Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  17769/T

Business name: 
STEFE Trnava, s. r. o.
  (from: 01/01/2016)
TT - KOMFORT s. r. o.
  (from: 01/01/2009 until: 12/31/2015)
TT Energie s.r.o.
  (from: 11/29/2005 until: 12/31/2008)
Registered seat: 
Františkánska 16
Trnava 917 32
  (from: 11/29/2005)
Identification number (IČO): 
36 277 215
  (from: 11/29/2005)
Date of entry: 
11/29/2005
  (from: 11/29/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/29/2005)
Objects of the company: 
obstarávanie služieb spojených so zabezpečením riadnej prevádzky nehnuteľností
  (from: 11/29/2005)
prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných a doplnkových činností (čistiace a upratovacie práce, prenájom strojov a zariadení)
  (from: 11/29/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/29/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/29/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/29/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 11/29/2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/29/2005)
poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/29/2005)
výroba tepla a rozvod tepla
  (from: 11/29/2005)
rozmnožovacie a kopírovacie služby
  (from: 11/29/2005)
montáž, demontáž a zasklievanie okien a dverí
  (from: 11/29/2005)
maliarske a natieračské práce, tapetovanie
  (from: 11/29/2005)
úprava zelene a vonkajších priestranstiev
  (from: 11/29/2005)
strojové čistenie miestnych komunikácií
  (from: 11/29/2005)
ručné čistenie peších komunikácií
  (from: 11/29/2005)
pomocné stavebné práce v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/29/2005)
obkladačské práce
  (from: 11/29/2005)
omietkárske práce
  (from: 11/29/2005)
montáž sadrokartónu
  (from: 11/29/2005)
inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/29/2005)
poskytovanie software na základe zmluvy s autorom
  (from: 11/29/2005)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 11/29/2005)
poskytovanie služieb vodiča motorového vozidla
  (from: 11/29/2005)
prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 11/29/2005)
upratovacie a čistiace práce
  (from: 11/29/2005)
faktoring a forfaiting
  (from: 11/29/2005)
poskytovanie prác strojnými mechanizmami
  (from: 11/29/2005)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 01/01/2009)
správa údržby a opráv tepelných zdrojov a rozvodov
  (from: 01/01/2009)
vodoinštalatérstvo a kúrenárske práce
  (from: 01/01/2009)
letná a zimná údržba miestnych komunikácií
  (from: 01/01/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/01/2009)
výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
  (from: 01/01/2009)
výkup tepla
  (from: 01/01/2009)
montáž, údržba vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 01/01/2009)
montáž, údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 01/01/2009)
správa a údržba bytového fondu
  (from: 01/01/2009)
výroba rozvodov nízkeho napätia
  (from: 01/01/2009)
montáž, údržba vyhradených zariadení plynových
  (from: 01/01/2009)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2009)
verejné obstarávanie
  (from: 01/01/2009)
montáž káblových rozvodov
  (from: 01/01/2009)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 01/01/2009)
prevádzkovanie neverejnej telekomunikačnej siete
  (from: 01/01/2009)
montáž a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 01/01/2009)
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 01/01/2009)
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (from: 01/01/2009)
montáž, údržba vyhradených technických zariadení dvíhacích
  (from: 01/01/2009)
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 01/01/2009)
montáž určených meradiel
  (from: 08/03/2011)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/03/2011)
výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach
  (from: 06/28/2013)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 01/01/2009 until: 08/02/2011)
stolárstvo
  (from: 01/01/2009 until: 08/02/2011)
pohostinská činnosť
  (from: 01/01/2009 until: 08/02/2011)
zámočníctvo
  (from: 01/01/2009 until: 08/02/2011)
Partners: 
Mesto Trnava IČO: 00 313 114
Hlavná 1
Trnava 917 71
Slovak Republic
  (from: 06/28/2022)
STEFE SK, a.s. IČO: 31 630 278
Na Troskách 26
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 06/28/2022)
STEFE SK, a.s.
