Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3744/B

Business name: 
ENGIE Services a.s.
  (from: 05/01/2016)
Registered seat: 
Jarošova 2961/1
Bratislava 831 03
  (from: 01/01/2016)
Identification number (IČO): 
35 966 289
  (from: 11/30/2005)
Date of entry: 
11/30/2005
  (from: 11/30/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/30/2005)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/30/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/30/2005)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 11/30/2005)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 11/30/2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/30/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 11/30/2005)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 11/30/2005)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/30/2005)
upratovacie a čistiace práce
  (from: 11/30/2005)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 11/30/2005)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/30/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/30/2005)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/30/2005)
administratívne práce
  (from: 11/30/2005)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 11/30/2005)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 11/30/2005)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
  (from: 11/30/2005)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 11/30/2005)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
  (from: 11/30/2005)
prenájom výpočtovej techniky
  (from: 11/30/2005)
organizovanie a realizácia výstav a veľtrhov, kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 11/30/2005)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 11/30/2005)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/30/2005)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/30/2005)
záhradnícke a sadovnícke práce
  (from: 06/22/2006)
úprava a údržba zelene, kosenie trávnatých plôch
  (from: 06/22/2006)
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  (from: 06/22/2006)
prípravné práce pre stavbu - výkopové, zemné a búracie práce
  (from: 06/22/2006)
tvorba cien a rozpočtov v stavebníctve
  (from: 06/22/2006)
demolačné práce bez použitia výbušnín
  (from: 06/22/2006)
maliarske a natieračské práce, tapetovanie
  (from: 06/22/2006)
prevádzkovanie zariadení pre osobnú hygienu (prevádzkovanie verejného WC)
  (from: 06/22/2006)
montáž meracej a regulačnej techniky
  (from: 06/22/2006)
pranie, žehlenie, mangľovanie prádla
  (from: 06/22/2006)
čistenie komunikácií a odpratávanie snehu
  (from: 06/22/2006)
prenájom strojov, prístrojov, nástrojov
  (from: 06/22/2006)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 06/22/2006)
montáž elektrických zariadení a rozvodov s bezpečným napätím
  (from: 06/22/2006)
výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody
  (from: 06/22/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi
  (from: 06/22/2006)
mechanické úpravy na zákazku
  (from: 06/22/2006)
obsluha kotlov (plynové, elektrické, tuhé palivo)
  (from: 06/22/2006)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej, meracej, regulačnej techniky a elektrotechniky
  (from: 10/13/2007)
montáž, oprava, údržba a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 10/13/2007)
montáž štruktúrovanej kabeláže
  (from: 10/13/2007)
inštalácia počitačových sietí v rozsahu bezpečného napätia
  (from: 10/13/2007)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti civilnej ochrany
  (from: 10/13/2007)
technicko - organizačné zabezpečenie školení v oblasti civilnej ochrany
  (from: 10/13/2007)
výkon činností stavebného dozoru
  (from: 10/13/2007)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení
  (from: 10/13/2007)
technik požiarnej ochrany
  (from: 10/13/2007)
špecialista požiarnej ochrany
  (from: 10/13/2007)
prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava)
  (from: 05/05/2009)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu
  (from: 12/31/2009)
prevádzkovanie verejných garáží a parkovísk
  (from: 12/31/2009)
prevádzkovanie autoumývacej linky
  (from: 12/31/2009)
poradenská, konzultačná a vzdelávacia činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 12/31/2009)
kúrenárske práce
  (from: 12/31/2009)
prevádzkovanie a údržba vykurovacích zariadení
  (from: 12/31/2009)
vodoinštalatérske práce
  (from: 12/31/2009)
prevádzkovanie a údržba vetracích a klimatizačných zariadení
  (from: 12/31/2009)
montáž, prevádzkovanie a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 12/31/2009)
správa nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 12/31/2009)
záhradnícke a sadovnícke práce, údržba a zakladanie trávnatých plôch, kosenie trávnatých plôch
  (from: 12/31/2009)
sprostredkovanie v oblasti reklamy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/31/2009)
vykonávanie údržby, montáže a opráv mechanických častí, technológií a strojov
  (from: 12/31/2009)
montáž, rekonštrukcie, opravy, údržba a odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
  (from: 12/31/2009)
montáž, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení
  (from: 12/31/2009)
oprava, údržba zdvíhacích zariadení
  (from: 12/31/2009)
výroba, montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (from: 12/31/2009)
obstarávanie služieb spojených s údržbou nehnuteľností
  (from: 12/31/2009)
manipulácia s tovarom
  (from: 12/31/2009)
technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/31/2009)
obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
  (from: 12/31/2009)
prenájom motorových vozidiel a iných dopravných zariadení
  (from: 12/31/2009)
vypracovanie rozpočtov a kalkulácií
  (from: 12/31/2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom a obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 12/31/2009)
dodávka elektriny
