl 570 01
Česká republika
From: 08/12/2020
  (from: 09/11/2020)
Monika Dvorská
Osík 57
Osík u Litomyšle 569 67
Česká republika
From: 08/12/2020
  (from: 09/11/2020)
Ing. Jozef Adamek - člen
Hrušková 2939/1
Komárno
  (from: 09/19/2001 until: 06/01/2003)
Ing. Jozef Adamek - člen
Hrušková 2939/1
Komárno
From: 08/28/2001
  (from: 06/02/2003 until: 11/30/2012)
Ing. Jozef Adamek - člen
Hrušková 2939/1
Komárno
From: 08/28/2001 Until: 11/15/2012
  (from: 12/01/2012 until: 11/30/2012)
Ing. Jozef Adamek - člen dozornej rady
Hrušková ul. 2939/1
Komárno 945 01
From: 11/15/2012
  (from: 12/01/2012 until: 03/22/2016)
Ing. Jozef Adamek - člen dozornej rady
Hrušková ul. 2939/1
Komárno 945 01
From: 11/15/2012 Until: 03/10/2016
  (from: 03/23/2016 until: 03/22/2016)
Ľubomír Bernáth - člen
Hlavná 244/145
Nitra - Janíkovce
  (from: 08/14/1998 until: 09/16/2001)
Ing. Ján Birčák - predseda
Pri Strelnici 56
Nitra
  (from: 12/07/1995 until: 02/16/1998)
Ing. Dušan Bolha - člen
Novomeského 8/157
Rimavská Sobota
  (from: 09/17/2001 until: 09/18/2001)
Ing. František Grom
Hornozoborská č. 73
Nitra
  (from: 12/14/1992 until: 12/06/1995)
Richard Jokel - predseda
Kapitánova 809/17
Komárno
  (from: 09/19/2001 until: 06/01/2003)
Richard Jokel - predseda
Kapitánova 809/17
Komárno
From: 08/28/2001
  (from: 06/02/2003 until: 11/30/2012)
Richard Jokel - predseda
Kapitánova 809/17
Komárno
From: 08/28/2001 Until: 11/15/2012
  (from: 12/01/2012 until: 11/30/2012)
Ing. Augustína Kučerová - člen
Ďurčanského 915/30
Nitra
  (from: 12/07/1995 until: 02/16/1998)
Ing. Oskar Kuna
411
Výčapy - Opatovce
  (from: 12/14/1992 until: 12/06/1995)
Ing. Milan Minarovič - člen
Veterná 35
Trnava
  (from: 09/17/2001 until: 09/18/2001)
Ing. Mária Molnárová - člen
136
Jelšovce
  (from: 03/02/2000 until: 06/01/2003)
Ing. Mária Molnárová - člen
136
Jelšovce
From: 12/09/1998
  (from: 06/02/2003 until: 05/19/2008)
Ing. Mária Molnárová - člen
136
Jelšovce
From: 12/09/1998 Until: 05/05/2008
  (from: 05/20/2008 until: 05/19/2008)
Jeremiáš Németh
č. 379
Nitrany
  (from: 12/14/1992 until: 12/06/1995)
Jeremiáš Németh - člen
379
Nitrany
  (from: 12/07/1995 until: 06/01/2003)
Ing. Ľudovít Nemky - člen
Bethovenova 451/8
Nitra
From: 06/12/2002
  (from: 06/02/2003 until: 11/30/2012)
Ing. Ľudovít Nemky - člen
Bethovenova 451/8
Nitra
From: 06/12/2002 Until: 11/15/2012
  (from: 12/01/2012 until: 11/30/2012)
Ing. Ľudovít Nemky - člen dozornej rady
4
Ladice 951 77
From: 11/15/2012
  (from: 12/01/2012 until: 03/22/2016)
Ing. Ľudovít Nemky - člen dozornej rady
4
Ladice 951 77
From: 11/15/2012 Until: 03/10/2016
  (from: 03/23/2016 until: 03/22/2016)
Csaba Őszi - člen
ul. Stavbárov 2749/2
Komárno
  (from: 09/19/2001 until: 06/01/2003)
Csaba Őszi - člen
Stavbárov 2749/2
Komárno
From: 08/28/2001
  (from: 06/02/2003 until: 05/19/2008)
Csaba Őszi - člen
Stavbárov 2749/2
Komárno
From: 08/28/2001 Until: 05/05/2008
  (from: 05/20/2008 until: 05/19/2008)
Ing. Jozef Pavlovič
Štúrova 47
Nitra
  (from: 12/14/1992 until: 12/06/1995)
Ing. Jozef Pavlovič - člen
Štúrova č. 47
Nitra
  (from: 12/07/1995 until: 07/22/1997)
Ing. Henrich Rác - člen
Potravinárska 19
Nitra
  (from: 02/17/1998 until: 03/01/2000)
Ing. Pavol Rác - člen
554
Cabaj Čápor
  (from: 09/17/2001 until: 09/18/2001)
Ing. Peter Schultz - podpredseda
905
Mojmírovce
  (from: 09/19/2001 until: 06/01/2003)
Ing. Peter Schultz - podpredseda
905
Mojmírovce
From: 08/28/2001
  (from: 06/02/2003 until: 05/19/2008)
Ing. Peter Schultz - podpredseda
905
Mojmírovce
