Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3740/B

Business name: 
BTS Holding, a.s., v likvidácii
  (from: 07/05/2023)
Registered seat: 
Suché Mýto 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
  (from: 07/05/2023)
Identification number (IČO): 
35 964 596
  (from: 11/22/2005)
Date of entry: 
11/22/2005
  (from: 11/22/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/22/2005)
Objects of the company: 
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/22/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/22/2005)
Mag. iur. Hubert Hofstetter - predseda predstavenstva
Kirchäckergasse 4/2/7
Mattersburg 7210
Rakúska republika
From: 08/03/2016
  (from: 07/23/2021)
Dr. Wolfgang Köberl - podpredseda predstavenstva
Sebastian-Kneipp-Gasse 28
Perchtoldsdorf 2380
Rakúska republika
From: 08/03/2016
  (from: 07/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Úkony zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti uskutočňujú spoločným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z nich musí byť predseda predstavenstva. V prípade písomnej formy právneho úkonu sa za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z nich musí byť predseda predstavenstva tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis a označenie funkcie.
  (from: 11/22/2005)
Capital: 
35 700 EUR Paid up: 35 700 EUR
  (from: 01/15/2009)
Shares: 
Number of shares: 50
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
Limitation of transferability of registered shares: V prípade, ak sa niektorý z akcionárov rozhodne odpredať svoje akcie, majú ostatní akcionári prednostné právo na ich odkúpenie za podmienok ustanovených stanovami spoločnosti.
  (from: 01/15/2009)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
Limitation of transferability of registered shares: V prípade, ak sa niektorý z akcionárov rozhodne odpredať svoje akcie, majú ostatní akcionári prednostné právo na ich odkúpenie za podmienok ustanovených stanovami spoločnosti.
  (from: 01/15/2009)
Supervisory board: 
Mag. (FH) Christoph Korherr
Schlossstraße 5/2/3
Schwechat 2320
Rakúska republika
From: 09/21/2016
  (from: 07/23/2021)
Mag. Rita Maria Heiss
Zehentgasse 48/7/3
Bad Sauerbrunn 7202
Rakúska republika
From: 06/30/2017
  (from: 07/23/2021)
Hannes Pasquali
Hauptstraße 37/16
Mödling 2340
Rakúska republika
From: 07/12/2021
  (from: 07/23/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/05/2023
  (from: 07/05/2023)
Zápisom likvidátora do obchodného registra.
  (from: 07/05/2023)
 Liquidators:
Dr. Wolfgang Köberl
Sebastian-Kneipp-Gasse 28
Perchtoldsdorf 2380
Rakúska republika
From: 07/05/2023
  (from: 07/05/2023)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 07/05/2023)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 07/05/2023)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.11.2005 vo forme notárskej zápisnice N 149/2005, Nz 52867/2005, NCRls 52204/2005 spísanou notárkou JUDr. Máriou Malíkovou a dodatkom č. 1 zo dňa 9.11.2005, N 152/2005, Nz 53136/2005, NCRls 52457/2005 spísanou JUDr. Máriou Malíkovou v súlade s ust. Obchodného zákonníka.
  (from: 11/22/2005)
Notárska zápisnica N 24/2006, Nz 7893/2006, NCRls 7848/2006 zo dňa 1.3.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania spoločnosti.
  (from: 03/30/2006)
Zníženie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 11.01.2007 z 2.100.000,- Sk na 1.050.000,- Sk.
  (from: 01/23/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 57/2007, Nz 22356/2007, NCRls 22243/2007 zo dňa 07.06.2007.
  (from: 10/06/2007)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.5.2008.
  (from: 06/18/2008)
Notárska zápisnica č. N 201/2008, Nz 62273/2008, NCRls 61838/2008 zo dňa 09.12.2008.
  (from: 01/15/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2010
  (from: 07/27/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 21.05.2012.
  (from: 05/25/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 27.08.2012.
  (from: 09/08/2012)
Notárska zápisnica N 112/2013 Nz 2973/2013 zo dňa 29.01.2013 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia.
  (from: 02/14/2013)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 14.05.2013.
  (from: 05/23/2013)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  09/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person