Na Troskách 26
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 11/13/2015 until: 06/27/2022)
Mesto Trnava
Hlavná 1
Trnava 917 71
Slovak Republic
  (from: 11/29/2005 until: 06/27/2022)
ENERGIECOMFORT Energie- und Gebäudemanagement GmbH
Thomas Klestil Platz 15
Viedeň 1030
  (from: 11/29/2005 until: 11/12/2015)
Contribution of each member: 
Mesto Trnava
  (from: 09/27/2019 until: 06/27/2022)
Mesto Trnava
Amount of investment: 1 984 034 EUR Paid up: 1 984 034 EUR
  (from: 06/28/2022)
STEFE SK, a.s.
  (from: 09/27/2019 until: 06/27/2022)
STEFE SK, a.s.
Amount of investment: 1 984 034 EUR Paid up: 1 984 034 EUR
  (from: 06/28/2022)
ENERGIECOMFORT Energie- und Gebäudemanagement GmbH
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/29/2005 until: 10/02/2008)
Mesto Trnava
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/29/2005 until: 10/02/2008)
ENERGIECOMFORT Energie- und Gebäudemanagement GmbH
Amount of investment: 89 897 000 Sk Paid up: 89 897 000 Sk
  (from: 10/03/2008 until: 04/30/2009)
Mesto Trnava
Amount of investment: 89 897 000 Sk Paid up: 89 897 000 Sk
  (from: 10/03/2008 until: 04/30/2009)
ENERGIECOMFORT Energie- und Gebäudemanagement GmbH
Amount of investment: 2 984 034 EUR Paid up: 2 984 034 EUR
  (from: 05/01/2009 until: 06/27/2013)
Mesto Trnava
Amount of investment: 2 984 034 EUR Paid up: 2 984 034 EUR
  (from: 05/01/2009 until: 06/27/2013)
ENERGIECOMFORT Energie- und Gebäudemanagement GmbH
Amount of investment: 2 484 034 EUR Paid up: 2 484 034 EUR
  (from: 06/28/2013 until: 11/12/2015)
Mesto Trnava
Amount of investment: 2 484 034 EUR Paid up: 2 484 034 EUR
  (from: 06/28/2013 until: 09/26/2019)
STEFE SK, a.s.
Amount of investment: 2 484 034 EUR Paid up: 2 484 034 EUR
  (from: 11/13/2015 until: 09/26/2019)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/29/2005)
Ing. Ondrej Borguľa
Jesenná 4
Banská Bystrica 974 05
From: 11/11/2015
  (from: 11/13/2015)
JUDr. Ing. Eva Kolláriková , PhD., MBA
Komenského 5049/63
Piešťany 921 01
From: 01/01/2018
  (from: 01/27/2018)
JUDr. Ing. Eva Kolláriková
Ulica Komenského 5049/63
Piešťany 921 01
From: 01/01/2018
  (from: 01/01/2018 until: 01/26/2018)
Ing. Ľubomír Krajčovič
Čajkovského 51
Trnava 917 08
From: 11/29/2005
  (from: 11/29/2005 until: 05/04/2009)
Ing. Ľubomír Krajčovič
Jerichova 280/6
Trnava 917 01
From: 11/29/2005
  (from: 05/05/2009 until: 12/31/2017)
Ing. Ľubomír Krajčovič
Jerichova 280/6
Trnava 917 01
From: 11/29/2005 Until: 12/31/2017
  (from: 01/01/2018 until: 12/31/2017)
Dipl. Ing. Paul Minarik
Schrickgasse 2/12
Wien 1220
Wien
From: 11/29/2005
  (from: 11/29/2005 until: 11/12/2015)
Dipl. Ing. Paul Minarik
Schrickgasse 2/12
Wien 1220
Wien
From: 11/29/2005 Until: 11/11/2015
  (from: 11/13/2015 until: 11/12/2015)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú dvaja konatelia spoločne.
