Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10053/N

Business name: 
BELAR - TRADE, a.s.
  (from: 06/08/1998 until: 05/25/2003)
PBG Slovakia, a.s.
  (from: 02/26/1998 until: 06/07/1998)
Registered seat: 
Coboriho 2
Nitra 949 01
  (from: 09/05/2000 until: 05/25/2003)
Kraskova 1
Nitra 949 01
  (from: 12/07/1999 until: 09/04/2000)
Akademická 1
Nitra 949 01
  (from: 02/27/1998 until: 12/06/1999)
Štefánikova tr. 13
Nitra 949 01
  (from: 02/26/1998 until: 02/26/1998)
Identification number (IČO): 
36 526 894
  (from: 02/26/1998)
Date of entry: 
02/26/1998
  (from: 02/26/1998)
Date of deletion: 
05/26/2003
  (from: 05/26/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/26/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 02/26/1998 until: 05/25/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 02/26/1998 until: 05/25/2003)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 02/26/1998 until: 05/25/2003)
sprostredkovanie nákupu, predaja nehnuteľností
  (from: 02/26/1998 until: 05/25/2003)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (from: 02/26/1998 until: 05/25/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/07/1999 until: 05/25/2003)
Managing board
  (from: 02/26/1998 until: 12/06/1999)
Ing. Jaroslav Dobiš - predseda
Golianova 64
Nitra
  (from: 02/26/1998 until: 12/06/1999)
Ing. Ladislav Finka , CSc. - člen
Jašíkova 8
Bratislava
  (from: 12/07/1999 until: 05/25/2003)
Ing. Bohuš Kaliarik - člen
Budovateľská 1091/91
Veľký Kýr
  (from: 06/08/1998 until: 12/06/1999)
Ing. Ľubomíra Lenčová - člen
Na Hôrke 22
Nitra
  (from: 02/26/1998 until: 10/12/1998)
Ing. Ľubomíra Lenčová - člen
Na Hôrke 22
Nitra
  (from: 10/13/1998 until: 12/06/1999)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda
Žarnovova 11
Senec
  (from: 12/07/1999 until: 05/25/2003)
Ing. Ondrej Šaling - člen
Chrobákova 2880/1
Bratislava
  (from: 06/08/1998 until: 05/25/2003)
Ing. Miroslav Tvrdík - člen
Párovská 28
Nitra
  (from: 02/26/1998 until: 06/07/1998)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná: a/predseda predstavenstva samostatne, alebo b/spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 12/07/1999 until: 05/25/2003)
Za spoločnosť konajú a spoločnosť zastupujú členovia predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis s uvedením mena a funkcie: a/ dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo b/ nimi splnomocnené osoby v rozsahu písomne udelenej plnej moci
  (from: 02/26/1998 until: 12/06/1999)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 02/26/1998 until: 05/25/2003)
Shares: 
Number of shares: 10
Druh: na meno v listinnej podobe
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/07/1999 until: 05/25/2003)
Number of shares: 10
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 02/26/1998 until: 12/06/1999)
Supervisory board: 
JUDr. Magdaléna Galusová - člen
Zvolenská 5
Nitra
  (from: 02/26/1998 until: 12/06/1999)
Ing. Emília Krajčová - podpredseda
Mozartova 12
Bratislava
  (from: 12/07/1999 until: 05/25/2003)
Ing. Ľudovít Póša , CSc. - predseda
Žarnovova 11
Senec
  (from: 02/26/1998 until: 12/06/1999)
Ing. Peter Semanco - člen
Krátka 14
Humenné
  (from: 12/07/1999 until: 05/25/2003)
Ing. Pavol Vašek , CSc. - člen
Pekníkova 11
Bratislava
  (from: 02/26/1998 until: 12/06/1999)
Ing. Pavol Vašek , CSc. - predseda
Pekníkova 11
Bratislava
  (from: 12/07/1999 until: 05/25/2003)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, zo dňa 1.2.2001, č.k. 9K 216/00 - 96, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.3.2001 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti pre nedostatok majetku. Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 10053/N, s a v y m a z á v a obchodná spoločnosť: BELAR - TRADE, a.s., IČO: 36 526 894, sídlo: Coboriho 2, Nitra.
  (from: 05/26/2003)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 23.10.1997, not. záp. č. N 206/97, Nz 205/97, a dodatkom k zakladat. listine zo dňa 25.02.1998, not. záp. č. N 49/98, Nz 52/98 bez výzvy na upisovanie akcií premenou zo spoločnosti s ručením obmedzeným: PBG Slovakia spol. s r.o. podľa § 69 ods. 2 a §§ 56 - 75 a §§ 154 - 220 Obchodného zákonníka. Akciová spoločnosť je právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti: PBG Slovakia spol. s r.o., so sídlom: Nitra, Štefánikova tr. 13, IČO: 31 406 343, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd., S.r.o., vl. č. 10152/N, preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 02/26/1998 until: 05/25/2003)
Dodatok č. 1 k stanovám schválený na valnom zhromaždení dňa 15.12.1997, not. záp. č. N 264/97, NZ 262/97. Dodatok č. 2 k stanovám schválený na valnom zhromaždení dňa 25.2.1998, not. záp. č. N 49/98, Nz 52/98.
  (from: 02/27/1998 until: 05/25/2003)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 05.05.1998. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z PBG Slovakia, a.s. na BELAR - TRADE, a.s..
  (from: 06/08/1998 until: 05/25/2003)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 19.05.1999. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 10.11.1999. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Nitra, Akademická 1 na Nitra, Kraskova 1.
  (from: 12/07/1999 until: 05/25/2003)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 14.03.2000. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Nitra, Kraskova 1 na Nitra, Coboriho 2.
  (from: 09/05/2000 until: 05/25/2003)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 9K 216/00 zo dňa 01.02.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.03.2001, bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti BELAR - TRADE, a.s. zamietnutý pre nedostatok majetku spoločnosti.
  (from: 05/22/2001 until: 05/25/2003)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person