Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  38424/B

Business name: 
B. Braun Avitum Zvolen s.r.o.
  (from: 01/01/2007 until: 12/31/2009)
Z-DIAL, spol. s r.o.
  (from: 10/02/1996 until: 12/31/2006)
Registered seat: 
Handlovská 19
Bratislava 851 01
  (from: 08/10/2005 until: 12/31/2009)
Kapitulská 10
Banská Bystrica 974 01
  (from: 10/02/1996 until: 08/09/2005)
Identification number (IČO): 
36 010 715
  (from: 10/02/1996)
Date of entry: 
10/02/1996
  (from: 10/02/1996)
Person dissolved from: 
31.12.2009
  (from: 01/01/2010)
Date of deletion: 
01/01/2010
  (from: 01/01/2010)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/01/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/02/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/02/1996 until: 12/31/2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/02/1996 until: 12/31/2009)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/02/1996 until: 12/31/2009)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore mimotelová eliminačná liečba
  (from: 03/27/1998 until: 12/31/2009)
Partners: 
EuroCare Spoločnosť pre mimotelové ošetrovanie krvi, s.r.o.
Handlovská 19
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 08/24/2006 until: 01/10/2007)
B. Braun Medical S.A.
Carretera de Terrassa 121
08191 Rubi Barcelona
Španielsko
  (from: 10/27/2003 until: 08/23/2006)
RENAL THERAPY SERVICES FRANCE
6 avenue Louis Pasteur F - 78311
Maurepas Cedex
French Republic
  (from: 01/30/2002 until: 10/26/2003)
Dr. Ing. Ladislav Dukát
Internátna 20
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/19/1998 until: 06/18/2001)
Dr. Ing. Ladislav Dukát
Internátna 20
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/02/1996 until: 08/18/1998)
B. Braun Avitum s.r.o.
Handlovská 19
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 01/11/2007 until: 12/31/2009)
Mag. Erwin Klecka
Kleinstrasse 50
Mníchov
Spolková republika Nemecko
  (from: 06/19/2001 until: 01/29/2002)
Mag. Erwin Klecka
Kleinstrasse 50
Mníchov
Spolková republika Nemecko
  (from: 08/19/1998 until: 06/18/2001)
Mag. Erwin Klecka
Kleinstrasse 50
Mníchov
Spolková republika Nemecko
  (from: 10/02/1996 until: 08/18/1998)
Contribution of each member: 
Mag. Erwin Klecka
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 10/02/1996 until: 08/18/1998)
Dr. Ing. Ladislav Dukát
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/02/1996 until: 08/18/1998)
Mag. Erwin Klecka
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 08/19/1998 until: 06/18/2001)
Dr. Ing. Ladislav Dukát
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/19/1998 until: 06/18/2001)
Mag. Erwin Klecka
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/19/2001 until: 01/29/2002)
RENAL THERAPY SERVICES FRANCE
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/30/2002 until: 10/26/2003)
B. Braun Medical S.A.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/27/2003 until: 08/23/2006)
EuroCare Spoločnosť pre mimotelové ošetrovanie krvi, s.r.o.