  (from: 11/29/2005)
Capital: 
3 968 068 EUR Paid up: 3 968 068 EUR
  (from: 09/27/2019)
4 968 068 EUR Paid up: 4 968 068 EUR
  (from: 06/28/2013 until: 09/26/2019)
5 968 068 EUR Paid up: 5 968 068 EUR
  (from: 05/01/2009 until: 06/27/2013)
179 794 000 Sk Paid up: 179 794 000 Sk
  (from: 10/03/2008 until: 04/30/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/29/2005 until: 10/02/2008)
Supervisory board: 
Mgr. Stanislav Hric
Markovičova 2300/40
Trnava 917 01
From: 04/01/2019
  (from: 05/03/2019)
Ing. Ivana Kesziová
Platinová ulica 15240/7
Banská Bystrica 974 05
From: 11/11/2020
  (from: 01/14/2021)
Ing. Ján Brunner
Nám. Slobody 1935/12
Zvolen 960 01
From: 11/11/2020
  (from: 01/14/2021)
Ing. Juraj Bronček
Partizánska cesta 1637/22
Banská Bystrica 974 01
From: 01/01/2023
  (from: 01/01/2023)
Mgr. Ondrej Štefánik
Ulica Jána Bottu 8995/29F
Trnava 917 01
From: 04/18/2023
  (from: 06/09/2023)
Ing. Peter Benčat , PhD.
Komenského 15
Trnava 917 01
From: 06/01/2011
  (from: 08/03/2011 until: 09/22/2015)
Ing. Peter Benčat , PhD.
Komenského 15
Trnava 917 01
From: 06/01/2011 Until: 08/13/2015
  (from: 09/23/2015 until: 09/22/2015)
Ing. Manfred Blöch , MBA
Abelegasse 28/5
Wien 1160
Rakúska republika
From: 08/04/2008
  (from: 10/03/2008 until: 11/12/2015)
Ing. Manfred Blöch , MBA
Abelegasse 28/5
Wien 1160
Rakúska republika
From: 08/04/2008 Until: 11/11/2015
  (from: 11/13/2015 until: 11/12/2015)
Ing. Juraj Bronček
Partizánska cesta 1637/22
Banská Bystrica 974 01
From: 01/01/2018
  (from: 01/01/2018 until: 12/31/2022)
Ing. Juraj Bronček
Partizánska cesta 1637/22
Banská Bystrica 974 01
From: 01/01/2018 Until: 01/01/2023
  (from: 01/01/2023 until: 12/31/2022)
Ing. Ján Brunner
Nám. Slobody 1935/12
Zvolen 960 01
From: 11/11/2015
  (from: 11/13/2015 until: 01/13/2021)
Ing. Ján Brunner
Nám. Slobody 1935/12
Zvolen 960 01
From: 11/11/2015 Until: 11/11/2020
  (from: 01/14/2021 until: 01/13/2021)
Mag. Kurt Caspari
Siedlung Neugebäude, Weg 6/147
Wien A-1110
Rakúsko
From: 11/29/2005
  (from: 11/29/2005 until: 10/02/2008)
Mag. Kurt Caspari
Siedlung Neugebäude, Weg 6/147
Wien A-1110
Rakúsko
From: 11/29/2005 Until: 08/04/2008
  (from: 10/03/2008 until: 10/02/2008)
Eduard Čechovič
Štefana Fidlíka 3
Trnava 917 01
From: 11/29/2005
  (from: 11/29/2005 until: 08/02/2011)
Eduard Čechovič
Štefana Fidlíka 3
Trnava 917 01
From: 11/29/2005 Until: 05/31/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/02/2011)
Ing. Augustín Hambálek
Tehelná 2
Trnava 917 01
From: 06/01/2011
  (from: 08/03/2011 until: 09/22/2015)
Ing. Augustín Hambálek
Tehelná 2
Trnava 917 01
From: 06/01/2011 Until: 08/13/2015
  (from: 09/23/2015 until: 09/22/2015)
Mgr. Peter Haščík
V. Clementisa 25
Trnava 917 01
From: 08/14/2015
  (from: 09/23/2015 until: 05/02/2019)
Mgr. Peter Haščík
V. Clementisa 25
Trnava 917 01
From: 08/14/2015 Until: 03/31/2019
  (from: 05/03/2019 until: 05/02/2019)
Dr. Martina Jochman
Pokornygasse 6
Wien 1190
Rakúska republika
From: 08/04/2008
