Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10407/T

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
STM POWER a.s.
  (from: 10/19/2005)
STM - SR a.s.
  (from: 12/28/2001 until: 10/18/2005)
Registered seat: 
Lieskovec 598/75
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 10/01/2015)
Priemyselná 5/C
Trnava 917 01
  (from: 08/24/2012 until: 09/30/2015)
Bottova 2
Trnava 917 01
  (from: 10/12/2005 until: 08/23/2012)
ul Podjavorinskej 1614/1
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 12/28/2001 until: 10/11/2005)
Identification number (IČO): 
36 321 982
  (from: 12/28/2001)
Date of entry: 
12/28/2001
  (from: 12/28/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/28/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 12/28/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 12/28/2001)
inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 12/28/2001)
mechnické úpravy na zákazku, alebo na zmluvnom základe
  (from: 12/28/2001)
montáž a demontáž strojných zariadení
  (from: 12/28/2001)
organizovanie školení a výstav
  (from: 12/28/2001)
poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/28/2001)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 12/28/2001)
reklamná činnosť
  (from: 12/28/2001)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/28/2001)
výroba a montáž oceľových konštrukcií
  (from: 12/28/2001)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 12/28/2001)
výskum a vývoj v oblasti technických vied, strojných zariadení elektrární a vodných diel
  (from: 12/28/2001)
výroba, rekonštrukcie a mechanické opravy strojných zariadení elektrární a vodných diel
  (from: 12/28/2001)
Činnosti podľa § 4, ods.2, písm. a) zákona č.130/1998 Z.z. na: Inžiniersku a konzultačnú činnosť, vypracovanie dokumentácie a technickú podporu v tomto rozsahu: - projektovanie, dovoz, uvádzanie do prevádzky bez práva manipulácie s aktívnymi médiami a rekonštrukcie jadrových zariadení a ich vyraďovanie z prevádzky, - technické a ekonomické analýzy alternatív vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, vrátane vývoja príslušných postupov a tvorby príslušných databáz, - príprava technickej dokumentácie pre vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky, -príprava bezpečnostnej dokumentácie pre jadrové zariadenia a činnosti s tým spojené, - príprava koncepčných a strategických dokumentov pre prevádzkovanie jadrových zariadení, dozorné orgány a vládne orgány, -hodnotenie vplyvu navrhovaných činností na životné prostredie podľa zák. č. 127/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov pre oblasť jadrových zariadení a činností s tým spojených
  (from: 10/26/2004)
Činnosti podľa § 4, ods. 2, písm. d) zákona č. 130/1998 Z.z. na: Inžiniersku a konzultačnú činnosť, vypracovanie dokumentácie a technickú podporu v tomto rozsahu: -nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom
  (from: 10/26/2004)
elektroenergetika
  (from: 03/23/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/16/2012)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/16/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/26/2004)
Managing board
  (from: 12/28/2001 until: 10/25/2004)
Jozef Kadora - člen
Trenčianska 53/26
Nová Dubnica 018 51
From: 01/31/2012
  (from: 03/24/2012)
Ing. Stanislav Králik - predseda
Budatínska 3687/12
Bratislava 851 05
From: 04/18/2012
  (from: 04/28/2012)
Ing. Milan Slašťan - člen
Horná Ves 44
Kremnica 967 01
From: 12/23/2014
  (from: 01/21/2015)
Ing. Jaroslav Brindza - člen
Vajanského 535/2
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 04/18/2012
  (from: 04/28/2012 until: 01/20/2015)
Ing. Jaroslav Brindza - člen
Vajanského 535/2