  (from: 08/24/2006 until: 01/10/2007)
B. Braun Avitum s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/11/2007 until: 04/30/2009)
B. Braun Avitum s.r.o.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/01/2009 until: 12/31/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/10/2005 until: 12/31/2009)
Individual managing director
  (from: 10/27/2003 until: 08/09/2005)
Individual managing director
  (from: 09/09/2002 until: 10/26/2003)
Individual managing director
  (from: 10/02/1996 until: 09/08/2002)
Dr. Ing. Ladislav Dukát
Internátna 20
Banská Bystrica
Until: 07/24/2002
  (from: 10/02/1996 until: 09/08/2002)
MUDr. Lubomír Klepáč MBA
Havlíčkova 27
Brno 602 00
Česká republika
From: 07/01/2005
  (from: 08/10/2005 until: 11/30/2008)
MUDr. Lubomír Klepáč MBA
Havlíčkova 27
Brno 602 00
Česká republika
From: 07/01/2005 Until: 12/01/2008
  (from: 12/01/2008 until: 11/30/2008)
RNDr. Ján Koza
Bzovícka 26
Bratislava
From: 07/24/2002 Until: 09/17/2003
  (from: 09/09/2002 until: 10/26/2003)
Ing. Peter Macoun , Ph.D
Husníkova 2086
Praha 158 00
Česká republika
From: 07/01/2005
  (from: 08/10/2005 until: 12/31/2006)
Ing. Marián Strýček
Laténska 14
Bratislava
From: 09/17/2003
  (from: 10/27/2003 until: 08/09/2005)
Ing. Marián Strýček
Laténska 14
Bratislava
From: 09/17/2003 Until: 07/01/2005
  (from: 08/10/2005 until: 08/09/2005)
Ing. Petr Macoun , Ph.D
Husníkova 2086
Praha 158 00
Česká republika
From: 07/01/2005
  (from: 01/01/2007 until: 12/31/2009)
MUDR. Martin Kuncek
Slovanské náměstí 6/A
Brno 612 00
Česká republika
From: 12/01/2008
  (from: 12/01/2008 until: 12/31/2009)
Foy Carnevale
17 reu Cezanne 78960
Voisins le Bretonneux
Francúzsko
From: 07/24/2002 Until: 09/17/2003
  (from: 09/09/2002 until: 10/26/2003)
Michele Latini
Via Fermi 28
Turriaco 340 70
Taliansko
From: 07/24/2002 Until: 09/17/2003
  (from: 09/09/2002 until: 10/26/2003)
Antoine Lesage
De Croixlaan 2
Kampenhout 1910
Belgicko
From: 07/24/2002 Until: 09/17/2003
  (from: 09/09/2002 until: 10/26/2003)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne.
  (from: 10/27/2003 until: 12/31/2009)
Za spoločnosť sú oprávnení konať a v mene spoločnosti podpisovať aspoň dvaja konatelia spoločne.
  (from: 09/09/2002 until: 10/26/2003)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne
  (from: 10/02/1996 until: 09/08/2002)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/01/2009 until: 12/31/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/09/2002 until: 04/30/2009)
200 000 Sk
  (from: 08/19/1998 until: 09/08/2002)
100 000 Sk
  (from: 10/02/1996 until: 08/18/1998)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka formou notárskej zápisnice N 1325/2009, Nz 44577/2009, NCRls 45242/2009 zo dňa 27.11.2009 o zrušení spoločnosti B. Braun Avitum Zvolen s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, IČO : 36 010 715 bez likvidácie a o schválení zmluvy o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1327/2009, Nz 44583/2009, NCRls 45266/2009 zo dňa 27.11.2009 na základe ktorej preberá spoločnosť B. Braun Avitum s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, IČO : 31 383 963 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti B. Braun Avitum Zvolen s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, IČO : 36 010 715.
  (from: 01/01/2010)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.9.1996 podľa §§ 21, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 9955
  (from: 10/02/1996 until: 12/31/2009)
. Valné zhromaždenie konané dňa 24.3.1998 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy v časti predmetu činnosti.
  (from: 03/27/1998 until: 12/31/2009)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 22.6.1998 a Dodatok č. 2 v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 08/19/1998 until: 12/31/2009)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 31.5.2001 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/19/2001 until: 12/31/2009)
. Valné zhromaždenia konané 30.11.2001 schválili Dodatok č. 4 a Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/30/2002 until: 12/31/2009)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.07.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a vyhotovené jej úplné znenie zakladateľskej listiny.
  (from: 09/09/2002 until: 12/31/2009)
. Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 10.10.2003 bola prijatá zmena zakladateľskej listiny Nz 90492/2003.
  (from: 10/27/2003 until: 12/31/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.11.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného Z-DIAL, spol. s r.o. na nové B. Braun Avitum Zvolen s.r.o.
  (from: 01/01/2007 until: 12/31/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.11.2008.
  (from: 12/01/2008 until: 12/31/2009)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2010)
Legal successor: 
B. Braun Avitum s.r.o.
Handlovská 19
Bratislava 851 01
  (from: 01/01/2010)
Date of updating data in databases:  12/07/2021
Date of extract :  12/08/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person