  (from: 04/20/2010)
distribúcia elektriny
  (from: 04/20/2010)
energetická certifikácia - vetranie a klimatizácia, vykurovanie a príprava teplej vody, tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov
  (from: 03/09/2012)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 03/09/2012)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (from: 03/09/2012)
murárstvo
  (from: 03/09/2012)
inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
  (from: 03/09/2012)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 03/09/2012)
cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie
  (from: 03/09/2012)
sťahovacie služby
  (from: 03/09/2012)
hubenie škodlivých živočíchov, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činteľov
  (from: 03/09/2012)
oprava, údržba a obnova nábytku
  (from: 03/09/2012)
čistenie kanalizačných systémov
  (from: 03/09/2012)
diagnostika kanalizačných potrubí
  (from: 03/09/2012)
prípravné práce k realizácii stavieb
  (from: 03/09/2012)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/09/2012)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 03/09/2012)
projektovanie, vykonávanie revízií, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
  (from: 03/09/2012)
montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
  (from: 03/09/2012)
projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení
  (from: 03/09/2012)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 03/09/2012)
obsluha tepelných výmenničiek
  (from: 03/09/2012)
uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
  (from: 03/09/2012)
oprava a kontrola požiarnych vodovodov a požiarnych hydrantov
  (from: 03/09/2012)
montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a úzáverov stavebných otvorov
  (from: 03/09/2012)
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  (from: 03/09/2012)
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  (from: 03/09/2012)
kontroly, oprava, a montáž systémov automatického hasenia
  (from: 03/09/2012)
preskúšavanie komínov
  (from: 03/09/2012)
čistenie a kontrola komínov
  (from: 03/09/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/31/2012)
izolatérstvo
  (from: 08/31/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 08/31/2012)
lektorská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 08/31/2012)
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 08/31/2012)
obstarávateľské služby v stavebníctve
  (from: 08/31/2012)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 08/31/2012)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 08/31/2012)
zámočníctvo
  (from: 08/31/2012)
opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 08/31/2012)
montáž počítačových sietí
  (from: 08/31/2012)
montáž elektrických zariadení a rozvodov s nižším ako bezpečným napätím
  (from: 08/31/2012)
prieskum trhu - marketing
  (from: 08/31/2012)
poradenstvo a vypracovanie bezpečnostných projektov podnikateľa
  (from: 01/31/2013)
vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
  (from: 01/31/2013)
výkon činnosti energetického audítora
  (from: 09/14/2013)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 12/31/2013)
opravy a montáž určených meradiel
  (from: 12/31/2013)
poradenská, konzultačná, lektorská a prednášateľská činnosť
  (from: 12/31/2013)
obstarávateľské a sprostredkovateľské služby v stavebníctve
  (from: 12/31/2013)
výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania, vzduchotechnika a klimatizácie
  (from: 12/31/2013)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/31/2013)
inštalácie elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 12/31/2013)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 12/31/2013)
vypracovanie dokumentácie a projeku technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb
  (from: 12/31/2013)
odborné činnosti vo výstavbe podľa z. SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov v znení z.č. 236/2000 Z.z. v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia, vykurovacie a klimatizačné zariadenia, tepelné zariadenia
  (from: 12/31/2013)
poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
  (from: 04/02/2015)
výroba elektriny
  (from: 12/28/2016)
Práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie
  (from: 05/22/2018)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 05/22/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/30/2005)
Ing. Roman Doupovec - predseda predstavenstva
Tupého 12246/25
Bratislava 831 01
From: 02/19/2019
  (from: 02/20/2019)
Ing. Peter Lempeľ - člen predstavenstva
Pod krížom 10695/1
Bratislava 831 07
From: 02/19/2019
  (from: 02/20/2019)
Ing. Róbert Ruňanin - člen prestavenstva
Veltlínska 5972/3
Pezinok 902 01
From: 09/28/2017
  (from: 10/04/2017)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Konať menom spoločnosti sú opravnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 11/30/2005)
Capital: 
186 000 EUR Paid up: 186 000 EUR
  (from: 10/01/2010)
Shares: 
Number of shares: 30
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Obmedzená prevoditeľnosť v zmysle článku IV ods. 4 stanov spoločnosti.
  (from: 12/31/2009)
Number of shares: 40
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 830 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Obmedzená prevoditeľnosť v zmysle článku IV ods. 4 stanov spoločnosti.
  (from: 08/17/2010)
Number of shares: 200
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 166 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Obmedzená prevoditeľnosť v zmysle článku IV ods. 4 stanov spoločnosti.
  (from: 08/17/2010)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 200 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Obmedzená prevoditeľnosť v zmysle článku IV ods. 4 stanov spoločnosti.
  (from: 08/17/2010)
Stockholder: 
ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL S.A.
