Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10129/T

Business name: 
Bekaert Hlohovec, a.s.
  (from: 10/01/2003)
Registered seat: 
Mierová 2317
Hlohovec 920 28
  (from: 10/18/1999)
Identification number (IČO): 
36 234 052
  (from: 10/18/1999)
Date of entry: 
10/18/1999
  (from: 10/18/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/18/1999)
Objects of the company: 
výroba ťahaných drôtov a výrobkov z drôtu
  (from: 10/18/1999)
výroba iných základných anorganických chemických látok
  (from: 10/18/1999)
zámočníctvo
  (from: 10/18/1999)
kovoobrábanie
  (from: 10/18/1999)
brúsenie a leštenie okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
  (from: 10/18/1999)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 10/18/1999)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 10/18/1999)
vodoinštalatérstvo
  (from: 10/18/1999)
elektroinštalatérstvo
  (from: 10/18/1999)
plynoinštalatérstvo
  (from: 10/18/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/18/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 10/18/1999)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 10/18/1999)
poskytovanie a prijímanie služieb súvisiacich i nepriamo s výrobnou činosťou spoločnosti
  (from: 10/18/1999)
výroba tepla, rozvod tepla, rozvod elektriny
  (from: 10/31/2000)
colná a deklaračná činnosť
  (from: 10/31/2000)
aplikovaný vývoj výrobkov, technológií a konštrukcií, zariadení pre výrobkovú a technologickú inováciu v odboroch výrobnej činnosti
  (from: 10/31/2000)
finančný leasing
  (from: 10/31/2000)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 10/31/2000)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 12/18/2000)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/18/2000)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/18/2000)
vzdelávanie dospelých a iné vzdelávanie
  (from: 12/18/2000)
inžinierske činnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/23/2003)
nástrojárstvo - výroba nástrojov
  (from: 10/01/2003)
výroba, úprava a rozvod vody
  (from: 10/01/2003)
kúrenárstvo
  (from: 10/01/2003)
skladovanie a uskladňovanie
  (from: 10/01/2003)
reklamné a propagačné činnosti
  (from: 10/01/2003)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/01/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 10/01/2003)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/01/2003)
spracovanie dát
  (from: 10/01/2003)
výroba oceľových drôtov, výrobkov z oceľových drôtov, oceľových kordov a výrobkov z oceľových kordov
  (from: 10/01/2003)
poradenská činnosť v oblasti výroby oceľových drôtov a kordov
  (from: 10/01/2003)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 10/01/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 10/01/2003)
činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov
  (from: 10/01/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/23/2003)
Jan Maria Marcel Albertine Boelens - Member of the Board of Directors
Groenstraat 37
Destelbergen 9070
Belgické kráľovstvo
From: 12/22/2020
  (from: 01/06/2021)
Jozef Filo - Chairman of the Board of Directors
residence in the Slovak Republic :
Zbehy 447
Zbehy 951 42
From: 08/27/2022
  (from: 12/30/2022)
Joseph Martin Kanoa Medeiros - Member of the Board of Directors
Place Georges Brugmann 29A
Brusel 1050
Belgické kráľovstvo
From: 12/31/2022
  (from: 03/03/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Člen predstavenstva môže použiť elektronický podpis, ak je to vhodné. V prípadoch, keď je to obvyklé, môže člen predstavenstva nahradiť svoj podpis faksimile svojho podpisu.
  (from: 08/06/2022)
Capital: 
15 939 317 EUR Paid up: 15 939 317 EUR
  (from: 07/04/2009)
Shares: 
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 16 597 EUR
  (from: 07/04/2009)
Number of shares: 478
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 07/04/2009)
Number of shares: 11
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 07/04/2009)
Number of shares: 87
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená
  (from: 07/04/2009)
Supervisory board: 
František Balaga
Rázusova 822/62
Hlohovec 920 01
From: 06/09/2020
  (from: 01/06/2021)
Frédéric Peeters
Jacobuslei 131
Brasschaat 2930
Belgické kráľovstvo
From: 08/28/2022
  (from: 12/30/2022)
François Denis Noël Desné
Avenue Winston Churchill 247 Boîte 36
Uccle 1180
Belgické kráľovstvo
From: 12/31/2022
  (from: 03/03/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená a stanovy spoločnosti schválené na ustanovujúcom VZ akcionárov dňa 30.09.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 791/99, Nz 740/99 podľa slovenského práva.
  (from: 10/18/1999)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 29.10.1999 formou notárskej zápisnice č. N 884/99, Nz 831/99.
  (from: 11/24/1999)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ zo dňa 22.12.1999 formou notárskej zápisnice č. N 1097/99, Nz 1038/99.
  (from: 01/10/2000)
Notárska zápisnica N 923/00, Nz 872/00 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 04.12.2000, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 12/18/2000)
Notárska zápisnica N 715/02, Nz 774/02 o priebehu riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.06.2002, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/17/2002)
Rozhodnutím jediného akcionára, ktoré bolo vykonané formou notárskej zápisnice N 261/2003, Nz 26442/2003 zo dňa 09.04.2003, bola schválená zmena stanov a menovaní členovia predstavenstva a dozornej rady. Funkcia členov predstavenstva pp. Ing. Jozef Strieženec, Ing. Richard Schultz, Ing. Jozef Špirko a Ing. Viliam Maroš zanikla dňa 08.04.2003. Funkcia členov dozornej rady pp. Mgr. Jozef Oravkin, Ing. Miroslav Mihalus a Ing. Vladimír Rajčák zanikla dňa 08.04.2003.
  (from: 06/23/2003)
Spoločnosť Drôtovňa Drôty, a.s., Hlohovec je nástupníckou spoločnosťou zrušenej obchodnej spoločnosti Drôtovňa KORDY, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 233 706, ktorá bola zrušená dňom 01.10.2003 bez likvidácie práve zlúčením s nástupníckou spoločnosťou Drôtovňa Drôty, a.s., Hlohovec, ktorá zároveň preberá všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) zrušenej obchodnej spoločnosti Drôtovňa KORDY, a.s., Hlohovec. Valné zhromaždenie spoločnosti Drôtovňa Drôty, a.s., Hlohovec na zasadnutí zo dňa 04.09.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 2345/2003, Nz 77178/2003 schválilo nové znenie stanov a zmluvou o zlúčení spoločnosti. Zmena obchodného mena z Drôtovňa Drôty, a.s. na Bekaert Hlohovec, a.s..
  (from: 10/01/2003)
So súhlasom správcu dane sa dňom 12.05.2004 z obchodného registra Okresného súdu Trnava z odd.: Sro, vložka č. 13961 vymazal celý zápis subjektu: Obchodné meno: DH EKO, spol. s r.o., IČO: 36 253 146, so sídlom: Hlohovec, Mierová 2317. Spoločnosť DH EKO, spol. s r.o., bola zrušená bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou Bekaert Hlohovec, a.s., ktorá je jej právnym nástupcom. Všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) spoločnosti DH EKO, spol. s r.o., prešli na spoločnosť Bekaert Hlohovec, a.s., so sídlom: Hlohovec, Mierová 2317, IČO: 36 234 052. Zlúčenie spoločnosti DH EKO, spol. s r.o., a Bekaert Hlohovec, a.s., bolo schválené valným zhromaždením spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s., konanom dňa 15.12.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 662/2003, NZ 120694/2003.
  (from: 05/12/2004)
Date of updating data in databases:  11/27/2023
Date of extract :  11/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person