Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11202/N

Business name: 
ISTROTECH Slovakia, s.r.o.
  (from: 10/23/2002 until: 04/18/2011)
CHOMA, s.r.o.
  (from: 03/24/1999 until: 10/22/2002)
ALBAT, spol. s r.o.
  (from: 11/06/1998 until: 03/23/1999)
Registered seat: 
Tribečská 2136/8
Topoľčany 955 01
  (from: 12/30/2008 until: 04/18/2011)
Partizánska 443/91
Nitra 949 01
  (from: 07/29/2003 until: 12/29/2008)
Dopravná 5
Topoľčany 955 01
  (from: 10/23/2002 until: 07/28/2003)
Gogoľova 2018/5
Topoľčany 955 01
  (from: 11/06/1998 until: 10/22/2002)
Identification number (IČO): 
36 529 699
  (from: 11/06/1998)
Date of entry: 
11/06/1998
  (from: 11/06/1998)
Date of deletion: 
04/19/2011
  (from: 04/19/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/19/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/06/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/06/1998 until: 04/18/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja inému prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/06/1998 until: 04/18/2011)
sprostredkovanie kúpy a predaja tovaru a služieb
  (from: 11/06/1998 until: 04/18/2011)
výroba pekárenských výrobkov
  (from: 11/06/1998 until: 04/18/2011)
prevádzkovanie cukrárne a lahôdok
  (from: 11/06/1998 until: 04/18/2011)
pohostinská činnosť
  (from: 11/06/1998 until: 04/18/2011)
verejné stravovanie
  (from: 11/06/1998 until: 04/18/2011)
reštauračné služby
  (from: 11/06/1998 until: 04/18/2011)
Partners: 
Irfan Aliu
Krušovská 1472/51
Topoľčany
Slovak Republic
  (from: 11/06/1998 until: 03/23/1999)
Dušan Kamenický
93
Nemečky
Slovak Republic
  (from: 11/25/1999 until: 10/17/2001)
Dušan Kamenický
93
Nemečky
Slovak Republic
  (from: 03/24/1999 until: 11/24/1999)
Igor Laca
Podjavorinskej 2004/2
Topoľčany 955 01
Slovak Republic
  (from: 10/23/2002 until: 07/28/2003)
Ing. Milan Macháč
Krušovská 1645/14
Topoľčany
Slovak Republic
  (from: 10/18/2001 until: 10/22/2002)
Ing. Milan Macháč
Krušovská 1645/14
Topoľčany
Slovak Republic
  (from: 03/24/1999 until: 11/24/1999)
Ing. Ján Mužík
Štefánikova trieda 83/78
Nitra
Slovak Republic
  (from: 07/29/2003 until: 12/29/2008)
Petra Radová
Muškátová 2478/31
Topoľčany
Slovak Republic
  (from: 11/06/1998 until: 03/23/1999)
Róbert Vencelík
Partizánska 443/91
Nitra
Slovak Republic
  (from: 07/29/2003 until: 12/29/2008)
Jozef Helbich
Tribečská 2136/8
Topoľčany 955 01
Slovak Republic
  (from: 12/30/2008 until: 04/18/2011)
Contribution of each member: 
Irfan Aliu
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/06/1998 until: 03/23/1999)
Petra Radová
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/06/1998 until: 03/23/1999)
Ing. Milan Macháč
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 03/24/1999 until: 11/24/1999)
Dušan Kamenický
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/24/1999 until: 11/24/1999)
Dušan Kamenický
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/25/1999 until: 10/17/2001)
Ing. Milan Macháč
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/18/2001 until: 10/22/2002)
Igor Laca
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/23/2002 until: 07/28/2003)
Róbert Vencelík
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/29/2003 until: 12/29/2008)
Ing. Ján Mužík
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/29/2003 until: 12/29/2008)
Jozef Helbich
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/30/2008 until: 04/18/2011)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/29/2003 until: 04/18/2011)
Individual managing director
  (from: 11/25/1999 until: 07/28/2003)
Individual managing director
  (from: 03/24/1999 until: 11/24/1999)
konatelia
  (from: 11/06/1998 until: 03/23/1999)
Irfan Aliu
Krušovská 1472/51
Topoľčany
  (from: 11/06/1998 until: 03/23/1999)
Dušan Kamenický
93
Nemečky
  (from: 11/25/1999 until: 10/17/2001)
Igor Laca
Podjavorinskej 2004/2
Topoľčany 955 01
From: 09/19/2002
  (from: 10/23/2002 until: 07/28/2003)
Ing. Milan Macháč
Krušovská 1645/14
Topoľčany
  (from: 03/24/1999 until: 11/24/1999)
Ing. Milan Macháč
Krušovská 1645/14
Topoľčany
  (from: 10/18/2001 until: 10/22/2002)
Ing. Ján Mužík
Štefánikova trieda 83/78
Nitra
From: 04/30/2003
  (from: 07/29/2003 until: 12/29/2008)
Ing. Ján Mužík
Štefánikova trieda 83/78
Nitra
From: 04/30/2003 Until: 12/15/2008
  (from: 12/30/2008 until: 12/29/2008)
Petra Radová
Muškátová 2478/31
Topoľčany
  (from: 11/06/1998 until: 03/23/1999)
Róbert Vencelík
Partizánska 443/91
Nitra
From: 04/30/2003
  (from: 07/29/2003 until: 12/29/2008)
Róbert Vencelík
Partizánska 443/91
Nitra
From: 04/30/2003 Until: 12/15/2008
  (from: 12/30/2008 until: 12/29/2008)
Jozef Helbich
Tribečská 2136/8
Topoľčany 955 01
From: 12/15/2008
  (from: 12/30/2008 until: 04/18/2011)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý z konateľov samostatne.
  (from: 07/29/2003 until: 04/18/2011)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 11/25/1999 until: 07/28/2003)
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý konateľ samostatne.
  (from: 03/24/1999 until: 11/24/1999)
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý konateľ samostatne.
  (from: 11/06/1998 until: 03/23/1999)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 11/06/1998 until: 04/18/2011)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 28 CbR 70/2010-37 zo dňa 27.01.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.03.2011, bola zrušená spoločnosť ISTROTECH Slovakia, s.r.o., bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 11202/N sa v y m a z á v a dňom 19.04.2011 obchodná spoločnosť ISTROTECH Slovakia, s.r.o., so sídlom Tribečská 2136/8, 955 01 Topoľčany, IČO: 36 529 699.
  (from: 04/19/2011)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 29.10.1998 podľa §§ 24, 56-75 a 105-153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  (from: 11/06/1998 until: 04/18/2011)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.1 zo dňa 12.03.1999. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z ALBAT, spol. s r.o. na CHOMA, s.r.o..
  (from: 03/24/1999 until: 04/18/2011)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 15.11.1999. Dodatok č. 2 zo dňa 15.11.1999 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/25/1999 until: 04/18/2011)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.3 zo dňa 21.09.2001.
  (from: 10/18/2001 until: 04/18/2011)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 19.9.2002. Dodatok č. 4 zo dňa 19.9.2002 k spoločenskej zmluve (zmena obchodného mena: CHOMA, s.r.o., na: ISTROTECH Slovakia, s.r.o., zmena sídla z: Gogoľova 2018/5, Topoľčany, na: Dopravná 5, Topoľčany, notárska zápisnica č. N 427/02; NZ 423/02).
  (from: 10/23/2002 until: 04/18/2011)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 5 zo dňa 30.04.2003. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Topoľčany, Dopravná 5 na Nitra, Partizánska 443/91.
  (from: 07/29/2003 until: 04/18/2011)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person