Boulevard Simón Bolívar 34-36
Brusel 1000
Belgické kráľovstvo
  (from: 12/11/2021)
Supervisory board: 
Pierre Cheyron
Rue de Fontenay 16
Clamart 921 40
Francúzska republika
From: 11/29/2021
  (from: 12/11/2021)
Aurélien Francois Fattore
Rue Jules Cesar 5
Paríž 750 12
Francúzska republika
From: 11/29/2021
  (from: 12/11/2021)
Eric Joseph Stab
Strada Barbu Delavrancea 63
Bukurešť 011353
Rumunsko
From: 02/19/2019
  (from: 06/29/2022)
Other legal facts: 
Súkromná akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou spísanou dňa 16.11.2005 do notárskej zápisnice N 278/2005, Nz 55029/2005, NCRls 54315/2005 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 11/30/2005)
Notárska zápisnica N 194/2007, Nz 36532/2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.09.2007 - rozšírenie predmetu podnikania.
  (from: 10/13/2007)
Notárska zápisnica N 57/2009, Nz 6444/2009, NCRls 6431/2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia - odvolanie a vymenovanie nových členov predstavenstva a dozornej rady.
  (from: 03/18/2009)
Notárska zápisnica N 262/2009, Nz 13532/2009 zo dňa 28.04.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 05/05/2009)
Notárska zápisnica N 577/2009, Nz 53699/2009 zo dňa 16.12.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene obchodného mena na COFELY a.s. a o zlúčení so spoločnosťou AB Správcovská, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 61, Bratislava 821 05, IČO : 35 685 271, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1024/B a so spoločnosťou AXIMA SERVICES a.s., so sídlom Mostová 2, Bratislava 811 02, IČO : 35 788 437, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2443/B, ktoré boli zrušené bez likvidácie. Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 578/2009, Nz 53726/2009 notárom JUDr. Danielou Šikutovou dňa 16.12.2009. Spoločnosť COFELY a.s. so sídlom Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava, IČO : 35 966 289, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3744/B je právnym nástupcom spoločnosti AB Správcovská, a.s. a spoločnosti AXIMA SERVICES a.s., a preberá všetky ich práva a záväzky.
  (from: 12/31/2009)
Notárska zápisnica N 54/2010, Nz 10841/2010 zo dňa 29.03.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 04/20/2010)
Notárska zápisnica N 106/2010, Nz 28166/2010, NCRls 28611/2010 zo dňa 10.8.2010.
  (from: 08/17/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 13.02.2012.
  (from: 02/24/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.03.2012.
  (from: 03/09/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 841/2012, Nz 27978/2012 dňa 06.08.2012 o zlúčení so spoločnosťou JML Partners, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava, IČO: 44 050 828, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4434/B a spoločnosťou Hetech s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava, IČO: 35 969 164, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 38669/B, ktoré boli zrušené bez likvidácie. Obchodná spoločnosť COFELY a. s., so sídlom Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava, IČO: 35 966 289, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3744/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 842/2012, Nz 27979/2012 dňa 06.08.2012 stáva právnym nástupcom spoločností JML Partners, a.s. a Hetech s.r.o. a preberá všetky ich práva a záväzky.
  (from: 08/31/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.04.2013.
  (from: 04/17/2013)
Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára č. N 323/2013, NZ 29374/2013, NCRls 30101/2013 zo dňa 02.09.2013.
  (from: 09/14/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.12.2013. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1297/2013, Nz 56457/2013, NCRls 57225/2013 zo dňa 18.12.2013.
  (from: 12/31/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.03.2015.
  (from: 03/28/2015)
Notárska zápisnica č. N 279/2015, Nz 17340/2015, NCRls 17728/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.05.2015.
  (from: 05/27/2015)
Notárska zápisnica - Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 26.11.2015.
  (from: 01/01/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.04.2016.
  (from: 05/01/2016)
Notárska zápisnica č. N 742/2016, Nz 59049/2016, NCRls 60059/2016 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.12.2016.
  (from: 12/28/2016)
Notárska zápisnica č. N 285/2017, Nz 20147/2017, NCRls 20576/2017 zo dňa 12.06.2017.
  (from: 06/17/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.09.2017
  (from: 10/04/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/31/2013)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
AB správcovská, a.s.
Mlynské Nivy 61
Bratislava 821 05
  (from: 12/31/2009)
AXIMA SERVICES a.s.
Mostová 2
Bratislava 811 02
  (from: 12/31/2009)
COMERON SPS, spol. s.r.o.
Mlynské Nivy 61
Bratislava 827 11
  (from: 12/31/2013)
Hetech s.r.o.
Mlynské Nivy 61
Bratislava 827 11
  (from: 08/31/2012)
JML Partners, a.s.,
Mlynské Nivy 61
Bratislava 827 11
  (from: 08/31/2012)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person