Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3734/B

Business name: 
Con - tec a.s.
  (from: 11/11/2005 until: 03/31/2017)
Registered seat: 
Pluhová 78
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
  (from: 01/22/2016 until: 03/31/2017)
Pluhová 2
Bratislava 831 03
  (from: 11/21/2007 until: 01/21/2016)
Vajnorská 48
Bratislava 831 04
  (from: 11/11/2005 until: 11/20/2007)
Identification number (IČO): 
35 963 123
  (from: 11/11/2005)
Date of entry: 
11/11/2005
  (from: 11/11/2005)
Date of deletion: 
04/01/2017
  (from: 04/01/2017)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/01/2017)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/11/2005)
Objects of the company: 
činnosť organizačných, ekonomických a obchodných poradcov
  (from: 11/11/2005 until: 03/31/2017)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, výroby a a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/11/2005 until: 03/31/2017)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/11/2005 until: 03/31/2017)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti ( maloobchod)
  (from: 11/11/2005 until: 03/31/2017)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti ( veľkoobchod)
  (from: 11/11/2005 until: 03/31/2017)
vedenie účtovníctva
  (from: 11/11/2005 until: 03/31/2017)
administratívne a kancelárske práce
  (from: 11/11/2005 until: 03/31/2017)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 11/11/2005 until: 03/31/2017)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/11/2005 until: 03/31/2017)
marketingová činnosť
  (from: 11/11/2005 until: 03/31/2017)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/11/2005 until: 03/31/2017)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/11/2005 until: 03/31/2017)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 11/11/2005 until: 03/31/2017)
organizovanie kurzov a školení
  (from: 11/11/2005 until: 03/31/2017)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/11/2005 until: 03/31/2017)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou nehnuteľností
  (from: 11/11/2005 until: 03/31/2017)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 11/11/2005 until: 03/31/2017)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 11/11/2005 until: 03/31/2017)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 11/11/2005 until: 03/31/2017)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/11/2005 until: 03/31/2017)
skladovanie (okrem prevádzkovania verejných skladov)
  (from: 11/11/2005 until: 03/31/2017)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a software vrátane systémovej údržby software
  (from: 11/11/2005 until: 03/31/2017)
prenájom základného a aplikačného programového vybavenia
  (from: 11/11/2005 until: 03/31/2017)
kompletizácia počítačových sietí a hardvéru s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
  (from: 11/11/2005 until: 03/31/2017)
návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia
  (from: 11/11/2005 until: 03/31/2017)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 11/11/2005 until: 03/31/2017)
sprostredkovateľská činnosť vo výstavbe v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/11/2005 until: 03/31/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/11/2005 until: 03/31/2017)
RNDr. Jaroslav Dobrotka - predseda
Vajnorská 48
Bratislava 831 04
From: 02/12/2007
  (from: 02/24/2007 until: 03/14/2007)
Mgr. Tomáš Zahradník - člen
Dulovo nám. 4
Bratislava 821 08
From: 02/12/2007
  (from: 02/24/2007 until: 11/20/2007)
Mgr. Tomáš Zahradník - člen
Dulovo nám. 4
Bratislava 821 08
From: 02/12/2007 Until: 11/06/2007
  (from: 11/21/2007 until: 11/20/2007)
Mgr. Tomáš Zahradník - predseda
Dulovo nám. 4
Bratislava 821 08
From: 11/11/2005
  (from: 11/11/2005 until: 02/23/2007)
Mgr. Tomáš Zahradník - predseda
Dulovo nám. 4
Bratislava 821 08
From: 11/11/2005 Until: 02/12/2007
  (from: 02/24/2007 until: 02/23/2007)
RNDr. Jaroslav Dobrotka - predseda
Vajnorská 98/J
Bratislava 831 04
From: 02/12/2007
  (from: 03/15/2007 until: 03/31/2017)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 11/21/2007 until: 03/31/2017)
Menom spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 02/24/2007 until: 11/20/2007)
Spoločnosť je oprávnený zaväzovať a za spoločnosť podpisovať samostatne predseda predstavenstva.
