Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3933/L

Business name: 
T E K O R s.r.o.
  (from: 08/10/1992 until: 09/06/2011)
T E K O R , spol. s r.o.
  (from: 03/22/1991 until: 08/09/1992)
Registered seat: 
Bystrická 134
Rajec 015 01
  (from: 08/10/1992 until: 09/06/2011)
Masarykova 10
Žilina 010 01
  (from: 03/22/1991 until: 08/09/1992)
Identification number (IČO): 
00 650 412
  (from: 03/22/1991)
Date of entry: 
03/22/1991
  (from: 03/22/1991)
Person dissolved from: 
13.1.2009
  (from: 09/07/2011)
Date of deletion: 
09/07/2011
  (from: 09/07/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/07/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/22/1991)
Objects of the company: 
šitie a výroba úžitkového prádla, bielizne, odevov a konfekcie, kožených a kožušinových výrobkov a doplnkov
  (from: 03/22/1991 until: 08/09/1992)
zákazkové šitie
  (from: 03/22/1991 until: 08/09/1992)
obchodná činnosť s vyššie uvedeným predmetom činnosti
  (from: 03/22/1991 until: 08/09/1992)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/22/1991 until: 08/09/1992)
výroba konfekčného textilného tovaru /okrem odevov/
  (from: 08/10/1992 until: 09/06/2011)
výroba kožených odevov
  (from: 08/10/1992 until: 09/06/2011)
výroba odevov a odevných doplnkov
  (from: 08/10/1992 until: 09/06/2011)
výroba posteľného prádla
  (from: 08/10/1992 until: 09/06/2011)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 08/10/1992 until: 09/06/2011)
veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
  (from: 08/10/1992 until: 09/06/2011)
veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi
  (from: 08/10/1992 until: 09/06/2011)
Partners: 
Firma RE - PO
Žilina
Slovak Republic
  (from: 08/10/1992 until: 10/04/1993)
Firma RE - PO
Žilina
Slovak Republic
  (from: 03/22/1991 until: 08/09/1992)
Anna Dubcová
Bystrická 134
Rajec
Slovak Republic
  (from: 08/13/1998 until: 01/21/2003)
Anna Dubcová
Bystrická 134
Rajec
Slovak Republic
  (from: 10/05/1993 until: 08/12/1998)
Anna Dubcová
Bystrická 134
Rajec
Slovak Republic
  (from: 03/22/1991 until: 10/04/1993)
Jozef Huljak
J.Alexyho 931/17
Rajec
Slovak Republic
  (from: 08/13/1998 until: 01/21/2003)
Jozef Huljak
J.Alexyho 931/17
Rajec
Slovak Republic
  (from: 10/05/1993 until: 08/12/1998)
Jozef Huljak
J.Alexyho 931/17
Rajec
Slovak Republic
  (from: 08/10/1992 until: 10/04/1993)
Anna Dubcová
Bystrická 134
Rajec
Slovak Republic
  (from: 01/22/2003 until: 09/06/2011)
Jozef Huljak
J.Alexyho 931/17
Rajec
Slovak Republic
  (from: 01/22/2003 until: 09/06/2011)
Ing. Mária Polanová
Hlohova 2c
Praha 10
Česká republika
  (from: 08/13/1998 until: 01/21/2003)
Ing. Mária Polanová
Hlohova 2c
Praha 10
Česká republika
  (from: 10/05/1993 until: 08/12/1998)
Ing. Mária Polanová
Hlohova 2c
Praha 10
Česká republika
  (from: 08/10/1992 until: 10/04/1993)
Contribution of each member: 
Firma RE - PO
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/22/1991 until: 08/09/1992)
Anna Dubcová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/22/1991 until: 10/04/1993)
Jozef Huljak
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/10/1992 until: 10/04/1993)
Firma RE - PO
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/10/1992 until: 10/04/1993)
Ing. Mária Polanová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/10/1992 until: 10/04/1993)
Anna Dubcová
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/05/1993 until: 08/12/1998)
Jozef Huljak
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/05/1993 until: 08/12/1998)
Ing. Mária Polanová
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 10/05/1993 until: 08/12/1998)
Anna Dubcová
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 08/13/1998 until: 01/21/2003)
Jozef Huljak
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 08/13/1998 until: 01/21/2003)
Ing. Mária Polanová
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 08/13/1998 until: 01/21/2003)
Anna Dubcová
