Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  7559/B

Business name: 
Voice Telco Recovery II, a.s.
  (from: 12/28/2018)
Registered seat: 
Borská 6
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
  (from: 04/18/2023)
Identification number (IČO): 
35 816 520
  (from: 07/18/2001)
Date of entry: 
07/18/2001
  (from: 07/18/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/18/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 07/18/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/18/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/18/2001)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 07/18/2001)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 07/18/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/18/2001)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/18/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/18/2001)
organizovanie školení a seminárov
  (from: 07/18/2001)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 01/20/2016)
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 01/20/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/18/2001)
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Kunerádska 19
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 12/11/2018
  (from: 12/28/2018)
Ing. Miroslav Strečanský - člen
Krajná 16397/56C
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
From: 12/11/2018
  (from: 12/28/2018)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 12/28/2018)
Capital: 
33 193 EUR Paid up: 33 193 EUR
  (from: 01/23/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,93 EUR
  (from: 01/23/2009)
Supervisory board: 
Ľubomír Geľo - predseda
Homolova 19
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 12/11/2018
  (from: 12/28/2018)
Ing. Pavol Ondriš - člen
Cesta na Klanec 1590/72
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 12/11/2018
  (from: 12/28/2018)
Ing. Vladimír Hašík - člen
Nezábudkova 18
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 12/11/2018
  (from: 12/28/2018)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice č. Nz 306/2001 dňa 10.7.2001 v zmysle §§ 56 - 75 a § 154 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/18/2001)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 9. 10. 2002. Notárska zápisnica N 1103/02, Nz 1038/02 spísaná dňa 19. 12. 2002 notárom JUDr. Šikutovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Funkcia členov predstavenstva Ing. J. Čukovej, JUDr. D. Huttovej, P. Kratochvíla sa končí dňom 9. 10. 2002.
  (from: 01/27/2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.10.2004. Ing. Marián Kopecký, funkcia člena dozornej od 18.07.2001 do 11.10.2004. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.10.2004. RNDr. Rudolf Požgay, CSc., Michal Staroň - funkcia členov predstavenstva od 09.10.2002 do 11.10.2004.
  (from: 10/14/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.7.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.7.2008.
  (from: 07/24/2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.10.2008. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.10.2008.
  (from: 10/22/2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.2.2012 Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.2.2012
  (from: 03/13/2012)
Notárska zápisnica - Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 08.01.2016.
  (from: 01/20/2016)
Date of updating data in databases:  07/14/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person