Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11387/P

Business name: 
SUKMONT Teplo, s.r.o.
  (from: 10/20/1998)
Registered seat: 
Študentská 1595/6
Snina 069 01
  (from: 10/20/1998)
Identification number (IČO): 
36 457 841
  (from: 10/20/1998)
Date of entry: 
10/20/1998
  (from: 10/20/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/20/1998)
Objects of the company: 
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 10/20/1998)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 10/20/1998)
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
  (from: 01/17/2000)
odvod odpadových vôd
  (from: 01/17/2000)
čistiace a prevádzkové služby pre mesto alebo obec v rozsahu voľných živností
  (from: 01/17/2000)
montáž meračov-zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 01/17/2000)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia
  (from: 01/17/2000)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 01/17/2000)
elektroinštalatérstvo
  (from: 01/17/2000)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti/
  (from: 01/17/2000)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby
  (from: 01/17/2000)
správa bytového hospodárstva
  (from: 01/17/2000)
činnosti v oblasti nehnuteľností
  (from: 01/17/2000)
inžinierska činnosť-v rozsahu voľných živností
  (from: 01/17/2000)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 01/17/2000)
správa nehnuteľností vrátane výkonov bytového hospodárstva
  (from: 01/17/2000)
Partners: 
SUKMONT, a.s. IČO: 36 443 352
Vihorlatská 1429
Snina
Slovak Republic
  (from: 10/20/1998)
Contribution of each member: 
SUKMONT, a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/20/1998)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/20/1998)
Ing. Jaroslav Pašek
Vihorlatská 1412
Snina
  (from: 05/22/2022)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 10/20/1998)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 10/20/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.6.1998 č. N 395/98, Nz 395/98 spísanej JUDr. Ivetou Bžánovou, notárkou v Snine podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 10/20/1998)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 30.4.1999. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 23.7.1999.
  (from: 01/17/2000)
Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 4.4.2001. Uznesenie Krajského súdu Košice č.k. 3K 207/01-14 zo dňa 21.3.2002 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: SUKMONT Teplo, s.r.o., Študentská 1595/6, Snina, IČO: 36 457 841 podľa zák. č. 328/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Správca konkurznej podstaty: JUDr. Juraj Biroš, advokát, Rázusova 1, Košice.
  (from: 05/24/2001)
Date of updating data in databases:  05/23/2022
Date of extract :  05/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person