Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  38149/B

Business name: 
Vinársky závod Pezinok, s. r. o. v likvidácii
  (from: 09/01/2018 until: 02/19/2019)
Registered seat: 
Za dráhou 21
Pezinok 902 01
  (from: 09/08/2006 until: 02/19/2019)
Identification number (IČO): 
34 111 077
  (from: 02/15/2000)
Date of entry: 
11/14/1994
  (from: 02/15/2000)
Date of deletion: 
02/20/2019
  (from: 02/20/2019)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 02/20/2019)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/15/2000)
Capital: 
675 466 EUR Paid up: 675 466 EUR
  (from: 03/19/2009 until: 02/19/2019)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/01/2018
  (from: 02/20/2019)
 Liquidators:
Ing. Andrea Stránska
Ľudovíta Rajtera 47/6166
Pezinok 902 01
From: 09/01/2018 Until: 02/20/2019
  (from: 09/01/2018)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. § 72 a nasl. Obchodného zákonníka. Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 09/01/2018)
Date of completion of voluntary liquidation: 12/05/2018
  (from: 02/20/2019)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.12.2018 o schválení účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie, konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Obchodná spoločnosť Vinársky závod Pezinok, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Za dráhou 21, 902 01 Pezinok, IČO: 34 111 077, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 38149/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 02/20/2019)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Vitis trade, s.r.o.
Za dráhou 21
Pezinok 902 20
  (from: 05/01/2006)
Legal successor: 
SLOVKAP, s.r.o.
Sásovská cesta 41
Banská Bystrica 974 01
  (from: 04/30/2005)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 30.11.2016 uzatvorenou medzi Vinársky závod Pezinok, s. r. o , so sídlom: Za dráhou 21,902 01 Pezinok, IČ0: 34 111 077 ako predávajúcim a VÍNO PEZINOK a.s., sídlo; Za dráhou 21, 902 01 Pezinok, IČO: 35 728 833 došlo k predaju časti podniku predávajúceho v rozsahu vymedzenom Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 30.11.2016.
  (from: 12/02/2016)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person