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 04/18/2012 Until: 12/23/2014
  (from: 01/21/2015 until: 01/20/2015)
Marian Hudec - člen
Soblahov 592
Soblahov 913 38
From: 07/22/2009
  (from: 07/30/2009 until: 01/03/2012)
Marian Hudec - člen
Soblahov 592
Soblahov 913 38
From: 07/22/2009 Until: 12/19/2011
  (from: 01/04/2012 until: 01/03/2012)
Jozef Kadora - predseda
Trenčianska 53/26
Nová Dubnica 018 51
  (from: 12/28/2001 until: 10/25/2004)
Jozef Kadora - predseda
Trenčianska 53/26
Nová Dubnica 018 51
Until: 10/18/2004
  (from: 10/26/2004 until: 10/25/2004)
Ing. Pavol Kanás - člen
Soblahovská 59
Trenčín 911 01
  (from: 12/28/2001 until: 10/25/2004)
Ing. Pavol Kanás - člen
Soblahovská 59
Trenčín 911 01
Until: 10/18/2004
  (from: 10/26/2004 until: 10/25/2004)
Ing. Ľubomír Kollár - predseda
Komenského sady 7/4
Nová Dubnica 018 51
From: 07/22/2009
  (from: 07/30/2009 until: 04/27/2012)
Ing. Ľubomír Kollár - predseda
Komenského sady 7/4
Nová Dubnica 018 51
From: 07/22/2009 Until: 04/17/2012
  (from: 04/28/2012 until: 04/27/2012)
Ing. Ľubomír Kollár - predseda predstavenstva
Komenského sady 7/4
Nová Dubnica 018 51
From: 10/18/2004
  (from: 10/26/2004 until: 07/29/2009)
Ing. Ľubomír Kollár - predseda predstavenstva
Komenského sady 7/4
Nová Dubnica 018 51
From: 10/18/2004 Until: 07/21/2009
  (from: 07/30/2009 until: 07/29/2009)
Ing. Stanislav Králik - člen
Budatínska 12/3687
Bratislava - Petržalka 851 05
From: 07/22/2009
  (from: 07/30/2009 until: 04/27/2012)
Ing. Stanislav Králik - člen
Budatínska 12/3687
Bratislava - Petržalka 851 05
From: 07/22/2009 Until: 04/17/2012
  (from: 04/28/2012 until: 04/27/2012)
Ing. Stanislav Králik - člen predstavenstva
Severná 4/33
Martin 036 01
From: 10/18/2004
  (from: 10/26/2004 until: 07/29/2009)
Ing. Stanislav Králik - člen predstavenstva
Severná 4/33
Martin 036 01
From: 10/18/2004 Until: 07/21/2009
  (from: 07/30/2009 until: 07/29/2009)
Ing. Petra Pecháčková - člen
Ľ. Štúra 374/8
Ilava 019 01
From: 04/15/2011
  (from: 05/12/2011 until: 03/23/2012)
Ing. Petra Pecháčková - člen
Ľ. Štúra 374/8
Ilava 019 01
From: 04/15/2011 Until: 01/30/2012
  (from: 03/24/2012 until: 03/23/2012)
Ing. Peter Potocký - člen
Dr. Adámyho 896/10
Beluša 018 61
From: 12/19/2011
  (from: 01/04/2012 until: 01/20/2015)
Ing. Peter Potocký - člen
Dr. Adámyho 896/10
Beluša 018 61
From: 12/19/2011 Until: 12/23/2014
  (from: 01/21/2015 until: 01/20/2015)
Ing. Peter Potocký - člen predstavenstva
Pod hájom 1090/64
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 10/18/2004
  (from: 10/26/2004 until: 07/29/2009)
Ing. Peter Potocký - člen predstavenstva
Pod hájom 1090/64
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 10/18/2004 Until: 07/21/2009
  (from: 07/30/2009 until: 07/29/2009)
Ing. Peter Potocký - podpredseda
Pod hájom 1090/64
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 12/28/2001 until: 10/25/2004)
Ing. Peter Potocký - podpredseda
Pod hájom 1090/64
Dubnica nad Váhom 018 41
Until: 10/18/2004
  (from: 10/26/2004 until: 10/25/2004)
Ing. Martin Vozár - člen
Smaragdová 3103/5
Chorvátsky Grob 900 25
From: 05/15/2013
  (from: 05/29/2013 until: 01/20/2015)
Ing. Martin Vozár - člen
Smaragdová 3103/5
Chorvátsky Grob 900 25
From: 05/15/2013 Until: 12/23/2014
  (from: 01/21/2015 until: 01/20/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 07/30/2009)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje predstavenstvo, a to tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 10/26/2004 until: 07/29/2009)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje predstavenstvo, a to tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva samostatne, alebo podpredseda a člen predstavenstva spoločne.
