Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3910/L

Business name: 
KVAPLAMAR, s.r.o. "v likvidácií"
  (from: 12/15/1997 until: 08/06/2003)
KVAPLAMAR, s.r.o.
  (from: 02/16/1995 until: 12/14/1997)
Registered seat: 
Salaš Dechtáre
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 04/04/1997 until: 08/06/2003)
Rakytovská cesta 26
Banská Bystrica 974 00
  (from: 02/16/1995 until: 04/03/1997)
Identification number (IČO): 
31 624 219
  (from: 02/16/1995)
Date of entry: 
02/16/1995
  (from: 02/16/1995)
Person dissolved from: 
7.8.2003
  (from: 08/07/2003)
Date of deletion: 
08/07/2003
  (from: 08/07/2003)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 08/07/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/16/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/16/1995 until: 08/06/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/16/1995 until: 08/06/2003)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 02/16/1995 until: 08/06/2003)
Partners: 
Ivan Kvasna
Rakytovská cesta 26
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/27/1996 until: 08/06/2003)
Martin Kvasna
Rakytovská 26
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/27/1996 until: 08/06/2003)
Ing. Ivan Kvasna
Rakytovská cesta 26
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/27/1996 until: 08/06/2003)
Ivan Kvasna
Rakytovská cesta 26
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/16/1995 until: 06/26/1996)
Ing. Ivan Kvasna
Rakytovská cesta 26
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/16/1995 until: 06/26/1996)
Renáta Kvasnová
Rakytovská 26
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/27/1996 until: 08/06/2003)
Boris Merhefka
Laurinská 518/31
Badín
Slovak Republic
  (from: 02/16/1995 until: 06/26/1996)
Ing. Július Plavucha
Haškova 65
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/16/1995 until: 06/26/1996)
Contribution of each member: 
Ing. Ivan Kvasna
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 12 500 Sk
  (from: 02/16/1995 until: 06/26/1996)
Ivan Kvasna
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 12 500 Sk
  (from: 02/16/1995 until: 06/26/1996)
Boris Merhefka
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 12 500 Sk
  (from: 02/16/1995 until: 06/26/1996)
Ing. Július Plavucha
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 12 500 Sk
  (from: 02/16/1995 until: 06/26/1996)
Ing. Ivan Kvasna
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/27/1996 until: 08/06/2003)
Ivan Kvasna
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/27/1996 until: 08/06/2003)
Renáta Kvasnová
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/27/1996 until: 08/06/2003)
Martin Kvasna
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/27/1996 until: 08/06/2003)
Management body: 
likvidátor
  (from: 12/15/1997 until: 08/06/2003)
Individual managing director
  (from: 02/16/1995 until: 12/14/1997)
Ing. Ivan Kvasna
Rakytovská cesta 26
Banská Bystrica
  (from: 02/16/1995 until: 12/14/1997)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 02/16/1995 until: 12/14/1997)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 02/16/1995 until: 08/06/2003)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Milan Pukan
Kyncelova 34
Banská Bystrica
  (from: 12/15/1997 until: 08/06/2003)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 12/15/1997 until: 08/06/2003)
Other legal facts: 
Na základe Uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 46-24K 70/99 zo dňa 21.3.2003, ktorým bol návrh zamietnutý pre nedostatok majetku dlžníka sa obchodná spoločnosť s obchodným menom KVAPLAMAR, s.r.o., "v likvidácii" so sídlom Salaš Dechtáre, Liptovský Mikuláš, IČO: 31 624 219 v zmysle § 68 ods. 4 Obchodného zák. z Obchodného registra Okresného súdu v Žiline dňom 7.8.2003 V Y M A Z Á V A.
  (from: 08/07/2003)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.2.1995 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 6852
  (from: 02/16/1995 until: 08/06/2003)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.4.1996 bol schválený Dodatok č. l k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 6852
  (from: 06/27/1996 until: 08/06/2003)
Valné zhromaždenie, konané dňa 12.3.1997, schválilo Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Spis odstúpený z dôvodu miestnej nepríslušnosti dňa 25.4.1997 na Okresný súd obchodný register Žilina. Stary spis: S.r.o. 6852
  (from: 04/04/1997 until: 08/06/2003)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.9.1997 bol schválený vstup spoločnosti do l i k v i d á c i e.
  (from: 12/15/1997 until: 08/06/2003)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 46-24K 70/99-74 zo dňa 21.3. 2003 bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku dlžníka.
  (from: 05/06/2003 until: 08/06/2003)
Date of updating data in databases:  01/31/2023
Date of extract :  02/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person