Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4260/B

Business name: 
EVONA ELECTRONIC, spol. s r.o.
  (from: 12/18/1995)
EVONA ELECTRONIK, spol. s r.o.
  (from: 02/04/1993 until: 12/17/1995)
Registered seat: 
Stará Vajnorská cesta 17
Bratislava 831 04
  (from: 02/04/1993)
Identification number (IČO): 
31 341 357
  (from: 02/04/1993)
Date of entry: 
02/04/1993
  (from: 02/04/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/04/1993)
Objects of the company: 
pohostinská činnosť
  (from: 02/04/1993)
ubytovacie služby
  (from: 02/04/1993)
prostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
  (from: 02/04/1993)
reklamno-propagačná činnosť
  (from: 02/04/1993)
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
  (from: 02/04/1993)
prevádzkovanie nevýherných hracích automatov
  (from: 02/04/1993)
výroba, montáž, údržba elektrických zariadení
  (from: 02/04/1993)
elektroinštalatérstvo
  (from: 02/04/1993)
leasing výherných automatov
  (from: 02/04/1993)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/04/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 05/04/2016)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
  (from: 05/04/2016)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 05/04/2016)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/04/2016)
výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy
  (from: 05/04/2016)
počítačové služby
  (from: 07/15/2016)
softvérové poradenstvo
  (from: 07/15/2016)
dodávka softvéru
  (from: 07/15/2016)
Partners: 
Ing. Vlatko Prlič
Dunajská 1062/10
Ivanka pri Dunaji
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Ján Kadlec
Klincová 19
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/08/1995 until: 12/17/1995)
Ing. Vlatko Prlič
Dunajská 1062/10
Ivanka pri Dunaji
Slovak Republic
  (from: 06/21/1999 until: 05/23/2022)
Ing. Mária Sobolová
Starohradská 29
Žilina
Slovak Republic
  (from: 09/07/1998 until: 06/20/1999)
Ing. Mária Sobolová
Starohradská 29
Žilina
Slovak Republic
  (from: 07/02/1997 until: 09/06/1998)
Ing. Vlatko Prlič
Mostar
Bosna a Hercegovina
residence in the Slovak Republic :
Chemická 5
Bratislava
  (from: 12/18/1995 until: 07/01/1997)
Ing. Vlatko Prlič
Mostar
Bosna a Hercegovina
residence in the Slovak Republic :
Chemická 5
Bratislava
  (from: 06/08/1995 until: 12/17/1995)
Ing. Vlatko Prlič
Mostar
Bosna a Hercegovina
  (from: 02/04/1993 until: 06/07/1995)
Contribution of each member: 
Ing. Vlatko Prlič
  (from: 04/25/2018 until: 05/23/2022)
Ing. Vlatko Prlič
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/24/2022)
Ing. Vlatko Prlič
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/04/1993 until: 06/07/1995)
Ing. Vlatko Prlič
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 06/08/1995 until: 12/17/1995)
Ján Kadlec
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/08/1995 until: 12/17/1995)
Ing. Vlatko Prlič
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/18/1995 until: 07/01/1997)
Ing. Mária Sobolová
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/02/1997 until: 09/06/1998)
Ing. Mária Sobolová
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/07/1998 until: 06/20/1999)
Ing. Vlatko Prlič
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/21/1999 until: 03/25/2009)
Ing. Vlatko Prlič
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 03/26/2009 until: 04/24/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/08/1995)
Individual managing director
  (from: 02/04/1993 until: 06/07/1995)
Ing. Vlatko Prlič
Dunajská 1062/10
Ivanka pri Dunaji
  (from: 05/24/2022)
Martin Benko
Pluhova 31
Bratislava
  (from: 02/04/1993 until: 06/07/1995)
Vlatko Prlič
  (from: 02/04/1993 until: 06/07/1995)
Ing. Vlatko Prlič
Dunajská 1062/10
Ivanka pri Dunaji
  (from: 06/21/1999 until: 05/23/2022)
Ing. Vlatko Prlič
Mostar
Bosna a Hercegovina
residence in the Slovak Republic :
Chemická 5
Bratislava
  (from: 06/08/1995 until: 06/20/1999)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ samostatne.
  (from: 06/08/1995)
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 02/04/1993 until: 06/07/1995)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 04/25/2018)
6 638,783775 EUR
  (from: 03/26/2009 until: 04/24/2018)
200 000 Sk
  (from: 09/07/1998 until: 03/25/2009)
100 000 Sk
  (from: 02/04/1993 until: 09/06/1998)
Supervisory board: 
Vojin Prole
Okružná 839/15
Malinovo 900 45
From: 03/28/2018
  (from: 05/17/2018)
Ing. Monja Prole
Okružná 839/15
Malinovo 900 45
From: 03/28/2018
  (from: 05/17/2018)
Deni Prlič
Dunajská 1062/10
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 03/28/2018
  (from: 05/17/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou založená zakladateľskou listinou dňa 12.10.1992 na Štátnom notárstve Bratislava 1, pod č. N 509/92, Nz 477/92 a N 567/92, Nz 541/92, v súlade s príslušnými ustanove- niami obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8730
  (from: 02/04/1993)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.5.1995. Spoločenská zmluva zo dňa 5.6.1995. Stary spis: S.r.o. 8730
  (from: 06/08/1995)
Zápis z valného zhromaždenia konaného dňa 9.10.1995, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Notárska zápisnica N 315/95 napísaná dňa 16.11.1995 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom osvečujúca zmenu zakladateľskej listiny. Zmena obchodného mena z EVONA ELECTRONIK, spol. s r.o. na EVONA ELEKTRONIC, spol. s r.o. tary spis: S.r.o. 8730
  (from: 12/18/1995)
Rozhodnutie spoločníka o prevode obchodného podielu vo forme notárskej zápisnice N 145/97, Nz 134/97, napísanej dňa 6.5.1997 notárom JUDr. Ivanom Macákom. Rozhodnutie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 246/97, Nz 230/97 napísanej JUDr. Ivanom Macákom v Bratislave. Stary spis: S.r.o. 8730
  (from: 07/02/1997)
Notárska zápisnica N 92/98, Nz 87/98 zo dňa 1.7.1998 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o zvýšení základného imania a zmenu zakladateľskej listiny v zmysle ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 09/07/1998)
Prevod obchodného podielu odsúhalsený na valnom zhromaždení dňa 11.2.1999. Zmena zakladateľskej listiny spísaná vo forme notárskej zápisnice N 44/99, Nz 30/99 zo dňa 12.2.1999.
  (from: 06/21/1999)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.02.2015.
  (from: 05/04/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.07.2016.
  (from: 07/15/2016)
Date of updating data in databases:  07/21/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person