  (from: 10/03/2008 until: 12/31/2008)
Dr. Martina Jochmann
Pokornygasse 6
Wien 1190
Rakúska republika
From: 08/04/2008
  (from: 01/01/2009 until: 11/12/2015)
Dr. Martina Jochmann
Pokornygasse 6
Wien 1190
Rakúska republika
From: 08/04/2008 Until: 11/11/2015
  (from: 11/13/2015 until: 11/12/2015)
Ing. Ivana Kesziová
Platinová ulica 15240/7
Banská Bystrica 974 05
From: 11/11/2015
  (from: 11/13/2015 until: 01/13/2021)
Ing. Ivana Kesziová
Platinová ulica 15240/7
Banská Bystrica 974 05
From: 11/11/2015 Until: 11/11/2020
  (from: 01/14/2021 until: 01/13/2021)
Mag. Vanessa Krenek
Karl-Heinz-Str. 67/12/6
Wien A-1230
Rakúsko
From: 11/29/2005
  (from: 11/29/2005 until: 10/02/2008)
Mag. Vanessa Krenek
Karl-Heinz-Str. 67/12/6
Wien A-1230
Rakúsko
From: 11/29/2005 Until: 08/04/2008
  (from: 10/03/2008 until: 10/02/2008)
Bc. Pavol Nižnánsky
Andreja Hlinku 5
Trnava 917 01
From: 01/08/2016
  (from: 01/23/2016 until: 05/02/2019)
Bc. Pavol Nižnánsky
Andreja Hlinku 5
Trnava 917 01
From: 01/08/2016 Until: 03/31/2019
  (from: 05/03/2019 until: 05/02/2019)
Ing. Miroslav Obšivaný
Š. Nahálku 16/48
Martin 036 01
From: 11/11/2015
  (from: 01/01/2016 until: 12/31/2017)
Ing. Miroslav Obšivaný
Š. Nahálku 16/48
Martin 036 01
From: 11/11/2015 Until: 12/31/2017
  (from: 01/01/2018 until: 12/31/2017)
Ing. Miroslav Obšívaný
Š. Nahálku 16/48
Martin 036 01
From: 11/11/2015
  (from: 11/13/2015 until: 12/31/2015)
JUDr. Jana Tomašovičová
J.Hajdóczyho 920/108
Trnava 917 01
From: 11/20/2015
  (from: 11/28/2015 until: 01/22/2016)
JUDr. Jana Tomašovičová
J.Hajdóczyho 920/108
Trnava 917 01
From: 11/20/2015 Until: 01/08/2016
  (from: 01/23/2016 until: 01/22/2016)
JUDr. Jana Tomašovičová
Jána Hajdóczyho 108
Trnava 917 01
From: 06/16/2010
  (from: 08/26/2010 until: 08/02/2011)
JUDr. Jana Tomašovičová
Jána Hajdóczyho 108
Trnava 917 01
From: 06/16/2010 Until: 05/31/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/02/2011)
Mgr. Martin Uhlík
Čajkovského 29
Trnava 917 08
From: 04/01/2019 Until: 04/17/2023
  (from: 06/09/2023 until: 06/08/2023)
Mgr. Martin Uhlík
Čajkovského 29
Trnava 917 08
From: 04/01/2019
  (from: 05/03/2019 until: 06/08/2023)
Mag. Klaus Bader
Zeillergasse 1/436
Viedeň 1160
Rakúska republika
From: 01/01/2015
  (from: 02/18/2015 until: 11/12/2015)
Mag. Klaus Bader
Zeillergasse 1/436
Viedeň 1160
Rakúska republika
From: 01/01/2015 Until: 11/11/2015
  (from: 11/13/2015 until: 11/12/2015)
Mag. Isabella Galli
Rochusgasse 2/15
Viedeň 1030
Rakúsko
From: 06/16/2010
  (from: 08/26/2010 until: 02/17/2015)
Mag. Isabella Galli
Rochusgasse 2/15
Viedeň 1030
Rakúsko
From: 06/16/2010 Until: 12/31/2014
  (from: 02/18/2015 until: 02/17/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2009)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
SMM Trnava s. r. o.
Františkánska 16
Trnava 917 32
  (from: 01/01/2009)
Date of updating data in databases:  02/19/2024
Date of extract :  02/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person