From: 08/28/2001 Until: 05/05/2008
  (from: 05/20/2008 until: 05/19/2008)
Ing. Jozef Stančík
Vinohradská č. 31
Komjatice
  (from: 12/14/1992 until: 12/06/1995)
Ing. Jozef Šimon - člen
Slávičie Chodníky 25
Nitra
  (from: 02/17/1998 until: 03/01/2000)
Ing. Jozef Šimon - predseda
Slávičie chodníky 25
Nitra
  (from: 03/02/2000 until: 09/16/2001)
Ing. Mária Šmidáková - člen
Záborského 24
Nitra - Krškany
  (from: 02/17/1998 until: 08/13/1998)
Ladislav Šuba - člen
Jurkovičova 19
Nitra
  (from: 12/07/1995 until: 03/01/2000)
JUDr. Jozef Vaculík - člen
Včelárska 29
Bratislava
  (from: 03/02/2000 until: 09/16/2001)
Ing. Karol Wolf - člen
Svätoplukova 13
Nitra
  (from: 07/23/1997 until: 02/16/1998)
Ing. Ľubomír Zezula - predseda
Osuského 3A
Bratislava
  (from: 09/17/2001 until: 09/18/2001)
Ing. Richard Jokel - člen dozornej rady
Kapitánova ul. 809/17
Komárno 945 01
From: 11/15/2012 Until: 08/12/2020
  (from: 09/11/2020 until: 09/10/2020)
Andrea Polláková
188
Bajč 946 54
From: 03/10/2016 Until: 08/12/2020
  (from: 09/11/2020 until: 09/10/2020)
Eszter Öszi
Tajovského ul. 2537/5
Komárno 945 01
From: 03/10/2016 Until: 08/12/2020
  (from: 09/11/2020 until: 09/10/2020)
Ing. Richard Jokel - člen dozornej rady
Kapitánova ul. 809/17
Komárno 945 01
From: 11/15/2012
  (from: 12/01/2012 until: 09/10/2020)
Andrea Polláková
188
Bajč 946 54
From: 03/10/2016
  (from: 03/23/2016 until: 09/10/2020)
Eszter Öszi
Tajovského ul. 2537/5
Komárno 945 01
From: 03/10/2016
  (from: 03/23/2016 until: 09/10/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť založená zakladateľskou listinou na Štátnom notárstve Nitra dňa 11. 8. 1992 so vznikom od 1. 1. 1993 (pod. č. N 327/92, Nz 291/92) vzniká premenou spoločného podniku živnočíšnej výroby Nitra na akciovú spoloč- nosť v súlade s ustanovením § 69, 154 - 220, 766 a ďalších, obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 448
  (from: 12/14/1992)
Koncesná listina vydaná dňa 24. 6. 1993 Živnostenským úradom Nitra v zmysle zák. 455/91 Zb. Stary spis: Sa 448
  (from: 01/10/1994)
Valné zhromaždenie konané dňa 16.05.1995, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 157/95, Nz 100/95 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 448
  (from: 12/07/1995)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 7.10.1996, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou č. N 52/96, NZ 49/96, kde bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti spísaná formou notárskej zápisnice dňa 4.4.1997 pod č. N 53/97, NZ 52/97.
  (from: 07/23/1997)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 4.7.1997, not. záp. č. 6/97, Nz 6/97.
  (from: 02/17/1998)
Zmena stanov spoločnosti schválená na val om zhromaždení dňa 12.05.1998.
  (from: 08/14/1998)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 26.10.1999.
  (from: 03/02/2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 24.03.2000.
  (from: 04/17/2000)
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 22.7.2002 (not. záp. č. N 446/2002, NZ 441/2002) schválilo zmenu stanov spoločnosti a schválilo zníženie základného imania.
  (from: 06/02/2003)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 18.6.2003 (zmena obchodného mena z: HYBRAV Nitra a.s. skrátene Hybrav a.s. na: Hybrav a.s., zmena sídla z: Dolnočermánska č. 8, Nitra na: Hydinárska farma, Bodok č. 702, Veľký Lapáš).
  (from: 10/11/2004)
Date of updating data in databases:  11/29/2021
Date of extract :  11/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person