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/22/2003 until: 09/06/2011)
Jozef Huljak
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/22/2003 until: 09/06/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/10/1992 until: 09/06/2011)
Individual managing director
  (from: 03/22/1991 until: 08/09/1992)
Anna Dubcová
Bystrická 134
Rajec
  (from: 03/22/1991 until: 01/21/2003)
Jozef Huljak
J.Alexyho 931/17
Rajec
  (from: 08/10/1992 until: 01/21/2003)
Anna Dubcová
Bystrická 134
Rajec
From: 03/22/1991
  (from: 01/22/2003 until: 09/06/2011)
Jozef Huljak
J.Alexyho 931/17
Rajec
From: 07/01/1992
  (from: 01/22/2003 until: 09/06/2011)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 08/10/1992 until: 09/06/2011)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje jednateľ s dodatkom "jednateľ" alebo zástupca spoločníka alebo spoločník.
  (from: 03/22/1991 until: 08/09/1992)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/22/2003 until: 09/06/2011)
200 000 Sk
  (from: 08/13/1998 until: 01/21/2003)
140 000 Sk
  (from: 10/05/1993 until: 08/12/1998)
120 000 Sk
  (from: 03/22/1991 until: 10/04/1993)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/28/2005
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47K/39/2005 zo dňa 28.9.2005 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz.
  (from: 01/31/2009)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/28/2005
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47K/39/2005 zo dňa 28.9.2005 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz.
  (from: 11/05/2005 until: 01/30/2009)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Daniela Komorová
Zelená 2C
Banská Bystrica 974 01
From: 09/28/2005
  (from: 11/05/2005 until: 01/30/2009)
JUDr. Daniela Komorová
Zelená 2C
Banská Bystrica 974 01
From: 09/28/2005 Until: 01/13/2009
  (from: 01/31/2009 until: 01/30/2009)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 01/13/2009
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47K/39/2005-341 zo dňa 28.11.2008 súd zrušil konkurz po splnení rozvrhového uznesenia.
  (from: 01/31/2009)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Žilina, č.k. 5Exre/118/2011-122 zo dňa 19.07.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.09. 2011 súd rozhodol o povolení výmazu z obchodného registra, nakoľko po splnení rozvrhového uznesenia nezostal spoločnosti žiadny majetok, sa obchodná spoločnosť: T E K O R s.r.o. so sídlom Bystrická 134, 015 01 Rajec, IČO: 00 650 412 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 07.09. 2011 VYMAZÁVA.
  (from: 09/07/2011)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.3.1991 v zmysle zák. č. 103/90 Zb. Starý spis: S.r.o. 198 Na zasadnutí valnej hromady konanom dňa 15.7.1991 bol schválený Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve v čl. II., III., IV. Na zasadnutí valnej hromady konanom dňa 11.11.1991 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Na zasadnutí valnej hromady konanom dňa 1.7.1992 bol schválený Dodatok č. 3, ktorým sa upravuje pôvodná spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 10.6.1993 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 6.7.1998 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/13/1998 until: 09/06/2011)
Na valnom zhromaždení dňa 29.12.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 01/22/2003 until: 09/06/2011)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa l4.3.l99l podľa zák.č. lO3/9O Zb.
  (from: 03/22/1991 until: 08/12/1998)
Na zasadnutí valnej hromady konanom dňa 1.7. 1992 bol schválený dodatok č. 3, ktorým sa upravuje pôvodná spo- ločenská zmluva v zmysle zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 08/10/1992 until: 08/12/1998)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 10.6.1993 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 198
  (from: 10/05/1993 until: 08/12/1998)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person