Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  38150/B

Business name: 
BAA, s.r.o. v likvidácii
  (from: 02/03/2009 until: 09/24/2014)
BOUŠKA ANETTA advokáti s.r.o.
  (from: 09/07/2006 until: 02/02/2009)
DUDLÁK ANETTA advokáti s.r.o.
  (from: 08/31/2006 until: 09/06/2006)
DUDLÁK BOUŠKA advokáti s.r.o.
  (from: 11/09/2005 until: 08/30/2006)
Registered seat: 
Grösslingová 51
Bratislava 811 09
  (from: 05/12/2007 until: 09/24/2014)
Špitálska 10
Bratislava 811 08
  (from: 03/02/2006 until: 05/11/2007)
Trnavská cesta 7
Bratislava 831 04
  (from: 11/09/2005 until: 03/01/2006)
Identification number (IČO): 
35 962 526
  (from: 11/09/2005)
Date of entry: 
11/09/2005
  (from: 11/09/2005)
Date of deletion: 
09/25/2014
  (from: 09/25/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/25/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/09/2005)
Objects of the company: 
poskytovanie právnych služieb
  (from: 11/09/2005 until: 02/02/2009)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/03/2009 until: 09/24/2014)
Partners: 
Mgr. Michal Bouška
Kríkova 2
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 11/09/2005 until: 02/02/2009)
Mgr. Miroslav Dudlák
Mliečno 481
Šamorín 931 01
Slovak Republic
  (from: 11/09/2005 until: 09/06/2006)
Mgr. Michal Bouška
Mladoboleslavská 1
Pezinok 902 01
Slovak Republic
  (from: 02/03/2009 until: 09/24/2014)
JUDr. Juraj Anetta
Sklenárova 24
Bratislava 821 09
Slovak Republic
  (from: 09/07/2006 until: 09/24/2014)
Contribution of each member: 
Mgr. Miroslav Dudlák
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/09/2005 until: 09/06/2006)
Mgr. Michal Bouška
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/09/2005 until: 09/06/2006)
Mgr. Michal Bouška
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/07/2006 until: 01/28/2009)
JUDr. Juraj Anetta
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/07/2006 until: 01/28/2009)
Mgr. Michal Bouška
( peňažný vklad )
  (from: 01/29/2009 until: 02/02/2009)
Mgr. Michal Bouška
Amount of investment: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 320 EUR
  (from: 02/03/2009 until: 09/24/2014)
JUDr. Juraj Anetta
Amount of investment: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 320 EUR
  (from: 01/29/2009 until: 09/24/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/09/2005 until: 09/24/2014)
Mgr. Michal Bouška
Kríkova 2
Bratislava 821 07
From: 11/09/2005
  (from: 11/09/2005 until: 02/02/2009)
Mgr. Miroslav Dudlák
Mliečno 481
Šamorín 931 01
From: 11/09/2005
  (from: 11/09/2005 until: 08/30/2006)
Mgr. Miroslav Dudlák
Mliečno 481
Šamorín 931 01
From: 11/09/2005 Until: 08/25/2006
  (from: 08/31/2006 until: 08/30/2006)
Mgr. Michal Bouška
Mladoboleslavská 1
Pezinok 902 01
From: 11/09/2005
  (from: 02/03/2009 until: 09/24/2014)
JUDr. Juraj Anetta
Sklenárova 24
Bratislava 821 09
From: 08/25/2006
  (from: 08/31/2006 until: 09/24/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 11/09/2005 until: 09/24/2014)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 01/29/2009 until: 09/24/2014)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/09/2005 until: 01/28/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2009
  (from: 09/25/2014)
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2009
  (from: 02/03/2009 until: 09/24/2014)
 Liquidators:
JUDr. Juraj Anetta
Sklenárova 24
Bratislava 821 09
From: 01/01/2009 Until: 09/25/2014
  (from: 02/03/2009)
 Liquidators:
Mgr. Michal Bouška
Mladoboleslavská 1
Pezinok 902 01
From: 01/01/2009 Until: 09/25/2014
  (from: 02/03/2009)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne. Pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a povinností. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s dokončením nevybavených obchodov.
  (from: 02/03/2009)
Date of completion of voluntary liquidation: 12/31/2012
  (from: 09/25/2014)
Other legal facts: 
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.03.2013, ktorou bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, t. j. ku dňu 31.12.2012, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas správcu dane s návrhom na výmaz z obchodného registra Daňového úradu Bratislava zo dňa 19.08.2014. Súhlas Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 24.03.2013. Súhlas Colného úradu Bratislava zo dňa 16.04.2013. Obchodná spoločnosť BAA, s. r. o. v likvidácii, Gr?sslingová 51, 811 09 Bratislava, IČO: 35 962 526, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 38150/B sa v y m a z á v a z obchodného registra.
  (from: 09/25/2014)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 07.11.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 11/09/2005 until: 09/24/2014)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.8.2006. Zmena obchodného mena z DUDLÁK BOUŠKA advokáti s.r.o. na BOUŠKA ANETTA advokáti s.r.o.
  (from: 09/07/2006 until: 09/24/2014)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 02.04.2007 - zmena sídla.
  (from: 05/12/2007 until: 09/24/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.12.2008. Zmena obchodného mena z BOUŠKA ANETTA advokáti s.r.o..
  (from: 02/03/2009 until: 09/24/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.8.2006. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.8.2006. Zmena obchodného mena z DUDLÁK BOUŠKA advokáti s.r.o. na DUDLÁK ANETTA advokáti s.r.o.
  (from: 08/31/2006 until: 09/06/2006)
Date of updating data in databases:  10/02/2023
Date of extract :  10/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person