  (from: 11/11/2005 until: 02/23/2007)
Procuration: 
Mgr. Tomáš Záhradník
Dulovo nám. 4
Bratislava 821 08
From: 11/21/2007
  (from: 11/21/2007 until: 01/21/2016)
Mgr. Tomáš Záhradník
Dulovo nám. 4
Bratislava 821 08
From: 11/21/2007 Until: 12/11/2015
  (from: 01/22/2016 until: 01/21/2016)
Prokurista koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno priezvisko, funkciu a podpis.
  (from: 11/21/2007 until: 01/21/2016)
Capital: 
166 000 EUR Paid up: 166 000 EUR
  (from: 07/15/2009 until: 03/31/2017)
5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 02/24/2007 until: 07/14/2009)
2 600 000 Sk Paid up: 2 600 000 Sk
  (from: 09/29/2006 until: 02/23/2007)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 11/11/2005 until: 09/28/2006)
Shares: 
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia
  (from: 07/15/2009 until: 03/31/2017)
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia
  (from: 02/24/2007 until: 07/14/2009)
Number of shares: 26
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia
  (from: 09/29/2006 until: 02/23/2007)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť nie je obmedzená
  (from: 11/11/2005 until: 09/28/2006)
Stockholder: 
RNDr. Jaroslav Dobrotka
Vajnorská 98/J
Bratislava 831 03
  (from: 07/15/2009 until: 03/31/2017)
Supervisory board: 
Mgr. Jana Pešlová
Bratřejov 249
Vizovice 763 12
Česká republika
From: 11/11/2005
  (from: 11/11/2005 until: 09/28/2006)
Mgr. Jarmila Záhradníková
Dulovo nám. 4
Bratislava 821 08
From: 11/11/2005
  (from: 09/29/2006 until: 02/23/2007)
Ján Pešl
Paseky 152
Želechovice nad Dřevnicí 763 11
Česká republika
From: 11/11/2005 Until: 11/06/2007
  (from: 11/21/2007 until: 11/20/2007)
JUDr. Jarmila Zahradníková
Dulovo nám. 4
Bratislava 821 08
From: 11/11/2005
  (from: 02/24/2007 until: 03/31/2017)
Magdaléna Dušková
Brnianska 11
Bratislava 811 04
From: 11/11/2005 Until: 11/06/2007
  (from: 11/21/2007 until: 11/20/2007)
Ján Pešl
Paseky 152
Želechovice nad Dřevnicí 763 11
Česká republika
From: 11/11/2005
  (from: 11/11/2005 until: 11/20/2007)
Magdaléna Dušková
Brnianska 11
Bratislava 811 04
From: 11/11/2005
  (from: 11/11/2005 until: 11/20/2007)
Mgr. Miroslava Dobrotková
Vajnorská 48
Bratislava 831 04
From: 11/06/2007
  (from: 11/21/2007 until: 03/31/2017)
Ing. Andrea Mičudová
Herlianska 2
Bratislava 821 02
From: 11/06/2007
  (from: 11/21/2007 until: 03/31/2017)
Other legal facts: 
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 219/2017, Nz 8742/2017, NCRIs 8944/2017 zo dňa 16.03. 2017.
  (from: 04/01/2017)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 24.10.2005, spísanou formou notárskej zápisnice N 219/2005, Nz 49882/2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 11/11/2005 until: 03/31/2017)
Notárska zápisnica N 189/2006, Nz 34631/2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.09.2006.
  (from: 09/29/2006 until: 03/31/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.02.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 40/2007, Nz 5491/2007 - zvýšenie základného imania spoločnosti.
  (from: 02/24/2007 until: 03/31/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 11.12.2015.
  (from: 01/22/2016 until: 03/31/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/01/2017)
Legal successor: 
KHERSON INVEST a. s.
Karpatské námestie 10A
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
  (from: 04/01/2017)
Date of updating data in databases:  01/31/2023
Date of extract :  02/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person