  (from: 12/28/2001 until: 10/25/2004)
Capital: 
2 618 752 EUR Paid up: 2 618 752 EUR
  (from: 04/19/2013)
298 752 EUR Paid up: 298 752 EUR
  (from: 07/30/2009 until: 04/18/2013)
9 000 000 Sk Paid up: 9 000 000 Sk
  (from: 10/12/2005 until: 07/29/2009)
5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 12/18/2004 until: 10/11/2005)
5 000 000 Sk Paid up: 2 200 000 Sk
  (from: 12/01/2004 until: 12/17/2004)
1 000 000 Sk
  (from: 12/28/2001 until: 11/30/2004)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 07/30/2009)
Number of shares: 160
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 659,7 EUR
  (from: 07/30/2009)
Number of shares: 2320
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
  (from: 04/19/2013)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/01/2004 until: 07/29/2009)
Number of shares: 160
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 10/12/2005 until: 07/29/2009)
Number of shares: 80
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 12/01/2004 until: 10/11/2005)
Supervisory board: 
Ing. Ján Holec
Záhumenice 215
Jarok 951 48
From: 01/31/2012
  (from: 03/24/2012)
Ing. Peter Trenčan
Pod hájom 1098/112
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 04/18/2012
  (from: 04/28/2012)
Ing. Marian Golis
Ul. Nová 6708/25
Hrnčiarovce nad Parnou 919 35
From: 06/30/2012
  (from: 07/12/2012)
Ing. Jaroslav Brindza
Vajanského 535/2
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 01/31/2012
  (from: 03/24/2012 until: 04/27/2012)
Ing. Jaroslav Brindza
Vajanského 535/2
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 01/31/2012 Until: 04/17/2012
  (from: 04/28/2012 until: 04/27/2012)
Dana Hudecová - predseda
Janka Kráľa 730/33
Nová Dubnica 018 51
  (from: 12/28/2001 until: 10/25/2004)
Dana Hudecová - predseda
Janka Kráľa 730/33
Nová Dubnica 018 51
Until: 10/18/2004
  (from: 10/26/2004 until: 10/25/2004)
Jozef Kadora
Trenčianska 53/26
Nová Dubnica 018 51
From: 10/18/2004
  (from: 10/26/2004 until: 03/23/2012)
Jozef Kadora
Trenčianska 53/26
Nová Dubnica 018 51
From: 10/18/2004 Until: 01/30/2012
  (from: 03/24/2012 until: 03/23/2012)
Pavol Kanás
Soblahovská 59
Trenčín 911 01
From: 10/18/2004
  (from: 10/26/2004 until: 07/29/2009)
Pavol Kanás
Soblahovská 59
Trenčín 911 01
From: 10/18/2004 Until: 07/21/2009
  (from: 07/30/2009 until: 07/29/2009)
Dušan Mičko - člen
Kollárova 1302/12-12
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 12/28/2001 until: 10/25/2004)
Dušan Mičko - člen
Kollárova 1302/12-12
Dubnica nad Váhom 018 41
Until: 10/18/2004
  (from: 10/26/2004 until: 10/25/2004)
Ing. Peter Potocký
Pod hájom 1090/64
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 07/22/2009
  (from: 07/30/2009 until: 03/23/2012)
Ing. Peter Potocký
Pod hájom 1090/64
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 07/22/2009 Until: 01/30/2012
  (from: 03/24/2012 until: 03/23/2012)
Ing. Peter Trenčan - podpredseda
Pod hájom 1098/112
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 12/28/2001 until: 10/25/2004)
Ing. Peter Trenčan - podpredseda
Pod hájom 1098/112
Dubnica nad Váhom 018 41
Until: 10/18/2004
  (from: 10/26/2004 until: 10/25/2004)
Doc.Ing. Eduard Metke , CSc.
A.Dubčeka 27
Svätý Jur 900 02
From: 10/18/2004 Until: 06/29/2012
  (from: 07/12/2012 until: 07/11/2012)
Doc.Ing. Eduard Metke , CSc.
A.Dubčeka 27
Svätý Jur 900 02
From: 10/18/2004
  (from: 10/26/2004 until: 07/11/2012)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov (notárska zápisnica N 548/2001, Nz 537/2001 zo dňa 27.11.2001), zakladateľskou zmluvou zo dňa 26.11.2001, dodatkom č. 1 k zakladateľskej zmluve, stanovám a k rozhodnutiu zakladateľov (notárska zápisnica N 587/2001, Nz 572/2001 zo dňa 19.12.2001) jednorázovo podľa § 172 Obch. zák. a prijatím stanov.
  (from: 12/28/2001)
Date of updating data in databases:  02/28/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person