Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  69/P

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo " Topľa " v likvidácii
  (from: 09/16/1993 until: 08/14/2006)
Poľnohospodárske družstvo "Topľa"
  (from: 04/14/1993 until: 09/15/1993)
Poľnohospodárske družstvo TOPĽA Marhaň
  (from: 01/01/1991 until: 04/13/1993)
Registered seat: 
Marhaň 086 45
  (from: 04/14/1993 until: 08/14/2006)
Marhaň
  (from: 01/01/1991 until: 04/13/1993)
Identification number (IČO): 
00 189 791
  (from: 01/01/1991)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 01/01/1991)
Date of deletion: 
08/15/2006
  (from: 08/15/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/15/2006)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/01/1991)
Objects of the company: 
v celom rozsahu
  (from: 01/01/1991 until: 04/13/1993)
poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 04/14/1993 until: 08/14/2006)
úprava a spracovanie mlieka - výroba mliečnych výrobkov
  (from: 04/14/1993 until: 08/14/2006)
výroba mlynských výrobkov
  (from: 04/14/1993 until: 08/14/2006)
veľkoobchod s mliekárenskými výrobkami
  (from: 04/14/1993 until: 08/14/2006)
iný veľkoobchod s mlynskými výrobkami
  (from: 04/14/1993 until: 08/14/2006)
Management body: 
likvidátor
  (from: 09/16/1993 until: 08/14/2006)
Managing board
  (from: 04/14/1993 until: 09/15/1993)
Managing board
  (from: 01/01/1991 until: 04/13/1993)
Ján Brudňak - člen
Koprivnica
  (from: 04/14/1993 until: 09/15/1993)
Rudolf Fudala - člen
Dubie
  (from: 04/14/1993 until: 09/15/1993)
Tomáš Jančík - člen
Koprivnica
  (from: 04/14/1993 until: 09/15/1993)
Mária Kočišová - člen
Marhaň
  (from: 04/14/1993 until: 09/15/1993)
Ing. Tomáš Lipták - podpredseda
216
Marhaň
  (from: 01/01/1991 until: 09/15/1993)
Andrej Lukáč - člen
Vyšný Kručov
  (from: 04/14/1993 until: 09/15/1993)
Ján Marcinek - člen
Lascov
  (from: 04/14/1993 until: 09/15/1993)
Ján Pribula - člen
Marhaň
  (from: 04/14/1993 until: 09/15/1993)
Ján Uhrin - člen
Harhaj
  (from: 04/14/1993 until: 09/15/1993)
Ing. Imrich Varadzin - predseda
39
Marhaň
  (from: 01/01/1991 until: 09/15/1993)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 04/14/1993 until: 09/15/1993)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/01/1991 until: 04/13/1993)
Registered capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 04/14/1993 until: 08/14/2006)
Basic member contribution: 
20 000 Sk
  (from: 04/14/1993 until: 08/14/2006)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Rastislav Straka
Partizánska 4
Bardejov
Until: 08/15/2006
  (from: 09/16/1993)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za družstvo v likvidácii koná a podpisuje likvidátor tak, že k obchodnému názvu družstva pripojí svoj podpis s uvedením funkcie.
  (from: 09/16/1993)
Other legal facts: 
Uznesenie Krajského súdu Košice č. 1K 526/97-180 zo dňa 7.12.2005, právoplatné dňom 20.1.2006 o zrušení konkurzu na majetok úpadcu: Poľnohospodárske družstvo "Topľa" v likvidácii, Marhaň, IČO: 00 189 791 po splnení rozvrhového uznesenia.
  (from: 08/15/2006)
Poľnohospodárske družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 20.11.1990 v súlade so zák.č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Družstvo sa riadi stanovami prijatými na ustanovujúcej členskej schôdzi. Stary spis: Dr 661
  (from: 01/01/1991 until: 08/14/2006)
Zmeny v zápise boli vykonané na základe transformačného projektu schváleného valným zhromaždením dňa 12.11.1992 a zmenených sta- nov schválených členskou schôdzou dňa 2.12.1992 v súlade so zák.č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 661
  (from: 04/14/1993 until: 08/14/2006)
Uznesenie členskej schôdze zo dňa 7.4.1993 o zrušení družstva s likvidáciou. Vstup do likvidácie: 16.9.1993. Stary spis: Dr 661 Uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. 1K 526/97-15 zo dňa 26.1.1999 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Poľnohospodárske družstvo "Topľa" v likvidácii so sídlom v Marhani, IČO. 00 189 791, podľa zák. č. 328/91 Zb. v znení neskorších zmien. Správca podstaty: Ing. Štefan Kiss, Bardejovská Nová Ves, Brezová 18.
  (from: 09/16/1993 until: 08/14/2006)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person