Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10900/T

Business name: 
CBS - MOTON, s.r.o.
  (from: 12/28/1993 until: 07/13/2017)
Registered seat: 
Dunajská 3, Pri Priehrade
Gabčíkovo 930 17
  (from: 12/22/1997 until: 07/13/2017)
Špitálska 37
Bratislava 811 08
  (from: 12/28/1993 until: 12/21/1997)
Identification number (IČO): 
31 364 969
  (from: 12/28/1993)
Date of entry: 
12/28/1993
  (from: 12/28/1993)
Person dissolved from: 
1.7.2017
  (from: 07/14/2017)
Date of deletion: 
07/14/2017
  (from: 07/14/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/14/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/28/1993)
Objects of the company: 
ochrana majetku fyzických a právnických osôb
  (from: 12/28/1993 until: 07/13/2017)
fyzická a poriadková služba vo verejných objektoch a na verejných priestranstvách
  (from: 12/28/1993 until: 07/13/2017)
ozbrojená ochrana prepráv finančných prostriedkov, cenín a drahých kovov
  (from: 12/28/1993 until: 07/13/2017)
detektívna služba
  (from: 12/28/1993 until: 07/13/2017)
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/28/1993 until: 07/13/2017)
sprostredkúvanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 12/28/1993 until: 07/13/2017)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/19/1994 until: 07/13/2017)
realitné agentúry
  (from: 04/19/1994 until: 07/13/2017)
nákup a predaj dreva, reziva, piliarskeho odpadu, drevnej štiepky
  (from: 04/19/1994 until: 07/13/2017)
piliarska výroba
  (from: 04/19/1994 until: 07/13/2017)
výroba drevených obalov a iných výrobkov z dreva
  (from: 04/19/1994 until: 07/13/2017)
veľkoobchod so živými zvieratami
  (from: 04/19/1994 until: 07/13/2017)
nákup a predaj lesných sadeníc, vianočných stromčekov, okrasných drevín a kríkov
  (from: 04/19/1994 until: 07/13/2017)
Partners: 
Henrieta Feketeová
Konopná 30
Gabčíkovo
Slovak Republic
  (from: 12/22/1997 until: 11/10/2008)
JUDr. Ján Javorčík
Novobanská 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/28/1993 until: 12/21/1997)
JUDr. Milan Ziman
Vajnorská 43
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/28/1993 until: 12/21/1997)
Csaba Keresztesi
István utca 4
Tarnaméra 3284
Republic of Hungary
  (from: 11/11/2008 until: 07/13/2017)
Contribution of each member: 
JUDr. Milan Ziman
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/28/1993 until: 12/21/1997)
JUDr. Ján Javorčík
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/28/1993 until: 12/21/1997)
Henrieta Feketeová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/22/1997 until: 11/10/2008)
Csaba Keresztesi
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/11/2008 until: 07/13/2017)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/28/1993 until: 07/13/2017)
Viktor Adamka
Novobanská 3
Bratislava 851 01
  (from: 12/28/1993 until: 12/21/1997)
Henrieta Feketeová
Konopná 30
Gabčíkovo
  (from: 12/22/1997 until: 11/10/2008)
Henrieta Feketeová
Konopná 30
Gabčíkovo
Until: 11/05/2008
  (from: 11/11/2008 until: 11/10/2008)
Csaba Keresztesi
István utca 4
Tarnaméra 3284
Maďarská republika
From: 11/05/2008
  (from: 11/11/2008 until: 04/20/2017)
Csaba Keresztesi
István utca 4
Tarnaméra 3284
Maďarská republika
From: 11/05/2008
  (from: 04/21/2017 until: 07/13/2017)
Acting in the name of the company: 
Konateľ a v prípade, že je menovaných viac konateľov, koná každý z nich za spoločnosť samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 11/11/2008 until: 07/13/2017)
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 12/28/1993 until: 11/10/2008)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/11/2008 until: 07/13/2017)
100 000 Sk
  (from: 12/28/1993 until: 11/10/2008)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.10.1993 v súlade s ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 12/28/1993 until: 07/13/2017)
Dodatok č. 1 zo dňa 21.03.1994 k spoločenskej zmluve spoločnosti.
  (from: 04/19/1994 until: 07/13/2017)
Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 30.09.1997. Zmena spoločenskej zmluvy spísaná do notárskej zápisnice č. N 367/97, Nz 341/97 zo dňa 30.09.1997.
  (from: 12/22/1997 until: 07/13/2017)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person